Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 24 від 29.03.2023 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Центр місцевого самоврядування

Керівником Центру місцевого самоврядування при Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України є Батанов Олександр Васильович.

Батанов О.В. - доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Інституту, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук “Функції територіальних громад як суб’єктів місцевого самоврядування в Україні” (2000). У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Муніципальна влада в Україні: конституційно-правові проблеми теорії і практики».

Тел. Центру: 279 04 06.

G Analytics
сайт создан компанией