Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Рейтинговиий список вступників до аспірантури у 2023 році

Список вступників, рекомендованих до зарахування до аспірантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2023 році, галузь знань 08-Право, спеціальність 081 - Право. 

Список вступників, рекомендованих до зарахування до аспірантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2023 році, галузь знань 29-Міжнародні відносини, спеціальність 293 - Міжнародне право. 

Рейтинговий список вступників до аспірантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2023 році, галузь знань 08-Право, спеціальність 081 - Право.

Рейтинговий список вступників до аспірантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2023 році, галузь знань 29-Міжнародні відносини, спеціальність 293-Міжнародне право.

Рейтинговий список вступників до аспірантури Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України у 2022 році, галузь знань 05-Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 052-Політологія, а також галузь знань 28-Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 - Публічне управління та адміністрування.

G Analytics
сайт создан компанией