Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Доктор наук

Відгук офіційного опонента Гусарєва С.Д. на дисертацію Риндюк В.І.

Відгук офіційного опонента Євграфової Є.П. на дисертацію Риндюк В.І.

Відгук офіційного опонента Косовича В.М. на дисертацію Риндюк В.І.

Відгук офіційного опонента Колодія А.М. на дисертацію Бакумова О.С.

Відгук офіційного опонента Щербанюк О.В. на дисертацію Бакумова О.С.

Відгук офіційного опонента Бобровник С.В. на дисерт ацію Бакумова О.О.

Відгук офіційного опонента Макарухи З.М. на дисертацію Фалалєєвої Л.Г.

Відгук офіційного опонента Микієвича М.М. на дисертацію Фалалєєвої Л.Г.

Відгук офіційного опонента Мицика В.В. на дисертацію Фалалєєвої Л.Г.

Відгук офіційного опонента Кононенка В.П. на дисертацію Островської Б.В.

Відгук офіційного опонента Медведєвої М.О. на дисертацію Островської Б.В.

Відгук офіційного опонента Камінської Н.В. на дисертацію Островської Б.В.

Відгук офіційного опонента Совгирі О.В. на дисертацію Різника С.В.

Відгук офіційного опонента Савчина М.В. на дисертацію Різника С.В.

Відгук офіційного опонента Барабаша Ю.Г. на дисертацію Різника С.В.

Відгук офіційного опонента Петришина О. В на дисертацію Січевлюка В.А.

Відгук офіційного опонента Стеценка С.Г. на дисертацію Січевлюка В.А.

Відгук офіційного опонента Косовича В.М. на дисертацію Січевлюка В.А.

Відгук офіційного опонента Нестеровича В. Ф. на дисертацію Корнієнко П. С.

Відгук офіційного опонента Васильченко О.П. на дисертацію Корнієнко П.С.

Відгук офіційного опонента Колодія А. М. на дисертацію Корнієнко П.С.

Відгук опонента М.О. Теплюка на дисертацію Л.О. Макаренко.

Відгук опонента А.М. Колодія на дисертацію Л.О.Макаренко.

Відгук опонента Р.Ф. Гринюка на дисертацію Л.О. Макаренко.

Відгук опонента Гарасиміва Т. З. на дисертацію Булкат М.С.

Відгук опонента Дзейко Ж. О. на дисертацію Булкат М.С.

Відгук опонента Лемака В. В. на дисертацію Булкат М.С.

Відгук офіційного опонента Буткевич О.В. на дисертацію Кононенка В.П.

Відгук офіційного опонента Камінської Н.В. на дисертацію Кононенка В. П.

Відгук офіційного опонента Анцупової Т.О. на докторську дисертацію Кононенка В.П.

Відгук офіційного опононента О.В.Київець на дисертацію Мушак Н. Б.

Відгук офіційного опонента Мережко О.О. на дисертацію Мушак Н. Б.

Відгук офіційного опонента О.М.Шемякіна на дисертацію Мушак Н. Б.

Відгук опонента М.В. Буроменського на дисертацію А.В. Кулька.

Відгук опонента Л.Д. Тимченка на дисертацію А.В. Кулька.

Відгук опонента О.М. Шемякіна на дисертацію А.В. Кулька.

Відгук опонента О.В. Буткевич на дисертацію М.І. Отроша.

Відгук опонента М.М. Микієвича на дисертацію М.І. Отроша.

Відгук опонента Л.Д. Тимченка на дисертацію М.І. Отроша.

Відгук опонента Я.О. Берназюка на дисертацію В.О. Антонова.

Відгук опонента А.Р. Крусян на дисертацію В.О. Антонова.

Відгук опонента А.М. Колодія на дисертацію В.О. Антонова.

Відгук опонента С.Д. Гусарєва на дисертацію Р.П. Луцького.

Відгук опонента В.В. Лемака на дисертацію Р.П. Луцького.

Відгук опонента А.Є. Шевченка на дисертацію Р.П. Луцького.

Відгук опонента О.В. Петришина на дисертацію Т.С. Подорожної.

Відгук опонента С.Д. Гусарєва на дисертацію Т.С. Подорожної.

Відгук опонента О.В. Марцеляка на дисертацію Т.С. Подорожної.

 

G Analytics
сайт создан компанией