Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Основні напрями наукової діяльності відділу

Основні напрями наукових досліджень:теорія і практика удосконалення державного управління; правове регулювання державного управління у сфері господарювання; організаційно-правове забезпечення науково-технічного розвитку країни; розробка ключових інститутів адміністративного права на основі оновлення національної адміністративно-правової доктрини; поглиблення теоретичних і науково-практичних засад реформування державного управління, становлення інституту публічної адміністрації; адміністративно-правове регулювання відносин між органами публічної адміністрації та громадянами; адміністративно-правове регулювання державної служби та реформування правоохоронних органів; концептуальні засади реформування інституту адміністративної відповідальності, проблем розвитку адміністративної юстиції в Україні.

Переважна увага зосереджена на фундаментальних аспектах досліджень, що властиве саме академічній науковій установі, зокрема: розробка ключових інститутів адміністративного права на основі оновлення національної адміністративно-правової доктрини; поглиблення теоретичних і науково-практичних засад реформування державного управління, становлення інституту публічної адміністрації; дослідження адміністративно-спірних правовідносин та проблем становлення адміністративної юстиції в Україні.

Основні наукові здобутки:

1) колективні монографії – «Социальные и государственные аспекты управления в СССР» (Київ, 1978 р.), «Эффективность и качество управленческой деятельности (государственно-правовой аспект)» (Київ, 1980 р.), «Совершенствование аппарата государственного управления. Конституционный аспект» (Київ, 1982 р.), «Руководитель в аппарате государственного управления (организационно-правовые проблемы)» (Київ, 1988 р.), «Демократизация апарата управления» (Київ, 1990 р.); «Державне управління: теорія і практика» (Київ, 1998 р.), «Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку» (Київ, 1999 р.), «Виконавча влада і адміністративне право» (Київ, 2002 р.), «Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики» (Київ, 2003 р.), «Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту» (Київ, 2007 р.), «Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві» (Київ, 2008 р.), «Демократичні засади державного управління та адміністративне право» (Київ, 2010 р.), «Україна та європейська інтеграція: публічно-правові аспекти» (Київ, 2010 р.), «Система органів виконавчої влади: правові проблеми вдосконалення організації та діяльності» (Київ, 2013), «Публічна адміністрація та громадяни: адміністративно-правове регулювання відносин» (Київ, 2017 р.);

2) наукові доповіді – «Виконавча влада і контроль» (Київ, 1999 р.); «Відповідальність у державному управлінні та адміністративне право» (Київ, 2001 р.); «Розвиток демократичних засад державного управління в Україні: проблеми адміністративно-правового забезпечення» (Київ, 2008 р.); «Система органів виконавчої влади України: правові проблеми удосконалення організації та діяльності» (Київ, 2011 р.); «Проблеми адміністративно-правового забезпечення оптимізації управління в Україні на сучасному етапі» (Київ, 2014 р.); «Концептуальні засади реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні у контексті забезпечення прав і свобод громадян» (Київ, 2016 р.);

3) збірники наукових праць – «Адміністративне право: стан і перспективи розвитку» (Київ, 2011 р.); «Адміністративне право України: сучасність та перспективи розвитку (Київ, 2012 р.); «Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання» (Київ, 2014 р.); «Адміністративно-правове забезпечення прав людини органами публічної адміністрації в Україні» (Київ, 2015 р.); «Розвиток адміністративного законодавства в умовах реформаційних процесів в Україні» (Київ, 2017 р.); «Концептуальні засади реформування адміністративного і фінансового права у сучасних умовах» (Київ, 2018 р.).

Справжньою «візитівкою» сучасної діяльності відділу є найважливіші колективні праці, об’єднані в цикл академічних наукових видань «Адміністративно-правова реформа в Україні»: «Державне управління: теорія і практика» (Київ, 1998 р.), «Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку» (Київ, 1999 р.), «Виконавча влада і адміністративне право» (Київ, 2002 р.), «Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики» (Київ, 2003 р.), «Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту» (Київ, 2007 р.), «Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві» (Київ, 2008 р.), «Демократичні засади державного управління та адміністративне право» (Київ, 2010 р.), «Україна та європейська інтеграція: публічно-правові аспекти» (Київ, 2010 р.), «Система органів виконавчої влади: правові проблеми вдосконалення організації та діяльності» (Київ, 2013 р.), «Публічна адміністрація та громадяни: адміністративно-правове регулювання відносин» (Київ, 2017 р.).

Крім цього, фундаментальні основи української науки адміністративного права систематизовано викладено в першому в Україні академічному курсі адміністративного права – «Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник: у 2 т.» (Київ, 2004–2005 рр.). У 2007 році перший том підручника був перевиданий із змінами та доповненнями. У 2009 році було оновлено і перевидано другий том академічного курсу «Адміністративне право України».

У 2011 році колективом відділу проблем державного управління та адміністративного права було підготовлено та видано книгу «В. Б. Авер’янов. Вибрані наукові праці», у якій представлено життєвий і творчий шлях видатного вітчизняного вченого України.

Досить вагомою є участь представників відділу у законопроектній діяльності. Зокрема, науковці відділу у різні періоди брали участь у розробці: проекту Закону України «Про державну службу» (1993–2015 рр.); проекту Закону України «Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади» (1998–2015 рр.); проекту Адміністративно-процедурного кодексу України (1998–2015 рр.); проекту змін до Конституції України (2007–2010 рр.); проекту нової Концепції адміністративної реформи в Україні (реформи публічної адміністрації) (2007–2009 рр.); проекту Кодексу про адміністративні проступки (2008 р.); проектів внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (2008–2011 рр.), нової редакції Закону України «Про звернення громадян» (2017–2018 рр.), проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» (2003–2019 рр.), внесення змін до Законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади» (2019 р.).

Визнані наукові школи – державного управління та адміністративного права.

Перспективи розвитку наукових досліджень: адміністративно-правове забезпечення діяльності органів публічної адміністрації в умовах децентралізації виконавчої влади; фінансова і бюджетна децентралізація.

G Analytics
сайт создан компанией