Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Актуальна інформація

Наприкінці 2017 року Український вільний університет в Мюнхені надіслав на ім’я директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України лист-подяку за участь Ради молодих вчених Інституту у проекті «Подаруй книгу Українському вільному університету в Мюнхені», що був зініційований Головою Ради молодих вчених Інституту д.ю.н. Михайлом Шумилою.

На знак пошани та вдячності УВУ надіслало для бібліотеки Інституту три збірники наукових праць, що вийшли останніми роками, а також, сьогодні вже бібліографічну рідкість, підручник відомого українського вченого-правника, що працював у діаспорі та був деканом правничого факультету УВУ – Лева Окіншевича «Вступ до науки про право і державу», що був виданий 1987 року в Мюнхені.

 


Подаруй книгу бібліотеці Українського Вільного Університету в Мюнхені

У вересні 2017 року завершився кількарічний проект «Подаруй книгу бібліотеці Українського Вільного Університету в Мюнхені» ініціатором та організатором якого виступив гола Ради молодих вчених Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Михайло Шумило.

Український вільний університет – це чи не єдиний вищий навчальний заклад українською мовою викладання за межами України, що був заснований у далекому 1921 року у Відні, столиці Австрії. Восени того ж року Університет перенесено до Праги. Ініціаторами заснування приватного українського університету за межами України були такі видатні вчені, як О. Колесса, І. Горбачевський, С. Дністрянський, М. Грушевський. У Празі Університет одержав приміщення й фінансову підтримку від уряду Чехо-Словацької Республіки, від президента Томаша Масарика зокрема. Тоді у Празі проживала значна кількість українських професорів, вчених та студентів, і це сприяло розвиткові Університету. На перший семестр в УВУ записалося понад 700 слухачів. До першого сенату УВУ ввійшли О. Колесса, С. Смаль-Стоцький, Д. Антонович, С. Дністрянський, В. Старосольський. До складу Професорської колегії ввійшли визначні українські учені. Після Другої світової війни УВУ відновив свою діяльність у Мюнхені (Баварія). До Мюнхена після, по суті, розгрому УВУ в Празі прийшов лише неповний професорський склад. Без архіву, без бібліотеки, без матеріальних засобів для функціонування (зі вступом радянських військ до Праги весною 1945 р. майно, бібліотека й архіви віденського й празького періодів Університету були почасти знищені, почасти вивезені до Радянського Союзу, ректора О.А. Волошина арештовано, згодом замучено у в’язниці). Але вже восени 1945 р. Університет розпочав свою роботу. 16 вересня 1950 р. Баварський уряд надав УВУ право присуджувати наукові ступені, проводити докторські захисти та габілітації (розпорядження Баварського державного міністерства освіти й віросповідань від 16 вересня 1950, № ХІ 60710).

Бібліотека Українського Вільного Університету в Мюнхені – одна з найважливіших українських культурних цінностей в Європі. Фонди бібліотеки налічують понад 30 тисяч книжок і періодичних видань. У 1991 р. комісія Міністерства внутрішніх справ Німеччини визнала бібліотеку УВУ найважливішим джерелом україністики в німецькомовному світі.

Ідея поповнити колекцію книгозбірні УВУ новими академічними книгами ініційована головою Ради молодих вчених Відділення історії, філософії та права д.ю.н., старшим науковим співробітником Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Михайлом Шумило. Ідея такого проекту виникла ще восени 2015 року і на засіданнях рад молодих вчених Відділення історії, філософії та права та Віділення мови, літератури та мистецтвознавства НАН України була підтримана. Таким чином до Мюнхена було відправлено 160 книг гуманітарного спрямування (філософія, релігієзнавство, право, історія, мова та література). До проекту долучилися такі академічні установи: Інститут історії НАН України (Володимир Милько), Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (Роман Самчук), Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України (Дмитро Базик), Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (Михайло Шумило), Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (Людмила Бербенець), Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України (Юлія Філь), Інститут всесвітньої історії НАН України (Ірина Мудрієвська), Інститут української мови НАН України (Галина Сікора), Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України (Роман Поліщук), Інститут українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України (Данило Ільницький) та інші вчені, які відгукнулися на пропозицію і дарували книги або свого авторства, або зі своїх бібліотек.

У свою чергу, Михайло Шумило запропонував представникам УВУ подаровані книги виділити в окрему колекцію. Проект був підтриманий Міністерством закордонних справ України, які надали транспорт для перевезення книг з Києва до Мюнхена.

Подаруй книгу бібліотеці Українського Вільного Університету в Мюнхені Український вільний університет

Український вільний університет Український вільний університет


Рада молодих вчених Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, за підтримки керівництва Інституту та його відділів, ініціювала та реалізувала проект «ПОДАРУЙ КНИГУ ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У М. ВІННИЦЯ».

У зв’язку з проведенням антитерористичної операції на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей університет перенесений до м. Вінниця. На жаль, бібліотечний фонд залишився у м. Донецьк, тому науковці Інституту вирішили допомогти частково відновити юридичну бібліотеку.

Завдяки цьому проекту до бібліотеки юридичного факультету Донецького національного університету було передано понад 700 одиниць друкованих наукових праць юридичної тематики, а також низку періодичних видань.

Рада молодих вчених Інституту держави і права ім. В.М. Корецького проект «ПОДАРУЙ КНИГУ ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У М. ВІННИЦЯ»

Рада молодих вчених Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України проект «ПОДАРУЙ КНИГУ ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ У М. ВІННИЦЯ»

G Analytics
сайт создан компанией