Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Основні напрями наукової діяльності відділу

Основні напрями наукової діяльності відділу  проблем кримінального права, кримінології та судоустрою за останні роки за останні роки

  • теоретичні проблеми кримінальної відповідальності;
  • злочинність і національна безпека в Україні;
  • актуальні проблеми кримінологічної безпеки в Україні;
  • актуальні проблеми кримінальної юстиції в Україні;
  • кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти здійснення правосуддя;
  • кримінальна юстиція України: актуальні проблеми розвитку;
  • протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримінально - правові і кримінально - процесуальні проблеми).
G Analytics
сайт создан компанией