Інформація

Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

з 06 лютого 2017 р.

на заміщення посад:

 1. Завідувача відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права (доктор юридичних наук, професор відповідно до профілю відділу).
 2. Завідувача відділу проблем державного управління та адміністративного права (доктор юридичних наук, професор відповідно до профілю відділу).
 3. Завідувача відділу  проблем кримінального права, кримінології та судоустрою (доктор юридичних наук, професор відповідно до профілю відділу).
 4. Завідувача відділу міжнародного права та порівняльного правознавства (доктор юридичних наук, професор відповідно до профілю відділу).
 5. Завідувача відділу  правових проблем політології (доктор політичних (юридичних) наук, професор відповідно до профілю відділу).

             Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу  на  адресу:
             01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.
             Довідки за телефоном: 278-81-27

Перелік документів, які подає претендент:

 1. Заява про участь у конкурсі.
 2. Список наукових праць.
 3. Особовий листок з обліку  кадрів та автобіографію.
 4. Копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання.
 5. Звіт про свою роботу за попередній період (від претендентів, які працюють в Інституті).
 6. Копія паспорту.
 7. Копія індивідуального коду.
 8. Фото (3х4).

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України є провідною науково-дослідною установою юридичного профілю в Україні.

Згідно із своїм Статутом Інститут здійснює фундаментальні теоретико-методологічні та прикладні дослідження актуальних проблем державно-правового будівництва в Україні; координує фундаментальні наукові розробки відповідних проблем; готує кадри вищої кваліфікації – докторів і кандидатів юридичних наук; проводить наукові і науково-практичні конференції; видає юридичну літературу; надає експертну та науково-консультативну допомогу Верховній Раді України, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, судовим органам, Генеральній прокуратурі України, іншим органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

Пріоритетними напрямами фундаментальних досліджень Інституту є:

 • проблеми державотворення і правотворення в Україні: теорія, історія, практика;
 • правові проблеми демократизації суспільних відносин і формування громадянського суспільства та утвердження і реалізація прав та свобод людини;
 • теоретичні і прикладні проблеми розвитку правової системи України;
 • теоретичні і практичні проблеми реалізації Конституції та законодавства України;
 • Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та Європейської інтеграції: теорія і практика
 • проблеми енциклопедичних юридичних досліджень, філософії і соціології права.

Станом на 01.01.2010 р. в Інституті працює 20 докторів наук і 62 кандидати наук. Серед учених Інституту один академік та 2 члени-кореспонденти Національної академії наук України; 15 академіків та членів-кореспондентів Академії правових наук України; 10 Заслужених діячів науки і техніки України, 10 Заслужених юристів України, 9 Лауреатів державної премії України. Значна частина працівників Інституту відзначена державними нагородами, відзнаками Президента України, преміями НАН України імені видатних вчених.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 1999 р. № 803 за активну участь у законотворчій роботі, забезпечення розвитку юридичної науки в Україні, підготовки наукових кадрів колектив Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам'ятного знака.

G Analyticsсайт создан компанией