Персональний склад відділу

Персональний склад відділу
проблем державного управління та адміністративного права:

Андрійко Ольга Федорівна – завідувач відділом, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, провідний науковий співробітник.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади» (1999).

Нагребельний Володимир Петрович – кандидат юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Організаційно-правові проблеми управління матеріально-технічним забезпеченням сільського господарства» (1983).

Кисіль Людмила Євгенівна – кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Адміністративно-правовий статус керівника підприємства: теоретичні питання» (1998).

Дерець Вікторія Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Управлінські відносини в системі органів виконавчої влади та їх правове регулювання» (2006).

Тимощук Віктор Павлович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Процедура прийняття адміністративних актів: питання правового регулювання» (2009).

Ісаєва Наталія Карлівна – кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Проблеми правового регулювання фінансової діяльності місцевих Рад народних депутатів» (1993).

Воротіна Наталія Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Теоретичні питання податкового законодавства України» (1996).

Семчик Ольга Олександрівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Держава як суб’єкт фінансового права» (2009).

Банчук Олександр Анатолійович – кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Проблеми розмежування публічного і приватного права у правовій думці України ХІХ – початку ХХ століття» (2008).

Дубенко Валентина Миколаївна – лаборант 1-ої категорії.

+3-8-(044)-278-58–53
G Analytics
сайт создан компанией