Загальна інформація

Інформація про наукову періодику Інституту держави і права міститься
також за посиланням https://idpprint.wordpress.com/

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ ЗБІРНИКА «ДЕРЖАВА І ПРАВО»

 1. УДК
 2. Прізвище, ім’я та по батькові і хто Ви – трьома мовами, укр., рос., англ.
 3. Заголовок трьома мовами – укр., рос. англ.
 4. Три анотації – українська +  ключові слова, російська + ключові слова, англійська + ключові слова.
 5. ОБСЯГ  СТАТТІ – 12 сторінок з переліком літератури і розширеною англійською анотацією.
 6. 14 ШРИФТ.
 7. ПОЛУТОРНИЙ ІНТЕРВАЛ.
 8. РЕЦЕНЗІЯ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА (якщо Ви аспірант чи здобувач).
 9. ПЛАТА ЗА СТАТТЮ – 580 грн. (Серія «Юридичні науки» та Серія «Політичні науки»). Електронний варіант – 450 грн.
 10. Розпечатаний текст; електронний варіант.
 11. ФОРМАТ  RTF; WINDOWS.
 12. Бібліографічні посилання оформляти і нумерувати в порядку надходження (1,2,3….). Список посилань слід наводити в кінці тексту в такому ж порядку із зазначенням цитованих сторінок.
 13. Після посилань треба дати розширену англійську анотацію на 1,5-2 сторінки.

Особі, яка подає статтю, необхідно зазначити розділ, у який буде розміщено статтю, контактний телефон, прізвище, ім’я, по батькові.

Телефон: 044 - 279–73-96
Електронні адреси: polit@ln.ua або polit4211@gmail.com


До відома науковців!!!

Збірник наукових праць «Держава і право» (Серія Юридичні науки та Серія Політичні науки) включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus international (Варшава, Польща).

Index Copernicus international

Ваші статті, опубліковані у нашому виданні, прирівнюються до публікацій у наукових періодичних виданнях зарубіжних держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію.


<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией