ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

16 травня 2017 року в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відбудеться щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Людиноцентризм в праві: теоретико-прикладні аспекти». Детальна інформація про конференцію міститься у прикріпленому файлі.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Щодо виступу С.П. Головатого у телепрограмі каналу 112 Україна

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)

Щодо публікації С.П. Головатого
у газеті "День"

 

 

 

Персональний склад відділу

Персональний склад відділу проблем державного управління та адміністративного права:

Андрійко Ольга Федорівна – завідувач відділом, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, провідний науковий співробітник. Член-кореспондент НАПрН України. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади» (1999).

Нагребельний Володимир Петрович – кандидат юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Організаційно-правові проблеми управління матеріально-технічним забезпеченням сільського господарства» (1983),  підготовлено до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, присвячену організаційно-правовим проблемам інвестиційної діяльності в Україні.

Кисіль Людмила Євгенівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Адміністративно-правовий статус керівника підприємства: теоретичні питання» (1998).

Дерець Вікторія Анатоліївна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Управлінські відносини в системі органів виконавчої влади та їх правове регулювання» (2006).

Тимощук Віктор Павлович – кандидат юридичних наук, науковий співробітник
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Процедура прийняття адміністративних актів: питання правового регулювання» (2009).

Грабарчук Сергій  Григорович – молодший науковий співробітник.

Люлька Ірина Володимирівна – лаборант відділу 1 категорії.

+3-8-(044)-278-58–53
G Analytics


сайт создан компанией