Про відділ теорії держави і права

Відділ теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України є одним із провідних в Україні наукових підрозділів, що виконує важливі теоретичні і прикладні дослідження в галузі право- та державотворення.

У фокусі наукових спрямувань відділу завжди знаходилися актуальні питання правового та державного розвитку, пов’язаного з правовою свідомістю, правовою культурою, правовим вихованням, систематизацією законодавства, проблемами законності тощо.

Відділ опрацьовує також напрям дослідження правового становища особи в Європейському Союзі та Україні у контексті їх взаємообумовленості та взаємозв’язку. Особлива увага приділяється науковцями відділу питанням гендерної рівності. Серед напрацювань на перспективу на окрему увагу заслуговують також напрями: право і прогрес в конкісті запитів громадянського суспільства; правова аналітика; правова прогностика; джерела права; правовий моніторинг; проблеми гендерної рівності тощо.

Працюючи над втіленням наукових розробок у юридичну практику, відділ теорії започатковує у 2010 році стартап, пов'язаний із проведенням   щорічних міжнародних науково-практичних конференцій з розгляду проблемних питань право- та державотворення. За цей період було проведено 10 конференцій за результатами яких щорічно, силами відділу, видається науково-практичний юридичний журнал «Альманах права», який є фаховим виданням і здобув вже відповідне визнання серед представників юридичної науки та практики. Серед статейних публікацій є не тількі вітчизняні, але й зарубіжні видання, зокрема, представлені у бібліографічній та реферативній базі даних базі «Scopus».

8–(044)–278-80–24

G Analytics
сайт создан компанией