Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання
платних послуг Інститутом
держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 60 від 03.09.2022 р.)
Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Рейтинговиий список вступників до аспірантури у 2022 році

Дані про результати вступних випробувань до аспірантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2022 році, галузь знань 08-Право, спеціальність 081 - Право (на денну та заочну форми навчання).

Дані про результати вступних випробувань до аспірантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2022 році, галузь знань 29-Міжнародні відносини, спеціальність 293-Міжнародне право (на денну та заочну форму навчання).

Дані про результати вступних випробувань до аспірантури Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України у 2022 році, галузь знань 05-Соціальні та поведінкові науки, спеціальність 052-Політологія (на денну форму навчання).

Дані про результати вступних випробувань до аспірантури Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України у 2022 році, галузь знань 28-Публічне управління та адміністрування, спеціальність 281 - Публічне управління та адміністрування (на денну та заочну форму навчання).

G Analytics
сайт создан компанией