Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Робочі навчальні програми ОНП "Політологія"

Обов'язкові компоненти Освітньо-наукової програми

Робоча програма навчальної дисципліни Iноземна мова професiйного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою C1.

Робоча програма навчальної дисципліни Фiлософiя науки i культури.

Робоча програма навчальної дисципліни Методологiя, органiзацiя та технологiя наукових дослiджень.

Робоча програма навчальної дисципліни Правова полiтологiя.

Робоча програма навчальної дисципліни Етнополiтологiя - концептуальнi засади.

Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасний науковий текст".

Програма навчально-педагогiчної практики.

Програма навчально-педагогічної практики підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні на здобуття ступеня доктор філософії.

Вибіркові компоненти Освітньо-наукової програми
(аспірант обирає дисципліни з переліку - 12 кредитів ЄКТС)

Робоча програма навчальної дисципліни Теорiя та iсторiя полiтичних iнститутiв.

Робоча програма навчальної дисципліни Актуальнi проблеми модернiзацiї полiтичної системи Украiни.

Робоча програма навчальної дисципліни Актуальнi проблеми історико-правових дослiджень.

Робоча програма навчальної дисципліни Полiтична аналiтика - теорiя i практика.

Робоча програма навчальної дисципліни Теорiя i практика врегулювання етнополiтичних конфлiктiв.

Робоча програма навчальної дисципліни Взаeмодiя полiтики i права - теоретичнi i практичнi аспекти.

Робоча програма навчальної дисципліни Сучасна конституцiйна доктрина i проблеми конституцiйного будiвництва в Украiнi на сучасному етапi.

Робоча програма навчальної дисципліни Теорiя, методологiя i технологiї полiтичного прогнозування.

Робоча програма навчальної дисципліни Правовi засади державної етнонацiональної полiтики Украiни.

Робоча програма навчальної дисципліни Актуальні проблеми полiтичної вiдповiдальностi.

Робоча програма навчальної дисципліни Iнформацiйнi технологiї - теорiя та практика впливу на формування суспiльної свiдомостi.

Рецензії на робочі програми навчальних дисциплін >>

G Analytics
сайт создан компанией