Оголошення про прийом до аспірантури

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М.КОРЕЦЬКОГО
НАН УКРАЇНИ

о г о л о ш у є
прийом до аспірантури на 2016 рік
з таких спеціальностей (спеціалізацій) :

на умовах державного замовлення:

 • теорія держави і права;
 • кримінальне право і кримінологія;
 • екологічне право;

на умовах контракту:

 • історія держави і права;
 • теорія держави і права;
 • конституційне право; муніципальне право;
 • цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 • трудове право; право соціального забезпечення;
 • земельне право; аграрне право; екологічне право;
 • адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
 • судоустрій; прокуратура; адвокатура;
 • міжнародне право; порівняльне правознавство
 • філософія права;
 • політичні інститути та процеси;
 • етнополітологія та етнодержавознавство.

Заяви і документи про прийом до аспірантури подаються до 10 вересня ц.р. за адресою:
01601, Київ-1, вул. Трьохсвятительська,4, кім.228 (тел. 278-81-27)

До заяви на ім’я директора Інституту про прийом до аспірантури додаються такі документи:

 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії диплома магістра (спеціаліста) та додатку до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 р.
 • 4 кольорові фотокартки 3×4 см.;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
 • засвідчену копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць та їх копії (за наявності).Вступни-ки, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності.

Наукова доповідь (реферат) – це науковий текст обсягом до 20 стр., підготовлений вступником до аспірантури, в якому здійснюється аналіз актуальних проблем державного або правотворчого стану розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв'язання поставлених задач тощо. Оцінювання наукової доповіді (реферату) (з можливою презентацією її за рішенням Інституту) відбувається на вступному іспиті зі спеціальності.

 • рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу/наукової установи (за наявності).
 • автобіографію, особовий листок з обліку кадрів установленої форми, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086-о.

Вступники в аспірантуру проходять співбесіду та складають конкурсні іспити з обраної спеціальності, а також філософії та іноземної мови.

ПРИМІТКА: з Правилами прийому в аспірантуру і докторантуру Інституту можна ознайомитись на сайті Інституту

G Analyticsсайт создан компанией