Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Рейтинговиий список вступників до аспірантури у 2021 році

Дані про результати вступних випробувань до аспірантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 р. галузь знань 08 - Право, спеціальність 081 - Право (на денну форму навчання).

Дані про результати вступних випробувань до аспірантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 р. галузь знань 08 - Право, спеціальність 081 - Право (на заочну форму навчання).

Дані про результати вступних випробувань до аспірантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 р. галузь знань 29-Міжнародні відносини, спеціальність 293-Міжнародне право (на денну форму навчання).

Дані про результати вступних випробувань до аспірантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 р.галузь знань 29-Міжнародні відносини, спеціальність 293-Міжнародне право (на заочну форму навчання).

Дані про результати вступних випробувань до аспірантури Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України у 2021р. галузь знань 05-Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 052-Політологія (на денну форму навчання).

G Analytics
сайт создан компанией