Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання
платних послуг Інститутом
держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 60 від 03.09.2022 р.)
Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Львова Олена Леонідівна

Львова Олена Леонідівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник. Працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України з 1999 р., після закінчення юридичного факультету Київського університету ім. Тараса Шевченка, на посаді стажиста-дослідника відділу теорії держави і права Інституту, з 2001 р. – на посаді молодшого наукового співробітника, з 2005 р. – на посаді наукового співробітника відділу, з 2009 р. – на посаді старшого наукового співробітника відділу.

У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Порівняльне правознавство: природа та методологічне значення».

За період наукової діяльності Львова О.Л. підготувала близько 190 наукових праць, зокрема, є автором:

  • розділів у близько 20 колективних монографіях, підручниках, навчальних посібниках і т. п., серед яких: «Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження» (2004), «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (2007), «Порівняльне правознавство: правові системи світу» (2008), «Дія права: інтегративний аспект» (2010), «Концепція забезпечення і захисту прав дитини в Україні» (2013), «Трансформація правової ідеології у контексті сучасних викликів» (2016), «Реформація: успіх Європи і шанс для України» (2017) та ін.;
  • статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику», «Антології української юридичної думки» тощо.

Львовій О.Л. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника (2015 р.).

Львова О.Л. плідно поєднує науково-дослідницьку діяльність із викладацькою роботою та громадською дяльністю.

Львова О.Л. за свою наукову діяльність має відзнаки та нагороди, зокрема: відзначена Премією Президента України для одарованої молоді (2001-2002 рр.); Подякою Національного університету «Києво-Могилянська академія» за активну участь у проведенні та організації Першого міжвузівського конкурсу знавців права (м. Київ, 2001 р.); Почесною грамотою за високі професійні якості та вагомий внесок у підготовку і виховання студентської молоді Київського університету права НАН України (м. Київ, 2005 р.); Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за сумлінну плідну працю та значний вклад в реалізацію державної політики, відданість справі та з нагоди Дня Незалежності України (м. Київ, 2007 р.); Подякою Київського міського голови за вагомий  особистий внесок у розвиток юридичної науки, високий професіоналізм та з нагоди 60-річчя від дня заснування Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (м. Київ, 3 квітня 2009 р.  № 81496); Грамотою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за впровадження європейських правових стандартів та загальнолюдських світових цінностей (М. Київ, 2014 р.); Дипломом Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за І місце у конкурсі за кращу наукову роботу (м. Київ, 2014 р.); присуджено премію ім. Ярослава Мудрого за підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти (м. Харків, 2014 р.).

Здійснює наукове керівництво аспірантами відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

Сферу наукових інтересів О.Л. Львової становлять аналіз та вивчення проблем теорії держави і права, серед яких: теоретико-правові проблеми порівняльного правознавства та правових систем сучасності; проблеми сучасного праворозуміння, зокрема, природного права та інтегративної юриспруденції; питання ціннісних орієнтацій у праві, серед яких права людини та дитини, вплив релігії на право, проблеми гендерної рівності в Україні тощо.

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией