Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Вибори директора Інституту держави і права
імені В.М. Корецького Національної академії наук України

ОГОЛОШЕННЯ

Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України (28.09.2021)


Оголошення про вибори директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.


Правові основи проведення виборів директора Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної академії наук України


Наказ № 54 від 21 вересня 2021 року Про організацію виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.


Положення про органiзацiйний комiтет з проведення виборiв директора Iнституту держави i права iменi В.М.Корецького НАН України.


Положення про виборчу комiсiю з проведення виборiв директора Iнституту держави i права iменi В.М. Корецкого НАН України.


Положення про порядок акредитацiї та органiзацiї роботи журналiстiв, представникiв ЗМI пiд час проведення виборiв директора Iнституту держави i права iменi В.М. Корецького НАН України.


Положення про порядок акредитацiї та органiзацiї роботи спостерiгачiв, грмомадських спостерiгачiв пiд час пiдготовки та проведення виборiв директора Інституту держави i права iменi В.М. Корецького НАН України.


Лист Відділення історії, філософії та права НАН України Про організаційні заходи з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України від 19 листопада 2021 року.


Протоколи організаційного комітету з проведення виборів директора
Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України


Протокол №1 засiдання органiзацiйного комiтету з проведення виборiв директора Iнституту держави i права iменi В.М. Корецького НАН України.


Протокол №2 засiдання Органiзацiйного комiтету з проведення виборiв директора Iнституту держави i права iменi В.М. Корецького Нацiональноi академiї наук України
вiд 04 листопада 2021 року.


Протокол №3 засiдання Органiзацiйного комiтету з проведення виборiв директора Iнституту держави i права iменi В.М. Корецького Нацiональноi академiї наук України
вiд 08 листопада 2021 року.


Протокол №4 засiдання Органiзацiйного комiтету з проведення виборiв директора Iнституту держави i права iменi В.М. Корецького Нацiональної академiї наук України
вiд 11 листопада 2021 року.


Список виборців Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.


Протокол №5 засідання Організаційного комітету з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України від 16 листопада 2021 року.


Протокол №6 засідання Організаційного комітету з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України від 19 листопада 2021 року.


Протокол №7 засідання Організаційного комітету з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України від 19 листопада 2021 року.


Протокол №8 засідання Організаційного комітету з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України від 22 листопада 2021 року.


Протокол №9 засідання Організаційного комітету з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України від 25 листопада 2021 року.


Протокол №10 засідання Організаційного комітету з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України від 26 листопада 2021 р.


Протокол №11 засідання Організаційного комітету з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України від 26 листопада 2021 р.


Протокол №12 засідання Організаційного комітету з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України від 30 листопада 2021 р.


Протокол №13 засідання Організаційного комітету з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України від 30 листопада 2021 р.


Протоколи виборчої комісії з проведення виборів директора Інституту держави і права
імені В.М. Корецького Національної академії наук України


Протокол №1 засiдання виборчоi комiсiї з проведення виборiв директора Iнституту держави i права iменi В.М.Корецького Нацiональної академii наук України
2 листопада 2021 р.


Протокол №2 засідання виборчої комісії з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України
19 листопада 2021 р.


Протокол №3 засідання виборчої комісії з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України
13 листопада 2021 р.


Протокол №4 засідання виборчої комісії з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України
29 листопада 2021 р.


Протокол №5 засідання виборчої комісії з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України
29 листопада 2021 р.


Протокол №6 засідання виборчої комісії з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України
30 листопада 2021 р.


Протокол №7 засідання виборчої комісії з проведення виборів директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України
30 листопада 2021 р.


Протокол засідання виборчої комісії з обрання директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України від 30 листопада 2021 р.КАНДИДАТИ НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ІМЕНІ В.М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ

Копиленко Олександр Любимович

Копиленко Олександр Любимович


Відгук про наукову діяльність д.ю.н., проф., академіка НАН України, академіка НАПрН України Копиленка О.Л.


Передвиборча програма кандидата на посаду директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, д.ю.н., проф., академіка НАН України, академіка НАПрН України Копиленка О.Л.


Скрипнюк Олександр Васильович

Скрипнюк Олександр Васильович


Витяг з Протоколу №10 засідання Вченої ради Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України від 09.11.2021 р.


Відгук про наукову та науково-організційну діяльність заступника директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, академіка НАПрН України
Скрипнюка О.В.


Передвиборча програма кандидата на посаду директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, д.ю.н., проф., академіка НАПрН України Скрипнюка О.В.


G Analytics
сайт создан компанией