Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Персональний склад відділу

Андрійко Ольга Федорівна – завідувач відділом, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, провідний науковий співробітник.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади» (1999 р.).

Нагребельний Володимир Петрович – кандидат юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Організаційно-правові проблеми управління матеріально-технічним забезпеченням сільського господарства» (1983 р.).

Кисіль Людмила Євгенівна – кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Адміністративно-правовий статус керівника підприємства: теоретичні питання» (1998 р.).

Дерець Вікторія Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Управлінські відносини в системі органів виконавчої влади та їх правове регулювання» (2006 р.).

Тимощук Віктор Павлович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Процедура прийняття адміністративних актів: питання правового регулювання» (2009 р.).

Ісаєва Наталія Карлівна – кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Проблеми правового регулювання фінансової діяльності місцевих Рад народних депутатів» (1993 р.).

Воротіна Наталія Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Теоретичні питання податкового законодавства України» (1996 р.).

Семчик Ольга Олександрівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Держава як суб’єкт фінансового права» (2009 р.).
 
Банчук Олекссандр Анатолійович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Проблеми розмежування публічного і приватного права у правовій думці України ХІХ – початку ХХ століття» (2008 р.).

Дубенко Валентина Миколаївна – лаборант 1-шої категорії.

+3-8-(044)-278-58–53
G Analytics
сайт создан компанией