Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Інформація про проведені заходи 2012


2013 2012 2001-2011

Проведені заходи 2012

25 грудня 2012 року відбулося урочисте вручення Державної премії України в галузі науки і техніки, одним з лауреатів якої стала Наталія Миколаївна Оніщенко – завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України. У зв’язку із цим, колектив Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України щиро вітає Наталію Миколаївну з урочистим врученням їй Державної премії України в галузі науки і техніки та бажає подальших творчих досягнень на науковій ниві.


29-30 листопада 2012 року в приміщенні конгрес-холу «Президент-Готелю» (вул. Госпітальна, 12, м. Київ) відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права», яка була присвячена 10-й річниці утворення Вищого адміністративного суду України. У зазначеній Конференції взяли участь державні діячі, представники органів державної влади України та іноземних держав, а також провідні вчені України, серед яких співробітники Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, а саме: завідувач відділу теорії держави і права, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України Н.М. Оніщенко, в.о. Завідувача відділу державного управління та адміністративного права, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, провідний науковий співробітник О.Ф. Андрійко, старший науковий співробітник відділу державного управління та адміністративного права, кандидат юридичних наук Ю.С. Педько.

На Конференції було обговорено чимало актуальних питань, присвячених проблемам вдосконалення адміністративної юстиції в Україні. Зокрема, були обговорені питання взаємозв’язку між запровадженням адміністративної юстиції та станом захисту прав людини у публічно-правових відносинах, обговорені моделі адміністративного судочинства з точки зору розв’язання проблеми розмежування компетенції між різними юрисдикціями, а також різноманітні аспекти впливу рішень Європейського суду з прав людини на національні механізми судового захисту прав особи та основоположних свобод.


22 листопада 2012 р. в Міжнародному центрі космічного права при Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України відбувся українсько-японський Круглий стіл, в якому з українського боку взяли участь:  Директор Інституту держави і права та Міжнародного центру космічного права академік НАНУ Ю.С. ШЕМШУЧЕНКО, заступник директора МЦКП, завідувач відділу проблем космічного та екологічного права Інституту академік НАПрН Н.Р. МАЛИШЕВА, всі співробітники МЦКП та відповідного відділу. З японського боку в Круглому столі взяли участь: керівник Юридичного департаменту Японського агентства аерокосмічних досліджень JAXA Дайсуке ОСУДА, менеджер того ж департаменту Мотоко УЧІТОМІ, Директор Представництва московського офісу JAXA Акіра КОСАКА, Директор Інституту космічного права Університету м. Кейо (Японія), професор Політичного факультету цього ж Університету Сетсуко АОКІ. Круглий стіл відбувся з ініціативи японської сторони в ході одноденного візиту японської делегації до України. Під час зустрічі відбувся зацікавлений двосторонній обмін інформацією та досвідом щодо шляхів розвитку національного космічного права двох сторін, інституційного забезпечення діяльності з дослідження та використання космічного простору в мирних цілях. Особливий інтерес японської сторони викликала інформація щодо діяльності в Україні Міжнародного центру космічного права при Інституті держави і права, накопиченого ним досвіду законотворчої, консалтингової, наукової роботи, видавничої діяльності, участі в реалізації правового блоку Національної космічної програми України. Зі свого боку, представники японської делегації розповіли про те, що створення національного космічного законодавства в Японії знаходиться на начальному етапі, тут щойно приступили до його формування і в зв’язку з цим вивчають наявний зарубіжний досвід. Було приємно усвідомити, що серед п’яти країн з найбільш розвиненим національним космічним законодавством японська сторона обрала для вивчення та можливого запозичення досвіду саме Україну. Не останню роль в інтересі до космічно-правової складової нашої держави відіграла й 15-річна діяльність МЦКП, з якою японська сторона обізнана через Управління ООН з космосу та Юридичний підкомітет Комітету ООН з мирного використання космічного простору, а також через численні виступи на міжнародних конференціях та публікації в іноземній спеціальній літературі співробітників МЦКП.

Всі члени японської делегації отримали у подарунок друковану продукцію МЦКП. Особливий інтерес викликало видання 5-томного (в 6 книгах) Тематичного зібрання національного космічного законодавства країн світу, виданого російською та англійською мовами.

На завершення зустрічі сторони домовилися про подальшу співпрацю з метою розбудови національного космічного законодавства двох держав.


Міжнародна наукова конференція «Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь»22 листопада 2012 року о 10:00 годині в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулася Міжнародна наукова конференція «Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь», яка проходила в рамках науково-дослідного проекту «Тенденції та перспективи розвитку політичних систем і державності України та Республіки Білорусь». У роботі наукової конференції взяли участь провідні вчені Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, наукові працівники Київського регіонального центру НАПрН України, викладачі та співробітники вищих навчальних закладів України та Республіки Білорусь, а також практичні працівники.

Відкрив зазначену Конференцію директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України Юрій Сергійович Шемшученко, який насамперед відзначив актуальність та важливість проведення цієї Конференції для забезпечення подальшої розбудови незалежної державності в Україні та Республіці Білорусь. З вступним словом виступив також Повноважний і Надзвичайний посол Республіки Білорусь в Україні Валентин Володимирович Величко. З цікавими та змістовними доповідями щодо різноманітних аспектів розвитку правової та політичної систем України та Республіки Білорусь виступили, зокрема, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, керівник науково-дослідного проекту «Тенденції та перспективи розвитку політичних систем і державності України та Республіки Білорусь» О.В. Скрипнюк, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри Білоруського державного університету Г.О. Василевич, доктор юридичних наук, професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Н.М. Пархоменко, доктор юридичних наук, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України О.І. Ющик, доктор юридичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Д.Є. Прокопов, кандидат юридичних наук, заступник керівника Апарату Верховної Ради України, керівник Головного юридичного управління М.О. Теплюк, кандидат юридичних наук, доцент, керівник науково-дослідного проекту «Тенденції та перспективи розвитку політичних систем і державності України та Республіки Білорусь» Т.С. Масловська, кандидат юридичних наук, доцент Білоруського державного університету Н.М. Кондратович, а також інші науковці та практичні працівники.

За результатами роботи даної Конференції були ухвалені Рекомендації Міжнародної наукової конференції «Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь», в яких були висловлені думки, зокрема, щодо необхідності подальшого дослідження проблем розвитку політичної та правової систем України та Республіки Білорусь на сучасному етапі їх розвитку з урахуванням узагальненого зарубіжного досвіду, історичних, національних і культурних особливостей розвитку України та Республіки Білорусь.

Міжнародна наукова конференція «Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь» Рекомендації Міжнародної наукової конференції «Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь»
академік НАН України Юрій Сергійович Шемшученко Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь
академік НАН України Юрій Сергійович Шемшученко Міжнародна наукова конференція «Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь»
Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь Міжнародна наукова конференція «Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь»
Міжнародна наукова конференція «Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь» Міжнародна наукова конференція «Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь»
Міжнародна наукова конференція «Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь» Міжнародна наукова конференція «Правові основи розвитку сучасних політичних систем: досвід України та Республіки Білорусь»


15 листопада 2012 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулося розширене засідання Вченої ради Інституту, присвячене відзначенню 100-річного ювілею видатного вченого-конституціоналіста й педагога, талановитого організатора вітчизняної юридичної науки, доктора юридичних наук, професора, представника когорти фундаторів вітчизняної наукової школи конституційного права Анатолія Павловича Таранова.

Урочисте засідання Вченої ради відкрив Директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України Юрій Сергійович Шемшученко, який, зокрема, наголосив на особливій значущості ролі Анатолія Павловича Таранова у розвитку юридичної науки України та організації конституційно-правових досліджень в Інституті. З цікавими та змістовними доповідями, присвяченими життєвому, творчому та науковому шляху Анатолія Павловича Таранова, також виступили доктор юридичних наук, професор В.Ф. Сіренко, доктор юридичних наук, професор В.І. Акуленко, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України Р.К. Давидов, кандидат юридичних наук, професор Ю.Л. Бошицький, а також інші провідні та молоді науковці сучасної України. У всіх виступах доповідачі акцентували увагу на різноманітних аспектах життєвого та творчого шляху Анатолія Павловича Таранова, на його особистій ролі у розбудові та розвитку Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та фаховому вихованні нового покоління молодих науковців, на його особистих та професійних якостях тощо.


Урочиста презентація 2-го видання Великого енциклопедичного юридичного словника25 жовтня 2012 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулася урочиста презентація 2-го видання Великого енциклопедичного юридичного словника, яка зацікавила та зібрала в Інституті провідних науковців України, державних службовців різних рівнів та рангів, наукову молодь, представників засобів масової інформації, а також всіх громадян, які цікавляться юридичною наукою.

Урочисту презентацію відкрив Директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України Юрій Сергійович Шемшученко, який відзначив особливу значущість 2-го видання Великого енциклопедичного юридичного словника (далі – Словник) для розвитку сучасної юридичної науки України, а також подальшої розбудови в Україні правової держави. Далі слово взяла Завідувач відділом теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор Н.М. Оніщенко, яка очолювала робочу групу по підготовці 2-го видання Словника. У своїй доповіді Н.М. Оніщенко акцентувала увагу на новизні 2-го видання Словника, зазначивши про окремі нові юридичні терміни даного видання, які є важливим не тільки для теорії, але й для юридичної практики (наприклад, конвергенція правових систем, правова акультурація, публічно-правовий спір тощо).

З цікавими і змістовними доповідями щодо важливості та актуальності такого видання також виступили доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Ю.В. Баулін, декан юридичного факультету Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, доктор юридичних наук, професор І.С. Гриценко, доктор історичних наук, професор Павко Анатолій Іванович, а також представники юридичних видавництв О.Ю. Шемшученко (видавництво «Юридична думка») та доктор юридичних наук В.С. Ковальський (видавництво «Юрінком Інтер»).

За рішенням робочої групи з підготовки 2-го видання Словника на презентації грамотами були відзначені окремі науковці та співробітники Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, які зробили вагомий особистий внесок у забезпечення видання другої редакції Великого енциклопедичного юридичного словника.

25 жовтня 2012 року відбулася презентація 2-го видання Великого енциклопедичного юридичного словника Презентація 2-го видання Великого енциклопедичного юридичного словника в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
Урочиста презентація 2-го видання Великого енциклопедичного юридичного словника Видання другої редакції Великого енциклопедичного юридичного словника


Співробітники Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, серед яких Директор Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України Ю.С. Шемшученко, заступник Директора Інституту, доктор політичних наук, професор, академік Української академії політичних наук В.П. Горбатенко, завідувач відділу теорії держави і права, доктор юридичних наук, професор Н.М. Оніщенко, учений секретар Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор Н.М. Пархоменко взяли участь у Міжнародній науковій конференції  «Восьмі юридичні читання. Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства», що відбулася у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова 10-11 жовтня 2012 року. На даній Конференції провідними вченими України було обговорене широке коло проблемних питань взаємодії влади і громадянського суспільства в Україні та за її межами в контексті сучасних світових трансформаційних процесів, що стосуються практично всіх важливих сфер суспільного життя.

Зокрема, виступ Наталії Оніщенко на пленарному засіданні Конференції був присвячений сучасним проблемам полілогу влади, громадянського суспільства та юридичної науки. За наслідками свого виступу Наталія Оніщенко відповіла на цікаві питання, в тому числі щодо трактування категорії «законність» в сучасному правовому полі, які були поставлені слухачами конференції через мережу Інтернет в режимі прямої трансляції конференції. Виступ Володимира Горбатенко був присвячений політико-правовим аспектам суспільства і держави в умовах модернізацій них змін, а Наталія Пархоменко виступила з доповіддю на тему: «Конституціоналізація законодавства як передумова гармонізації між владою і суспільством».

За наслідками проведення Конференції найближчим часом буде видано збірник наукових праць, який буде містити матеріали Конференції.


17 вересня 2012 року у Актовому залі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбувся науково-методологічний семінар «Предмет, метод і система адміністративного права». У семінарі взяли участь співробітники Інституту, серед яких 12 докторів наук, кандидати наук, а також аспіранти. В ході дискусії Семінару обговорювалися актуальні проблеми розвитку сучасного адміністративного права України, а також його доктринальні аспекти. Учасники вказаного методологічного семінару висловили побажання та одноголосно підтримали ідею періодичного проведення подібних наукових заходів.


Круглий стіл «Зближення національних правових систем та їхня взаємодія з міжнародним правом»Співробітники відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, серед яких завідувач відділу, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України Н.М. Оніщенко, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Н.М. Пархоменко, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Т.І. Тарахонич, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник О.Л. Богініч та кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Л.О. Макаренко взяли безпосередню участь у Круглому столі  «Зближення національних правових систем та їхня взаємодія з міжнародним правом», що відбувся на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова 14-15 вересня 2012 року.

За наслідками проведення Круглого столу було видано Збірник наукових праць, в якому досліджуються  проблемні питання теорії та історії держави і права у контексті зближення національних правових систем та правових сімей сучасності, актуальні питання порівняльного правознавства у процесі зближення національних правових систем, а також сучасні аспекти взаємодії міжнародного права та національних правових систем.

Круглий стіл «Зближення національних правових систем та їхня взаємодія з міжнародним правом» Співробітники відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України


Завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України Н.М. Оніщенко та Молодший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, кандидат юридичних наук С.О. Сунєгін взяли участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти», яка відбулася 30-31 травня 2012 року у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля в м. Луганськ.

За наслідками проведення цієї конференції було видано Збірник наукових праць, в якому здійснюється багатоаспектний аналіз трансформації сучасної культури, духовності в інформаційному, віртуальному просторі з урахуванням специфіки й соціальної динаміки філософії, етики, естетики, мистецтва, психології, педагогіки, соціології, економіки, політики і права. Збірка містить, зокрема, тези доповіді Н.М. Оніщенко та С.О. Сунєгіна на тему: «Принцип законності: вступ до розгляду питання», в яких акцентується увага на необхідності закріплення та забезпечення панування закону в суспільному житті.


22 травня 2012 року на базі відділу теорії держави і права відбулася ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри», яка була присвячена Дню науки України.
У Конференції взяли участь як провідні вчені-юристи України, так і молоді вчені та студентська молодь, які полемічно і, водночас, толерантно обговорили фундаментальні проблеми, спрямовані на розробку науково обґрунтованих підходів до законодавчого процесу і забезпечення поступального розвитку правової системи на основі основоположних принципів права. Серед виступів на Конференції варто, насамперед, виділити виступи таких провідних вчених України, як Н.М. Оніщенко, В.П. Нагребельного, Н.М. Пархоменко, В.Ф. Сіренка, А.О. Селіванова, А.М. Колодія, Я.М. Шевченко, Н.А. Мяловицької, С.Д. Гусарєва, О.Д. Тихомирова.
У процесі роботи Конференції провідними вченими країни, а також молодими науковцями та студентами, були обговорені актуальні теми, присвячені, зокрема, проблемі зміцнення авторитету закону в сучасному правовому просторі України, проблемам захисту прав і свобод людини і громадянина, ціннісним вимірам права, проблемам класифікації та реалізації принципів права, принципам конституційної держави тощо.

Так, виступаючи з доповіддю, присвяченої різноманітним аспектам поняття, класифікації та реалізації принципів права, Начальник кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Анатолій Колодій акцентував увагу на тому, що принципи права є соціальними явищами, як за джерелом виникнення, так і за змістом, оскільки їх виникнення зумовлюється потребами суспільного розвитку і в них відображаються закономірності суспільного життя. На його думку, «виникнення принципів права як загальносоціальних явищ є необхідною умовою наступного їх закріплення у вигляді юридичних принципів і норм, оскільки це свідчить про актуальність їх для суспільства та необхідність їх юридичного оформлення».
Також, у сучасних умовах, на думку завідувача відділом теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, професора Наталії Оніщенко, треба відроджувати повагу до принципу законності, що є першочерговим завданням представників вітчизняної науки. Посилаючись на наукові праці своїх колег, Наталія Оніщенко також зазначила, що «істотною вадою в дослідженні сутності принципу верховенства права є відірваність цього поняття від реалій життя, надання йому значення самостійної, абстрактної і містифікованої ідеї». Саме з цієї причини, на її думку, відбувається певне протиставлення між принципом «верховенства права» і принципом «верховенство закону».
Актуалізує проблему основоположних принципів права і концепція конституційної держави, яка передбачає наявність не тільки Основного Закону як критерію правових норм і соціальних цінностей, які мають пряму дію і забезпечують верховенство конституції. Про це йшлося у виступі Постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України, завідувача відділу зв’язків з органами правосуддя Апарату Верховної Ради України, доктора юридичних наук, професора Анатолія Селіванова. Зокрема, на його думку, концепція «конституційної держави» більш досконало відображає сучасну теорію розуміння таких принципів або цінностей, як «панування права», верховенство Конституції», «народний суверенітет і народовладдя» і т.п.
Ці та інші актуальні питання змушують юристів звертатися до такого поняття як конституційна законність – комплексне явище, що є невід’ємною характеристикою сучасної демократичної та правової держави, її конституційного ладу.

За наслідками проведення Конференції Оргкомітетом були нагороджені 9 молодих вчених, а також представники студентської молоді, які отримали грамоти відповідно за І, ІІ та ІІІ місця в конкурсі на кращу наукову роботу (статтю).

ІІІ (третій) випуск Щорічного науково-практичного журналу «Альманах права»Крім цього, за наслідками проведення Конференції Оргкомітетом найближчим часом планується видати ІІІ (третій) випуск Щорічного науково-практичного журналу «Альманах права», який буде містити наукові статті учасників конференції. У виданні буде проаналізовано теоретико-правові засади та виміри принципів права. Дана категорія розглядатиметься у контексті ціннісних властивостей права та сучасної правореалізаційної практики. Зокрема, в наукових статтях Журналу окрема увага буде приділена теоретичним та практичним проблемам основоположних принципів права, а саме: принципам верховенства права та верховенства закону, принципам конституційно-правової відповідальності, принципам бюджетної системи України, ціннісному виміру взаємодії принципів права і принципів моралі, принципу рівності у праві як ціннісної складової гендерної політики, основоположним засадам правозастосовчої діяльності, принципам юридичної відповідальності в системі принципів права та ін. У цьому контексті особливо слід підкреслити доктринальну думку провідних вчених України, теоретиків права та спеціалістів галузевих спрямувань. Науково-практичний юридичний журнал «Альманах права» розраховано на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та наукових установ, докторантів, аспірантів, студентів юридичного напряму, практичних працівників та інших осіб.

ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-1 ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-2
ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-3 ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-4
ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-5 ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-6
ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-7 ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-8
ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-9 ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-10
ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-12 ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-13
ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-14 Журналу «Право України» – 90 років! - 7
Журналу «Право України» – 90 років! - 8 ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-15
ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-16 ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-17
ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-18 ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-19
ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-20 ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-21

ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-22 ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-23 ІІІ Щорічна наукова-практична конференція «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри»-24


7 травня 2012 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулося засідання Круглого столу на тему: «Адміністративне право України: сучасність та перспективи розвитку». У ньому прийняли участь співробітники Інституту держави в права ім. В.М. Корецького НАН України, представники Національної Академії державного управління при Президентові України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Харківського національного Університету ім. В. Каразіна, Національної Академії внутрішніх справ, Центру політико-правових реформ, Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України, ДВНЗ «Українська Академія банківської справи НБУ», Національного авіаційного університету, Національної Академії державної податкової служби, Харківського національного університету внутрішніх справ, Дніпропетровського державного університету ім. О. Гончара, Класичного приватного університету, Німецького фонду міжнародного правового співробітництва, Державної реєстраційної служби, Національного економічного університету ім. В. Гетьмана, Національного університету «Одеська юридична академія», Академії водного транспорту та ін.

Науковій громадськості були запропоновані для обговорення такі теми: зміст та система адміністративного права, стан та шляхи розвитку адміністративного законодавства, трансформація інститутів адміністративного права.

Із вступним словом виступив директор Інституту, академік НАН України Юрій Сергійович Шемшученко. Він наголосив, що засідання  круглого столу відбувається в день народження відомого вченого-адміністративіста, доктора юридичних наук, академіка НАПрН України В.Б.Авер’янова, який свого часу входив до складу Робочої групи по підготовці Конституції України 1996 року і брав активну участь у підготовці розділів, присвячених органам виконавчої влади України. В.Б. Авер’янов багато зробив для оновлення доктрини адміністративного права та заклав підвалини його розвитку на демократичних засадах. Основну увагу Ю.С. Шемшученко зосередив на необхідності дослідження проблем взаємозв’язку і взаємодії конституційного та адміністративного права в умовах, коли створена Конституційна Асамблея веде роботу по підготовці змін до Конституції України.

Активну участь в обговоренні проблем адміністративного права прийняли всі учасники вказаного Круглого столу. За результатами його проведення були прийняті рекомендації та пропозиції круглого столу на тему «Адміністративне право України: сучасність та перспективи розвитку».


Круглий стіл
24 травня 2012 року в приміщенні клубу Кабінету Міністрів України відбувся Круглий стіл на тему: «Науковий світ та влада: міждисциплінарний діалог»,
у ході якого представники органів державної влади та провідних наукових установ обговорили актуальні питання, присвячені проблемам забезпечення ефективності діалогу між владою та наукою за допомогою комунікативних інструментів.
За наслідками проведення вказаного Круглого столу було вироблено низку пропозицій щодо поліпшення взаємодії органів державної влади та наукових установ для забезпечення ефективного залучення найкращого наукового потенціалу України під час формування та реалізації державної політики у визначених сферах суспільного життя, а також висловлено думку щодо необхідності створення робочої групи у складі представників органів влади та провідних науковців з метою прийняття нею участі у розробці державної політики у сфері комунікації та прийняття нормативно-правових актів з цієї проблематики. Вказана робоча група, яка буде створена найближчим часом, зокрема, прийме участь у розробці закону, що готується відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2010р. № 85-р «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про основні засади державної комунікативної політики».


Журналу «Право України» – 90 років!

З нагоди ювілею журналу «Право України» 31 травня 2012 року в «Українському домі» відбулося урочисте спільне засідання засновників видання, членів наукової ради та редакційної колегії, юридичної громадськості країни.

1 2

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией