Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Правова держава


Щорічник наукових праць «ПРАВОВА ДЕРЖАВА»

Заснований у 1992 р. та виходить один раз на рік.

Засновник: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Щорічник включено Наказом МОН України від 15.10.2019 №1301 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства 15 жовтня 2019 року» до Переліку наукових фахових видань України (Категорія "Б").

Журнал індексовано наукометричною базою "Іndex Copernicus" (Польша).

Основною метою та завданнями видання є поширення інформації про наукові дослідження фундаментальних проблем теорії та історії держави і права, державотворення і державного управління, адміністративного, цивільного, підприємницького, трудового, аграрного, кримінального та міжнародного права; сприяння постійному оновленню, збагаченню та зберіганню правових інформаційних ресурсів.

Головний редактор:
О.В. Скрипнюк (співголова), Ю.С. Шемшученко (співголова).

Відповідальний редактор: Н.М. Пархоменко.

Редакційна колегія: Н.Р. Малишева, В.П. Нагребельний, О.В. Скрипнюк, О.Ф. Андрійко, І.О. Кресіна, Н.М. Оніщенко, О.В. Батанов, А.П. Гетьман, В.П. Горбатенко,  О.В. Зайчук, С.В. Вишновецька, О.О. Кваша, О.М. Костенко, О.В. Кресін, П.Ф. Кулинич, В.Ф. Сіренко, В.В. Сухонос, Г.П. Тимченко, М.О. Теплюк, І.Б. Усенко, Н.М. Хуторян, О.І. Ющик, В.Е. Батлер (W. E. Butler) , Дж. Тамбуреллі (G. Tamburelli), Я. Залєсни (J. Zaleśny),  Ф. Гардос-Орас (F. Gardos-Orasz), Ч. Варга (C. Varga).

Адреса редколегії: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
01601. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, к. 227

тел. 278-58-91, факс 228-54-74
E-mail: pravova.derzhava.idp@gmail.com

Мова видання: українська, англійська, російська.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

ISSN online: 2617-9776
          print: 0869-2491

Посилання на офіційну web-сторінку щорічника наукових праць «Правова держава»:
http://pravova-derzhava.org.ua/ua/golovna.html

G Analytics
сайт создан компанией