Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання
платних послуг Інститутом
держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 60 від 03.09.2022 р.)
Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Дирекция института

Дирекция Института государства и права
им. В. М. Корецкого НАН Украины

Скрипнюк Александр Васильевич - директор Института государства и права им. В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, Заслуженный юрист Украины.

8-(044)-278-51-55


Оніщенко Наталія Миколаївна

Онищенко Наталия Николаевна – заместитель директора Института государства и права имени В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, Заслуженный юрист Украины.

8–(044)-278-41-11


Нагребельный Владимир Петрович – заместитель директора Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, кандидат юридических наук, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, Заслуженный юрист Украины.

8–(044)-279-04-12


Шемшученко Юрий Сергеевич – советник при дирекции Института государства и права имени В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии наук Украины, академик Национальной академии правовых наук Украины, Заслуженный юрист Украины.

8–(044)-279-04-06


Кваша Оксана Олександрівна

Кваша Оксана Александровна – учёный секретарь Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины.

8–(044)-278-58-91


G Analytics
сайт создан компанией