Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Анонси заходів


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ХV Міжнародній юридичній науково-практичній конференції Ради молодих вчених Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України «Майбутнє юридичної науки: інновації та виклики», яка присвячена до 75-річчя від дня заснування Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН. Конференція відбудеться 16 травня  2024 року. За результатами роботи конференції планується видання збірника матеріалів тез доповідей. Детальна інформація щодо участі знаходиться у листі-запрошенні.

Правила оформлення матеріалів доповідей

1. До   друку   приймаються   тези   доповіді,   обсяг   яких   не   перевищує 5 сторінок, включаючи необхідний ілюстративний матеріал і перелік використаних джерел. За погодженням з редколегією допускається збільшення обсягу матеріалів до 12 сторінок.

2. Матеріали доповіді мають бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МS Word. Поля – 2 см з усіх сторін. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються.

3. Структура тез доповіді має бути побудована таким чином (див. також зразок):

 • прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, місто – шрифт Тіmes New Roman, кегль 14 рt, інтервал 1 у правому верхньому кутку;
 • назва тез – великими літерами, шрифт Тіmes New Roman, кегль 14 рt, інтервал 1 по центру, напівжирний (див. зразок);
 • тези – шрифт Тіmes New Roman, кегль 14 рt, інтервал 1,5;
 • перелік використаних джерел – шрифт Тіmes New Roman, кегель 14 рt, інтервал 1,5.

4. Для назв таблиць, підпису зображень використовувати шрифт Тіmes New Roman, кегль 14 рt, напівжирний.

5. Перелік використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела нумеруються відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом. Посилання оформлюються згідно з ДСТУ 8302-2015 Бібліографічне посилання.

Увага! 

До тексту матеріалів доповіді, без узгодження з автором, можуть бути внесенні редакційні правки.

Перелік використаних джерел не повинен містити посилання на літературу держави-агресора та рб.

6. Про результати розгляду матеріалів авторам буде повідомлено строком до 26 квітня 2024 року.

Зразок оформлення тез доповіді

Заявку на конференцію необхідно подавати вкладеним файлом з назвою

«Петренко_заявка_.doc» за таким зразком:

«Петренко Петро Петрович, старший науковий співробітник відділу міжнародного права та права Європейського Союзу Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України, кандидат юридичних наук, доцент – «Міжнародно-правові аспекти євроатлантичного курсу України в умовах військового стану»

Окремо (з абзацу) зазначається мобільний телефон

Задля полегшення складання програми конференції, просимо у заявці точно відтворити шрифти та розділові знаки згідно зі зразком.

УВАГА!!! Направлення збірки тез конференції здійснюється за рахунок отримувача!!!

З повагою, Оргкомітет Конференції.

Майбутнє юридичної науки інновації та виклики
(до 75-річчя від дня заснування Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН)


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі XV Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади нормотворчої діяльності: національний і зарубіжний досвід», яка відбудеться 23 квітня 2024 року на базі Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

За результатами конференції буде сформовано черговий випуск науково-практичного юридичного журналу «Альманах права», який включено Наказом МОН України від 28.12.2019 р. до Переліку наукових фахових видань України (Категорія "Б") та до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Деталі участі у прикріпленому запрошенні.

XV Міжнародна науково-практична конференція "Правові засади нормотворчої діяльності:
національний і зарубіжний досвід".


Шановні колеги!

Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України та ГО «Інкубатор демократичних ініціатив» запрошують взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Захист соціально вразливих груп: міжнародний та національний виміри», що відбудеться 19 жовтня 2023 року об 11:00 в онлайн на платформі ZOOM.

Робоча мови: українська, англійська.

Участь у конференції безоплатна.

Передбачено роботу секцій:

 • Актуальні проблеми теорії та філософії права;
 • Конституційне право, муніципальне право;
 • Міжнародне публічне та приватне право, дипломатичне право;
 • Право Європейського Союзу;
 • Цивільне право та процес, сімейне право;
 • Трудове право, право соціального забезпечення;
 • Адміністративне право та процес;
 • Кримінальне право, кримінальний процес, кримінально-виконавче право, кримінологія, криміналістика.

Для участі у конференції варто до 30 вересня 2023 року:

 1. заповнити електронну заявку: https://forms.gle/o42iFRrvEe1KiGb6A
 2. статтю, оформлену, згідно з вимогами (https://drive.google.com/file/d/17TnQ2YsB4YZA_YdPP-GDcL7kxGph3X1V/view), надіслати на електронну скриньку: DII.Ukraine@gmail.com


Всеукраїнська науково-практична конференція
"Захист соціально вразливих груп - міжнародний та національний виміри" (19 жовтня 2023 р.)


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ХІV Міжнародній юридичній науково-практичній конференції Ради молодих вчених Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України «Захищаючи державу - захищаємо право» присвяченої до Дня захисників і захисниць України, світлій пам’яті та до 50-річчя від дня народження захисника України, наукового співробітника Інституту держави і права імені  В. М. Корецького НАН України Олександра Анатолійовича Поліводського. Конференція відбудеться 11 жовтня  2023 року в онлайн форматі на платформі ZOOM. За результатами роботи конференції планується видання збірника матеріалів тез доповідей. Детальна інформація щодо участі знаходиться у листі-запрошенні.

З повагою, Оргкомітет Конференції.

XIV Міжнародна юридична науково-практична конференція Ради молодих вчених Інституту
держави і права імені В.М. Корецького НАН України
11 жовтня 2023 р.


Шановні друзі!

Запрошуємо для участі  у круглому столі «Проблеми ефективності міжнародно-правового регулювання прав військовополонених», що відбудеться 23 червня колег науковців, працівників правоохоронних органів, практикуючих юристів, представників громадськості зацікавлених в обговоренні. Деталі в інформаційному листі нижче.

Проблеми ефективності міжнародно-правового регулювання прав військовополонених


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Шостій міжнародній науково-практичній конференції «Адміністративна юстиція в Україні: проблеми теорії та практики. Соціальні права. Виклики воєнного часу» (6 липня 2023 року). Детальна інформація щодо участі знаходиться у листі-запрошенні.

З повагою, Оргкомітет Конференції.

Шоста міжнародна науково-практична конференція «Адміністративна юстиція в Україні проблеми теорії та практики. Соціальні права. Виклики воєнного часу».


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи». Конференція відбудеться  12 травня 2023 року в онлайн форматі на платформі ZOOM. Детальна інформація щодо участі знаходиться у листі-запрошенні.

З повагою, Оргкомітет Конференції.

Децентралізація публічної влади в Україні - здобутки, проблеми та перспективи.


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у щорічній XІV Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація законодавства  України в сучасних умовах»,  яка відбудеться 23 травня 2023 р. об 11-00 годині на базі Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України. За результатами проведення конференції буде видано черговий випуск науково-практичного юридичного журналу "Альманах права", який є фаховим виданням України (категорія "Б"). Детальна інформація про конференцію та вимоги до оформлення наукових статей містяться у прикріпленому файлі.

З повагою, Оргкомітет Конференції.

Запрошення на XІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Трансформація законодавства
України в сучасних умовах».


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Адміністративне і фінансове право України: теорія і практика в умовах сьогодення». Конференція відбудеться  25 листопада 2022 року в онлайн форматі на платформі ZOOM. Детальна інформація щодо участі знаходиться у листі-запрошенні.

З повагою, Оргкомітет Конференції.

Адміністративне і фінансове право України
(теорія і практика в умовах сьогодення).


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у круглому столі «Рекодифікація Цивільного кодексу України: перспективи регулювання цивільних правовідносин», присвяченому пам’яті української вченої, академіка  Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Я.М. Шевченко з нагоди 90-річчя  від  дня народження. Захід буде проводитися відділом проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України та  відбудеться 3 листопада 2022 р. о 14.00 у очному форматі за адресою – м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4 та на базі електронної платформи «ZOOM». Детальна інформація у листі-запрошенні.


Рекодифікація Цивільного законодавства України перспективи регулювання цивільних правовідносин.


Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у круглому столі, присвяченому обговоренню проєкту Стратегії політико-правового розвитку України до 2030 року, який відбудеться 25 жовтня 2022 року о 10.00 в онлайн форматі на платформі ZOOM.

Організатором круглого столу є відділ правових проблем політології, який підготував проєкт Стратегії. 

На обговорення виносяться такі питання:

 1. Ідеологія національного прагматизму
 2. Стратегія європейської інтеграції Української держави
 3. Стратегія підвищення ефективності діяльності Верховної Ради України 
 4. Стратегія правової реформи 
 5. Стратегія модернізації адміністративно-територіального устрою та реформування місцевого самоврядування
 6. Стратегія розвитку освіти 
 7. Стратегія розвитку науки
 8. Стратегія політико-правового забезпечення етнополітики

Ознайомитися зі Стратегією у pdf форматі  можна за посиланням https://bit.ly/3Ce5K2q

Для участі та отримання посилання на Zoom-конференцію слід надіслати заявку на vppp.idp@gmail.com


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції Ради молодих вчених Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України «Захист прав, свобод і інтересів людини, громадянина та держави в умовах збройної агресії проти України» присвяченої до Дня захисників та захисниць України. Конференція відбудеться 11 жовтня  2022 року в онлайн форматі на платформі ZOOM. За результатами роботи конференції планується видання електронного збірника матеріалів тез доповідей. Детальна інформація щодо участі знаходиться у листі-запрошенні.

З повагою, Оргкомітет Конференції.


Захист прав, свобод і інтересів людини, громадянина та держави в умовах збройної агресії проти України.


ЗАПРОШЕННЯ

до участі у роботі круглого столу на тему
«Воєнні злочини: проблеми кримінально-правової кваліфікації, розслідування та правосуддя»

10 червня 2022 року, місто Київ

Центр досліджень воєнних злочинів при Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України запрошує представників державних органів, сил безпеки та оборони, правоохоронних і судових інституцій, наукових установ і навчальних закладів, громадських організацій нашої країни до участі у круглому столі на тему «Воєнні злочини: проблеми кримінально-правової кваліфікації, розслідування та правосуддя», що відбудеться 10 червня 2022 року о 10 годині за адресою: вул. Трьохсвятительська, 4, м. Київ, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2-й поверх, зала засідань вченої ради.

Секційну роботу круглого столу планується розподілити на дві групи проблем:

 1. Співвідношення національної та міжнародної кримінальної юстиції в сфері воєнних злочинів (юрисдикція національного суду; виключна та конкуруюча юрисдикція міжнародного суду). Модель для сучасної України.
 2. Проблеми кримінально-правової кваліфікації та особливості розслідування міжнародних воєнних злочинів (правова природа та зміст кримінально-правових заборон; проблеми кримінально-правової кваліфікації; особливості процесуальної форми та доказування; особливості методик та підходів у розслідуванні міжнародних воєнних злочинів).

Регламент роботи: доповідь до 15 хв., виступ-повідомлення до 7 хв.

Робоча мова: українська.

Заявки на участь у роботі круглого столу просимо подати до 6 червня (включно) поточного року через Центр досліджень воєнних злочинів за контактами:

директор Центру, старший науковий співробітник Сірий Микола Іванович, тел. +38 044 278 32 68; моб. +38 050 330 29 19, електронна адреса: mykolasiryi18@gmail.com;

вчений секретар Центру, старший науковий співробітник Нерсесян Армен Сабірович, тел. +38 063 181 43 21, електронна адреса:  sabiry4@gmail.com.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

Прошу включити до програми та до збірника матеріалів круглого столу тези
(назва)

_______________________________________________________________

П.І.Б. (повністю в родовому відмінку),
науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності),
місце роботи, діяльності (повна назва відомства, установи, закладу, організації),
посада,
контактні дані: телефон і електронна адреса,
підпис учасника конференції.

Вимоги до тез доповідей і повідомлень: 

 • Обсяг – до 5-6 сторінок формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007;
 • шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ – 1,25 см; поля – 2 см;
 • сторінки не нумерувати.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді чи повідомлення:

 1. номер і назва секції;
 2. прізвище та ініціали автора; науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, місце роботи (повна назва відомства, установи, закладу, організації); назва тез (прописними літерами, шрифт – напівжирний); текст доповіді чи повідомлення;
 3. назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Іваненко С. М._тези);
 4. використана література оформлюється в кінці тексту; у тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 45].

ДЯКУЄМО ЗА СПІВПРАЦЮ!


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у щорічній ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави», яка відбудеться 23 червня 2022 р. об 11-00 годині в Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України. За результатами проведення конференції буде видано черговий випуск науково-практичного юридичного журналу  "Альманах права", який є фаховим виданням України (категорія "Б").

Детальна інформація про конференцію та вимоги до оформлення наукових статей містяться у прикріпленому файлі.


Запрошення на конференцію «Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави».

З повагою, Оргкомітет Конференції.


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у V-му Київському полілозі «Як забезпечити правопорядок в Україні ? Проблеми ефективності кримінальної юстиції», який відбудеться 23 грудня 2021 року на базі електронної платформи ZOOM. Захід спільно проводиться   Інститутом держави і права імені В.М.Корецького НАН України,  Координатором проектів ОБСЄ в Україні та Вищим антикорупційним судом. Під час заходу представники судової системи, правоохоронних органів, громадянського суспільства, юристи, науковці будуть обговорювати  основні аспекти забезпечення правопорядку в Україні в період правової реформи, зокрема в контексті протидії корупції, а також проблемні питання ефективності кримінальної юстиції в частині застосування чинного законодавства та забезпечення єдності судової практики. Захід транслюватиметься онлайн на YouTube каналі Координатора проектів, також учасники зможуть приєднатися до події в ZOOM за наступними даними: https://osce-org.zoom.us/j/99286184138, Meeting ID: 992 8618 4138, Passcode: 49126601.

Детальна інформація та програма заходу доступна за посиланням:
https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/508421?fbclid=IwAR1UfjsCH3G1Alcb7kQpTw70pHxVTt_E5nZZD6Q1uWDQ6GRkcWdsg2ZngzI


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Адміністративне і фінансове право України в умовах сучасних реалій і викликів:теорія, практика, перспективи розвитку». Конференція  відбудеться 11 листопада в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України за адресою – м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4. За результатами проведення конференції планується видання збірника матеріалів тез доповідей. Детальна інформація щодо участі знаходиться у листі-запрошенні. У випадку запровадження в Україні карантинних заходів, конференція відбудеться на базі електронної платформи ZOOM.

З повагою, Оргкомітет Конференції.


Всеукраїнська науково-практична конференція Адміністративне і фінансове право України в умовах сучасних реалій і викликів.


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному науковому полілозі «Парламентаризм в Україні у світлі розвитку Української державності», який присвячено до 30-річчя незалежності України та Всеукраїнського референдуму 1991 року.  Захід відбудеться 25 листопада в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України за адресою – м. Київ, вул. Трьохсвятительська 4..За результатами проведення полілогу планується видання збірника матеріалів тез доповідей. Детальна інформація щодо участі знаходиться у листі-запрошенні.

З повагою, Оргкомітет Конференції.


Парламентаризм України у світлі розвитку Української державності проблеми теорії і практики.


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Зобов‘язальні  відносини в аспекті рекодифікації Цивільного кодексу України: перспективи правового регулювання». Конференція відбудеться 22 листопада 2021 року в онлайн форматі на платформі ZOOM. За результатами роботи конференції планується видання збірника матеріалів тез доповідей.

З повагою, Оргкомітет Конференції.


Зобов‘язальні  відносини в аспекті рекодифікації Цивільного кодексу України перспективи правового регулювання.


G Analytics
сайт создан компанией