Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Про відділ теорії держави і права

Відділ теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України є одним із провідних в Україні наукових підрозділів, що виконує важливі теоретичні і прикладні дослідження в галузі право- та державотворення.

У фокусі наукових спрямувань відділу завжди перебувають актуальні питання правового та державного розвитку, пов’язаного з правовою свідомістю, правовою культурою, правовим вихованням, упорядкуванням законодавства, проблемами законності, правопорядку, правового  прогресу в контексті запитів громадянського суспільства, правової аналітики, правової прогностики, джерел права, правового моніторингу, проблем гендерної рівності тощо. Традиційним для відділу є наукове забезпечення питань пов’язаних з розвитком законодавства в контексті євроінтеграції.

Співробітники відділу активно задіяні у підготовці наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру.

Працюючи над втіленням наукових розробок у юридичну практику, відділ теорії започаткував у 2010 році стартап, пов'язаний із проведенням  щорічних міжнародних науково-практичних конференцій з розгляду проблемних питань право- та державотворення. За цей період було проведено 13 конференцій за результатами яких щорічно, силами відділу, видається науково-практичний юридичний журнал «Альманах права», який здобув вже відповідне визнання серед представників юридичної науки та практики. «Альманах права» є фаховим виданням та внесений до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International (Польща).

G Analytics
сайт создан компанией