Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання
платних послуг Інститутом
держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 60 від 03.09.2022 р.)
Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Персональний склад відділу теорії держави і права

Персональний склад Відділу

Пархоменко Наталія Миколаївна

Пархоменко Наталія Миколаївна - завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М. Корецького  НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України та член-кореспондент Національної академії правових наук України,Заслужений юрист України.

Копиленко Олександр Любимович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України, провідний науковий співробітник.

Бобровник Світлана Василівна – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник.

Богініч Олег Леонідович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Васецький Вячеслав Юрійович – кандидат юридичних наук, науковий співробітник.

Зайчук Олег Володимирович – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, провідний науковий співробітник.

Кубко Євген Борисович – доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник.

Львова Олена Леонідівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Макаренко Лариса Олександрівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Пархоменко Наталія Миколаївна - доктор юридичних наук, професор, вчений секретар Інституту.

Сіренко Василь Федорович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України, головний науковий співробітник.

Сунєгін Сергій Олександрович – кандидат юридичних наук, науковий співробітник.

Тарахонич Тетяна Іванівна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Сахненко Оксана Миколаївна - лаборант І категорії. 

 

Електронна пошта відділу теорії держави і права: teorija06@gmail.com

<<Вверх

G Analytics
сайт создан компанией