Персональний склад відділу теорії держави і права

Персональний склад Відділу

Оніщенко Наталія Миколаївна – завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького  НАН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, академік НАПрН України.

Сіренко Василь Федорович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України, головний науковий співробітник.

Копиленко Олександр Любимович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України, провідний науковий співробітник.

Зайчук Олег Володимирович – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, провідний науковий співробітник.

Кубко Євген Борисович – доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник.

Пархоменко Наталія Миколаївна - доктор юридичних наук, професор, вчений секретар Інституту.

Бобровник Світлана Василівна – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник.

Богініч Олег Леонідович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Тарахонич Тетяна Іванівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Львова Олена Леонідівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Макаренко Лариса Олександрівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Васецький Вячеслав Юрійович – кандидат юридичних наук, науковий співробітник.

Демічева Вікторія Володимирівна – кандидат юридичних наук, науковий співробітник.

Сунєгін Сергій Олександрович – кандидат юридичних наук, науковий співробітник.

Сахненко Оксана Миколаївна - лаборант І категорії.

 

Оніщенко Наталія Миколаївна - завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, академік НАПрН України, завідувач Центру правових проблем гендерної політики Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.

Оніщенко Н.М. працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України з серпня 1979 р. після закінчення юридичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. За цей час займала посади молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника. З 2006 р. – зав. відділом теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

У 1985 р. Оніщенко Н.М. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Становлення і розвиток джерел радянського права в Україні (1917-1937 рр.)», у 2002 р. - дисертацію на здобуття наукового ступеня  доктора юридичних наук на тему: «Теоретико-методологічні засади формування та розвитку правової системи».

За період наукової діяльності Н.М.Оніщенко підготувала понад 500 наукових праць, в тому числі:

4 індивідуальні монографії:

 • Онищенко Н.Н. Становление и развитие источников советского права на Украине 1917-1937 гг. - К.: Наукова думка, 1988.
 • Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 352 с.
 • Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 132 с.
 • Оніщенко Н.М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи: Монографія / Відп. ред. академік НАН України Ю.С. Шемшученко. – К.: ТОВ Видавництво «Юридична думка», 2008. – 320 с.

Є автором розділів у понад 30 колективних монографіях, підручниках, навчальних посібниках, зокрема:

 • «Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення» (К., 1997).
 • «Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи» (К., 2001).
 • «Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм, Розвиток» (К., 2003).
 • «Систематизація законодавства в Україні: проблеми та перспективи вдосконалення» (К., 2003).
 • «Законність: теоретико-правові дослідження та впровадження» (К., 2004).
 • «Європейський правовий вимір гендерно-чутливої політики» (К., 2005).
 • «Вступ до теорії правових систем» (К., 2006).
 • «Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні» (К., 2007).
 • «Теорія держави і права»: Академічний курс (К., 2006).
 • «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (К., 2007).
 • «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (К., 2007).
 • «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (К., 2007).
 • «Порівняльне правознавство (правові системи світу)» (К., 2008).
 • «Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)»: Навчальний посібник (К., 2008).
 • «Теорія держави і права»: Академічний курс. – 2- видання, доповнене (К., 2008).
 • «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (К., 2008).
 • «Правова система України: історія, стан та перспективи»: у 5 т. – Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України  (Х., 2008).
 • «Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах» (К., 2009).
 • «Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин»  (К., 2009).
 • «Дія права: інтегративний аспект» (К., 2010).
 • «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики» (К., 2010).
 • «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні» (К., 2010).
 • «Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (К., 2010).
 • «Концепція правового забезпечення  підзаконної правотворчості Кабінету Міністрів України» (К., 2011).
 • «Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи» (К., 2011).
 • «Правові системи сучасності»: навчальний посібник для магістрів права (К., 2012) тощо.

Оніщенко Н.М. є автором багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику», «Антології української юридичної думки», «Сучасній правовій енциклопедії», «Малій енциклопедії теорії держави і права».

Оніщенко Н.М. присвоєні звання: професора (2004 р.), Заслуженого юриста України (2006 р.), член-кореспондента НАПрН України (2008 р.), академіка НАПрН України (2014 р.).

Оніщенко Н.М. плідно поєднує науково-дослідницьку та законопроектну діяльність з організаційною та викладацькою роботою.

Оніщенко Н.М. здійснює активну роботу з підготовки наукових кадрів. Під її керівництвом захищено п’ятнадцять кандидатських дисертацій, здійснює наукове керівництво багатьма аспірантами та здобувачами. Зокрема, Оніщенко Н.М. є консультантом по двом докторським дисертаціям.

За свою тривалу і плідну наукову діяльність Оніщенко Н.М. має чимало відзнак:

 • подяка Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, плідну наукову і педагогічну діяльність (2002 р.);
 • грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (квітень, 2004 р.);
 • знак «Відмінник освіти України» (вересень, 2003 р.);
 • грамота за сумлінну плідну працю з нагоди 12 річниці з дня заснування ТОВ «АЛСКО» (2004 р.);
  присуджено Премію імені М.П. Василенка за серію наукових праць «Правова система і парламентаризм в Україні: проблеми становлення і розвитку» (2004 р.);
 • відзнака Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «За активну громадську діяльність» (м. Київ, 2007 р.);
 • присуджена Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (м. Харків, 2007 р.);
 • грамотою за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток Київського університету права НАН України у 2007-2008 навчальному роках (червень, 2008 р.);
  Почесна грамота Державної судової адміністрації України з нагоди 90-ї річниці НАН України, відзначення Дня науки та за значний особистий внесок у розвиток юридичної науки, зміцнення творчих зв’язків із Державною судовою адміністрацією України та тривале плідне співробітництво (м. Київ, квітень 2008 р.);
 • знак «Знак пошани» (вересень 2008 р.);
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у розвиток юридичної науки, значні творчі здобутки, впровадження їх у практику, високий професіоналізм (22 квітня 2009 р.);
 • Заохочувальна відзнака «15 років спеціальному зв’язку України» (11 травня 2009 р.);
 • Почесна грамота Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за особистий внесок у дослідження проблем теорії держави і права, ефективність законодавства, дотримання прав і свобод людини, правових проблем гендерної політики, верховенства права як принципу правової системи та плідну консультаційно-творчу співпрацю з Уповноваженим з прав людини (13 червня 2009 р.);
 • диплом Київського національного університету внутрішніх справ 1 ступеню (листопад 2009 р.);
  Грамота Вищої атестаційної комісії України за значний особистий внесок у розвиток юридичної науки і освіти, активну участь у законопроектній роботі, підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів Вищої кваліфікації України та з нагоди 60-річчя від дня заснування Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (13 травня 2009 р.) тощо.
  Орден «За заслуги» ІІІ ступеня (жовтень 2011 р.).
 • Державна премія в галузі науки і техніки 2011 р. (вручено у 2012 р.).
 • Почесна відзнака Вищої Ради Юстиції (31 травня 2012 р.).

Коло наукових інтересів Оніщенко Н.М. – теорія держави і права (джерела права, ефективність законодавства, правова система, правове виховання, правова культура, правова свідомість, юридична відповідальність, гендерні дослідження).

Сіренко Василь Федорович - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України, головний науковий співробітник.

Сіренко В.Ф. працює в Інституті держави і права НАН України з серпня 1971 року. За цей час займав посади від стажиста-дослідника до завідуючого відділу Інституту.

У 1975 р. Сіренко В.Ф. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Організаційно-правові питання діяльності обчислювальних центрів, що функціонують в умовах АСУ», в 1985 р. - дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Теоретичні проблеми формування та реалізації інтересів в сфері державного управління».

За період наукової діяльності Сіренком В.Ф. опубліковано понад 60 наукових робіт, в тому числі понад 10 індивідуальних монографій і розділи у колективних монографіях, зокрема: «Организационно-правовые вопросы деятельности вычислительных центров, функционирующих в условиях АСУ» (К., 1976); «Проблема интереса в государственном управлении» (К., 1980); «Интересы в системе основных институтов советского государственного управления» (К., 1982); «Обеспечение приоритета общегосударственных интересов» (К., 1987); «Интересы – власть - управление» (К., 1991); «Социальные аспекты управления» (К., 1978); «Эффективность и качество управленческой деятельности» (К., 1980); «Совершенствование аппарата государственного управления» (К., 1982); «Руководитель в аппарате советского государственного управления» (К., 1988); «Мера труда – мера потребления» (К., 1988); «Реальность прав советских граждан» (К., 1983); «Демократизация аппарата управления» (К., 1990); «Национальная государственность союзной республики» (К., 1991); «Законность и правопорядок в социалистическом обществе» (К., 1976); «Аппарат государственного управления: интересы и деятельность» (К., 1993); «Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення» (К., 1997); «Интересы и власть» (К., 2006); «Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення» (К., 2003); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (К., 2007) тощо.

За активну участь у законотворчій діяльності, розробці концепцій та підготовці проектів законів України у 1993 році Сіренку В.Ф. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»; присуджена Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (м. Харків, 2007 р.).

Сіренко В.Ф. здійснює активну роботу по підготовці наукових кадрів. Під його науковим керівництвом захищено понад 10 кандидатських дисертацій.

Роботи Сіренка В.Ф. добре відомі і високо оцінені юридичною громадськістю і відзначаються широтою наукових інтересів. Сіренко В.Ф. один з перших в юридичній науці почав розробку проблеми формування і реалізації соціальних інтересів в управлінській діяльності. Присвячені цій проблемі роботи високо оцінені науковою громадськістю на сторінках юридичних журналів та інших видань як в нашій країні, так і за кордоном.

Копиленко Олександр Любимович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України, директор Інституту законодавства Верховної Ради України, провідний науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (на громадських засадах).

Копиленко О.Л. автор понад 110 наукових праць, у тому числі індивідуальних монографій, розділів у колективних монографіях та підручниках, зокрема: «Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу» (2002 р.); «Правові системи сучасності.  Глобалізація. Демократизм. Розвиток» (у співавторстві з Журавським В.С., Зайчуком О.В., Оніщенко Н.М.) (2003 р.); «Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом» (у співавторстві) (2005 р.); «Впровадження гендерних підходів у роботу Комітетів Верховної Ради України»: Практичний посібник  (у співавторстві)       (2005 р.);  «Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспект» (у співавторстві) (2005 р.); «Акти європейського права із соціальних питань»          (у співавторстві) (2005 р.); «Теорія держави і права. Академічний курс»: Підручник  (2006 р.); «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (у співавторстві з Зайчуком О.В.) (2007 р.); «Порівняльне правознавство: правові системи світу» (2008 р.); «Теорія держави і права. Академічний курс». – 2 – видання, доповнене (2008 р.); «Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)»: Навчальний посібник (2008 р.); «Правова система України: історія, стан та перспективи»: у 5 т. – Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України (у співавторстві з Зайчуком О.В., Оніщенко Н.М.) (2008); «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (2008 р.);  «Сучасна правова енциклопедія» (у співавторстві) (2009 р.) тощо.

Копиленко О.Л. здійснює активну роботу по підготовці наукових кадрів.

До сфери наукових інтересів Копиленка О.Л. відносяться проблеми теорії держави і права, історії політичних та правових учень.

Зайчук Олег Володимирович - доктор юридичних наук, професор, академік Національної Академії правових наук України, провідний науковий співробітник.

У 1980 р. Зайчук О.В. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Законодавство США та практика його застосування в сфері расових відносин», у 1992 р. - дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Правова система США: історико-теоретичний аналіз».

За період наукової діяльності Зайчук О.В. підготував понад 100 наукових праць, в тому числі індивідуальні монографії, є автором розділів у колективних монографіях та підручниках. Серед них: «Политические репрессии в США» (1989 р.); «Права человека и расовая политика США» (1984 р.); «Современная западная политологическая наука. Основы политологии. Курс лекций для высших учебных заведений» (1991 р.); «Некоторые аспекты эволюции современного буржуазного государства и права» (1991 р.); «Правовая система США (историко-теоретический анализ)» (1992 р.); «Генезис и тенденции эволюции правового государства (сравнительно-правовое исследование)» (у співавторстві з В. Забігайло, М. Козюброю, В. Оксамитним тощо) (1993 р.); «Правовий статус громадян, осіб без громадянства, іноземців в Україні та міжнародні стандарти в галузі прав людини» (1993 р.); «Энциклопедия охотника» Л.А. Смогоржевский (ред.), О.В. Зайчук (сост.) (1996 р.); «Деякі проблеми імплементації міжнародних стандартів в галузі захисту прав людини у зв’язку із вступом до Ради Європи» (1996 р.); «Правові системи сучасності: Глобалізація. Демократизм. Розвиток» (у співавторстві з Журавським В.С., Копиленко О.Л., Оніщенко Н.М.) (2003 р.); «Теорія держави і права. Академічний курс» (2006 р.); «Вступ до теорії правових систем» (2006 р.); «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (2007 р.); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (2007 р.); «Порівняльне правознавство: правові системи світу» (2008 р.); «Теорія держави і права. Академічний курс». – 2 – видання, доповнене (2008 р.); «Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)»: Навчальний посібник (2008 р.); «Правова система України: історія, стан та перспективи»: у 5 т. – Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України (у співавторстві з Копиленко О.Л., Оніщенко Н.М.) (2008 р.); «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (2008 р.); «Проблеми розвитку конституційного законодавства України: збірник висновків Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанської Комісії) (у співавторстві) (2010 р.); «Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин» (у співавторстві) (2010 р.); «Правові системи сучасності»: навчальний посібник для магістрів права (К., 2012) тощо.

Зайчук О.В. є автором багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику», «Антології української юридичної думки», «Сучасній правовій енциклопедії».

Зайчуку О.В. присуджена Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (м. Харків, 2007 р.).

Зайчук О.В. здійснює активну роботу по підготовці наукових кадрів.

До сфери наукових інтересів О.В. Зайчука відносяться проблеми теорії держави та права, історії політичних та правових учень, філософії права, історії держави і права зарубіжних країн, порівняльного правознавства, міжнародного приватного права, міжнародних стандартів в галузі захисту прав людини, проблеми імплементації міжнародних стандартів в галузі прав людини в Україні, тенденції сучасного розвитку цивільного права тощо.

Кубко Євген Борисович - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, головний науковий співробітник. 

Кубко Є.Б. працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України з серпня 1977 року. За цей час займав посади від стажиста-дослідника до головного співробітника відділу теорії держави і права Інституту.

У 1980 р. Кубко Є.Б. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Управління виробничим будівельно-монтажним об’єднанням (організаційно-правовий аспект)», у 1989 р. - дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Програмно-цільова організація державного управління в СРСР (проблеми теорії та практики)».

Кубко Є.Б. присвоєні звання: член-кореспондента НАПрН України (1993 р.); професора (2007); Заслужений діяч науки та техніки України (2009 р.).

За період наукової діяльності Кубко Є.Б. підготував понад 80 наукових праць, в тому числі 2 індивідуальні монографії, 1 монографію у співавторстві та розділи у колективних монографіях та підручниках, зокрема: «Основное звено управления капитальным строительством» (1981); «Программно-целевая организация государственного управления: сущность, правовые основы, хозяйственная практика» (1988); «Введение в теорию государственно-правовой организации социальных систем» (1997); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (2007); «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (2008); «Дія права: інтегративний аспект»  (2010) тощо.

Кубко Євген Борисович приймав участь в підготовці підручника «Адміністративне право України. Академічний курс» в 2-х томах.

Кубко Є.Б. є членом Ради засновників методологічного семінару «Юридична наука і суспільство (проблеми теорії і практики)» при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Кубку Є.Б. присуджена Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (м. Харків, 2007 р.).

Кубко Є.Б. здійснює активну роботу по підготовці наукових кадрів.

Пархоменко Наталія Миколаївна - доктор юридичних наук, професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Заслужений юрист України. Пархоменко Н.М. працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України з 1995 р. За цей час займала посади від стажиста-дослідника до вченого секретаря Інституту.

У 1998 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01. на тему «Договір в системі права України», в 2009 році – дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.01. на тему «Джерела права: теоретико-методологічні засади».

За період роботи в Інституті Пархоменко Н.М. опубліковано понад 90 наукових робіт, в тому числі індивідуальні монографії «Договір у системі форм права України» (К., 2000), «Джерела права: проблеми теорії та методології» (К., 2008); розділи у колективних монографіях та підручниках, зокрема: «Вступ до теорії правових систем» (К., 2006); «Теорія держави і права. Академічний курс» (К., 2006); «Актуальні проблеми теорії держави та права»: Навч. посіб. (К., 2007); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (К., 2007); «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (К., 2007); «Порівняльне правознавство: правові системи світу» (К., 2008); «Теорія держави і права. Академічний курс». – 2-ге видання, доповнене (К., 2008); «Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)»: Навчальний посібник (К., 2008);  «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (К., 2008); «Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах» (К., 2009); «Дія права: інтегративний аспект» (К., 2010); «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики» (К., 2010); «Концепція правового забезпечення  підзаконної правотворчості Кабінету Міністрів України» (К., 2011); «Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи» (К., 2011); «Правове забезпечення державного суверенітету України» (К., 2011); «Забезпечення розвитку прав людини і громадянина як фактор розвитку громадянського суспільства» (К., 2011); «Правові системи сучасності»: навчальний посібник для магістрів права (К., 2012) тощо.

Пархоменко Н.М. є автором багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику» та «Антології української юридичної думки».

Пархоменко Н.М. присвоєно вчене звання: старший науковий співробітник (грудень 2003 р. за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»); почесне звання «Заслужений юрист України» (травень 2009); вчене звання: «Професор» (2012 р.).

Пархоменко Н.М. нагороджена Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за сумлінну плідну працю та значний вклад в реалізацію державної політики, відданість справі та з нагоди Дня Незалежності України (м. Київ, 2007 р.); присуджена Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (м. Харків, 2007 р.); нагороджена нагрудним знаком «Знак пошани» (вересень 2008 р.) тощо.

Пархоменко Н.М. здійснює активну роботу по підготовці наукових кадрів – під її керівництвом було захищено 4 кандидатські дисертації, здійснює наукове керівництво 6 аспірантами та здобувачами Інституту.

Діапазон наукових пошуків Пархоменко Н.М. широкий, зокрема вона займається науковими дослідженнями в галузі теорії держави і права, історії держави і права зарубіжних країн. Значну увагу вона приділяє розвитку таких проблемних питань як: форма права, джерело права, систематизація законодавства, законність, юридична сила, правові акти, правова система та система права.

Бобровник Світлана Василівна - доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник, працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України з 1981 р. За цей час займала посади від старшого лаборанту відділу теорії держави і права Інституту до провідного наукового співробітника відділу Інституту. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  - «Тенденції розвитку загального та особливого в законодавстві союзних республік» (1988).

Бобровник С.В. плідно поєднує науково-дослідницьку з викладацькою роботою.

За період роботи в Інституті Бобровник С.В. опубліковано понад 100 наукових робіт, в тому числі монографія «Система законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку» (К., 1994) (у співавторстві з О.Л. Богінічем), розділи у колективних монографіях та підручниках, зокрема: «Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення» (К., 1997); «Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи» (К., 2001) (у співавторстві з Оніщенко Н.М.); «Основи законодавства» (К., 2002); «Енциклопедія законодавства» (К., 2003); «Систематизація законодавства в Україні: проблеми та перспективи вдосконалення» (К., 2003); «Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження» (К., 2004); «Вступ до теорії правових систем» (К., 2006); «Теорія держави і права. Академічний курс» (К., 2006); «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (К., 2007); «Теорія держави і права. Академічний курс». – 2 - видання, доповнене (К., 2008); «Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)»: Навчальний посібник (К., 2008);   «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (К., 2008); «Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин»  (К., 2009); «Дія права: інтегративний аспект» (К., 2010); «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні» (К., 2010) тощо.

Бобровник С.В. є автором багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику», «Малій енциклопедії теорії держави і права». 

Бобровник С.В. нагороджена Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за сумлінну плідну працю та значний вклад в реалізацію державної політики, відданість справі та з нагоди Дня Незалежності України (м. Київ, 2007 р.).

Бобровник С.В. здійснює активну роботу по підготовці наукових кадрів.

Коло наукових інтересів Бобровник С.В. – теорія держави і права (ефективність законодавства, подолання колізій, система права, система законодавства та співвідношення цих понять) тощо.

Богініч Олег Леонідович - кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, працює в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України з січня 1989 р. За цей час займав посади від молодшого наукового співробітника до старшого наукового співробітника відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

В травні 1990 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Нормотворчі повноваження центральних органів державного управління союзної республіки: структура, межі, шляхи вдосконалення».

За період роботи в Інституті Богінічем О.Л. опубліковано понад 60 наукових робіт, в тому числі монографія «Система законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку» (К., 1994) (у співавторстві з С.В. Бобровник), розділи у колективних монографіях та підручниках, зокрема: «Введение в теорию государственно-правовой организации социальных систем» (К., 1997); «Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення» (К., 1997); «Систематизація законодавства в Україні: проблеми та перспективи вдосконалення» (К., 2003); «Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження» (К., 2004); «Вступ до теорії правових систем» (К., 2006); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (К., 2007); «Порівняльне правознавство: правові системи світу (К., 2008);  «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (К., 2008); «Дія права: інтегративний аспект» (К., 2010); «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики» (К., 2010); «Концепція правового забезпечення  підзаконної правотворчості Кабінету Міністрів України» (К., 2011); «Правові системи сучасності»: навчальний посібник для магістрів права (К., 2012) тощо.

Богініч О.Л. є автором багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику».

Богінічу О.Л. присвоєно вчене звання: старший науковий співробітник (червень 1996 р. за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень; філософія права»).

Богінічу О.Л. нагороджений пам’ятною Грамотою з сумлінну і плідну роботу з нагоди 50-річчя Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (13 травня 1999 р.); нагороджений Почесною Грамотою Союзу юристів України за активну роботу в Союзі юристів України та вагомий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку (квітень 2009 р.).

Богініч О.Л. здійснює активну роботу по підготовці наукових кадрів.

Діапазон наукових розробок Богініча О.Л. широкий, зокрема він займається науковим дослідженням в теорії держави і права. Значну увагу він приділяє розвитку таких проблемних питань як: теорія держави, теорія права, теорія громадянського суспільства, природні права людини та громадянина тощо.

Тарахонич Тетяна Іванівна - кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України з 1993 р. За цей час займала посади від молодшого наукового співробітника до старшого наукового співробітника відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Громадянське суспільство: сутність і тенденції розвитку (порівняльно-правові аспекти)».

Тарахонич Т.І. опубліковано понад 70 наукових робіт, в тому числі розділи у колективних монографіях, підручниках, зокрема, «Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення» (К., 1997); «Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення» (К., 2003); «Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження» (К., 2004); «Теорія держави і права. Академічний курс» (К., 2006); «Вступ до теорії правових систем» (К., 2006); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (К., 2007); «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (К., 2007); «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (К., 2007); «Порівняльне правознавство: правові системи світу»: (К., 2008); «Теорія держави і права. Академічний курс». – 2 - видання, доповнене (2008 р.); «Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)»: Навчальний посібник (К., 2008); «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (К., 2008); «Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах» (К., 2009); «Дія права: інтегративний аспект» (К., 2010); «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики» (К., 2010); «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні» (К., 2010); «Актуальні проблеми теорії держави і права» (К., 2011); «Правові системи сучасності»: навчальний посібник для магістрів права (К., 2012) тощо.

Тарахонич Т.І. є автором багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику» та «Антології української юридичної думки», «Малій енциклопедії теорії держави і права». 

Тарахонич Т.І. присвоєно вчене звання: старший науковий співробітник (грудень 2003 р. за спеціальністю «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»).

Тарахонич Т.І нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (11.05.2004); Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за сумлінну плідну працю та значний вклад в реалізацію державної політики, відданість справі та з нагоди Дня Незалежності України (м. Київ, 2007 р.); присуджена Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (м. Харків, 2007 р.); нагороджена Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом (м. Київ, 13 квітня 2009 р.); нагороджена Грамотою Вищої атестаційної комісії України за значний особистий внесок у розвиток юридичної науки і освіти, активну участь у законопроектній роботі, підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів Вищої кваліфікації України та з нагоди 60-річчя від дня заснування Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (13 травня 2009 р.).

Тарахонич Т.І. здійснює активну роботу по підготовці наукових кадрів - під її керівництвом була захищена 1 кандидатська дисертація (2007 р.), здійснює наукове керівництво 5 аспірантами та здобувачами.

Діапазон наукових розробок Тарахонич Т.І. широкий, зокрема, вона займається науковим дослідженням в теорії держави і права. Значну увагу вона приділяє розвитку таких проблемних питань як: громадянське суспільство, систематизація законодавства, законність, законодавчий процес, правове регулювання та його механізм тощо.

Львова (Бігіч) Олена Леонідівна - кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, працює в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України з 1999 р. – на посаді стажиста-дослідника відділу теорії держави і права Інституту, з 2001 р. – на посаді молодшого наукового співробітника, з 2005 р. – на посаді наукового співробітника відділу, з 2009 р. – на посаді старшого наукового співробітника відділу.

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Порівняльне правознавство: природа та методологічне значення».

Львова О.Л. опублікувала понад 80 наукових робіт, в тому числі розділи у колективних монографіях, зокрема: «Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження» (К., 2004); «Вступ до теорії правових систем» (К., 2006); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (К., 2007); «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (К., 2007); «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (К., 2007); «Порівняльне правознавство: правові системи світу» (К., 2008); «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (К., 2008); «Дія права: інтегративний аспект» (К., 2010); «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики» (К., 2010); «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні» (К., 2010); «Правові системи сучасності»: навчальний посібник для магістрів права (К., 2012) тощо.

Львова О.Л. є автором багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику» та «Антології української юридичної думки».

Львова О.Л. нагороджена Почесною грамотою за високі професійні якості та вагомий внесок у підготовку і виховання студентської молоді Київського університету права НАН України (2005 р.); Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за сумлінну плідну працю та значний вклад в реалізацію державної політики, відданість справі та з нагоди Дня Незалежності України (2007 р.); відзначена подякою Київського міського голови за вагомий  особистий внесок у розвиток юридичної науки, високий професіоналізм та з нагоди 60-річчя від дня заснування Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (2009 р.). 

Сферу наукових інтересів О.Л. Львової становить аналіз та вивчення проблем теорії держави і права, серед яких: питання порівняльного правознавства, правових систем сучасності, реалізації прав людини, співвідношення релігії та права, природне право та ціннісні орієнтації у праві.

Макаренко Лариса Олександрівна - кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник. Працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України з листопада 2001 р. - на посаді молодшого наукового співробітника відділу теорії держави і права Інституту, з грудня 2006 р. – на посаді наукового співробітника відділу, з січня 2009 р. – на посаді старшого наукового співробітника відділу.

У січні 2005 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Теоретичні закономірності дії правових приписів» за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

Макаренко Л.О. опубліковано понад 70 наукових робіт, в тому числі розділи у колективних монографіях, зокрема: «Вступ до теорії правових систем» (К., 2006); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (К., 2007); «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (К., 2007); «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (К., 2007) (у співавторстві з О.Л. Львовою); «Порівняльне правознавство: правові системи світу» (К., 2008); «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (К., 2008); «Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах» (К., 2009); «Дія права: інтегративний аспект» (К., 2010); «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики» (К., 2010); «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні» (К., 2010);  «Концепція правового забезпечення  підзаконної правотворчості Кабінету Міністрів України» (К., 2011); «Правові системи сучасності»: навчальний посібник для магістрів права (К., 2012) (у співавторстві з О.Л. Львовою) тощо.

Макаренко Л.О. є автором багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику» та «Антології української юридичної думки».

Макаренко Л.О. нагороджена Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за сумлінну плідну працю та значний вклад в реалізацію державної політики, відданість справі та з нагоди Дня Незалежності України (2007 р.); присуджена Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (2007 р.); відзначена подякою Київського міського голови за вагомий  особистий внесок у розвиток юридичної науки, високий професіоналізм та з нагоди 60-річчя від дня заснування Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (2009 р.); відзначена Почесною відзнакою Вищої Ради Юстиції (2012 р.).

Сферу наукових інтересів Макаренко Л.О. становить аналіз та вивчення проблем теорії держави і права, зокрема: система права і система законодавства, нормативно-правові акти та їх систематизація (дія нормативно-правових актів у часі, просторі і за колом осіб); правова культура і правовий менталітет тощо.

Васецький Вячеслав Юрійович - кандидат юридичних наук, науковий співробітник. Працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України з листопада 2005 року після завершення навчання в аспірантурі на посаді молодшого наукового співробітника відділу теорії держави і права Інституту. З лютого 2008 року - науковий співробітник відділу, де і працює по теперішній час.

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Доктрина прав людини в романо-германській правовій системі».

Васецьким В.Ю. опубліковано понад 20 наукових робіт, в тому числі розділи у колективних монографіях, зокрема: «Вступ до теорії правових систем» (К., 2006); «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (К., 2007); «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (у співавторстві з Кикотем Г.В.) (К., 2007); «Порівняльне правознавство: правові системи світу» (К., 2008); «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (К., 2008); «Дія права: інтегративний аспект» (К., 2010); «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики» (К., 2010); «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні» (К., 2010); «Правові системи сучасності»: навчальний посібник для магістрів права (К., 2012) тощо.

Васецький В.Ю. нагороджений Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за сумлінну плідну працю та значний вклад в реалізацію державної політики, відданість справі та з нагоди Дня Незалежності України (2007 р.).

Сферу наукових інтересів Васецького В.Ю. становить аналіз та вивчення проблем теорії держави і права, серед яких: права людини та громадянина в країнах романо-германського правового блоку та особливості їх реалізації в Україні; співвідношення нормативно-правового і прецедентно-правового начал в романо-германській та англосаксонській правових системах.

Демічева Вікторія Володимирівна - кандидат юридичних наук, науковий співробітник. З жовтня 2003 р. по листопад 2006 р. навчалася в аспірантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. З березня 2007 р. працювала на посаді молодшого наукового співробітника відділу теорії держави і права Інституту, з травня 2010 р. – на посаді наукового співробітника відділу.

У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правова свідомість як елемент правової системи в умовах демократичного розвитку України».

Демічевою В.В. опубліковано понад 25 наукових робіт, в тому числі розділи у колективних монографіях, зокрема: «Порівняльне правознавство: правові системи світу» (у співавторстві з К.П. Вовраженцевою) (К., 2008);  «Дія права: інтегративний аспект» (К., 2010); «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики» (К., 2010); «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні» (у співавторстві з Н.М. Оніщенко) (К., 2010) тощо.

Демічева В.В. є автором статей в «Великому енциклопедичному юридичному словнику», «Малій енциклопедії теорії держави і права».

Демічева В.В. була нагороджена Грамотою Вищої атестаційної комісії України як наймолодший кандидат юридичних наук 2007 р. за значні успіхи у проведенні наукових досліджень при підготовці кандидатської дисертації, а також з нагоди дня науки (К., 2008).

Сферу наукових інтересів В.В. Демічевої становить аналіз та вивчення проблем теорії держави і права, серед яких: питання пов’язані з правовою свідомістю та її впливом на розвиток правової системи України, а також питання присвячені правовій культурі та деформації правосвідомості.

Сунєгін Сергій Олександрович – кандидат юридичних наук, науковий співробітник. Працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України з квітня 2011 року після завершення навчання в аспірантурі на посаді молодшого наукового співробітника відділу теорії держави і права Інституту.

У 2011 році Сунєгіним С.О. захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Теоретико-правова характеристика статичних та динамічних елементів в романо-германській правовій сім’ї».

Сунєгіним С.О. опубліковано понад 20 наукових робіт, в тому числі розділи у колективних монографіях, зокрема: Сунєгін С.О. є автором багатьох статей другої редакції Великого енциклопедичного юридичного Словника (2012).

Сфера наукових інтересів Сунєгіна С.О. становить дослідження теорії правових систем сучасності, їх структурних елементів та питань їх трансформації в процесі глобалізації; теорії юридичної відповідальності як одного з факторів забезпечення законності та правопорядку в суспільстві; проблем співвідношення та взаємозв’язку права та моралі; проблем правового регулювання сучасного інформаційного простору тощо.

 

<<Вверх

G Analytics
сайт создан компанией