Інформація

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА

Постановою від 28 вересня 2016 № 194  Президія НАН України прийняла рішення щодо проведення у другому півріччі 2016 року виборів директора

ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ

Згідно з вимогами Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (далі Закон) і Основних принципів організації та діяльності наукової установи НАН України Відділення історії, філософії та права НАН України протягом двох місяців з дня цього оголошення (до 29 листопада 2016 року) приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника зазначеної наукової установи за адресою: 01601, Київ – 30, вул. Володимирська, 54.

Телефони для довідок:  239-6582, 235-7776.

Право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають: Президія НАН України, Бюро відповідного відділення НАН України, члени НАН України, вчена рада установи, колективи наукових відділів установи. Кандидатом на посаду директора наукової установи не може висуватися особа у випадках, передбачених Законом (ст.9) і Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV).

Кандидат на посаду керівника державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Вносячи Відділенню історії, філософії та права НАН України пропозиції щодо претендентів на посаду керівника наукової установи НАН України, слід додати такі документи кандидатів: письмову згоду на балотування у довільній формі, анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою, автобіографію, копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань, список наукових праць, відзив про трудову діяльність з основного місця роботи, згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.


Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України є провідною науково-дослідною установою юридичного профілю в Україні.

Згідно із своїм Статутом Інститут здійснює фундаментальні теоретико-методологічні та прикладні дослідження актуальних проблем державно-правового будівництва в Україні; координує фундаментальні наукові розробки відповідних проблем; готує кадри вищої кваліфікації – докторів і кандидатів юридичних наук; проводить наукові і науково-практичні конференції; видає юридичну літературу; надає експертну та науково-консультативну допомогу Верховній Раді України, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, судовим органам, Генеральній прокуратурі України, іншим органам державної влади та органам місцевого самоврядування.

Пріоритетними напрямами фундаментальних досліджень Інституту є:

  • проблеми державотворення і правотворення в Україні: теорія, історія, практика;
  • правові проблеми демократизації суспільних відносин і формування громадянського суспільства та утвердження і реалізація прав та свобод людини;
  • теоретичні і прикладні проблеми розвитку правової системи України;
  • теоретичні і практичні проблеми реалізації Конституції та законодавства України;
  • Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та Європейської інтеграції: теорія і практика
  • проблеми енциклопедичних юридичних досліджень, філософії і соціології права.

Станом на 01.01.2010 р. в Інституті працює 20 докторів наук і 62 кандидати наук. Серед учених Інституту один академік та 2 члени-кореспонденти Національної академії наук України; 15 академіків та членів-кореспондентів Академії правових наук України; 10 Заслужених діячів науки і техніки України, 10 Заслужених юристів України, 9 Лауреатів державної премії України. Значна частина працівників Інституту відзначена державними нагородами, відзнаками Президента України, преміями НАН України імені видатних вчених.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 1999 р. № 803 за активну участь у законотворчій роботі, забезпечення розвитку юридичної науки в Україні, підготовки наукових кадрів колектив Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам'ятного знака.

G Analytics

сайт создан компанией