Персональний склад відділу

Персональний склад відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою

Костенко Олександр Миколайович - доктор юридичних наук, професор. Академік Академії правових наук України. Заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат Премії ім. М.П.Василенка Національної академії наук України. Завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. Корецького НАН України. Докторська дисертація "Воля і свідомість злочинця (дослідження із застосуванням принципу натуралізму" (1995). Автор теорії «натуралістичної юриспруденції», що засновується на сформульованому ним принципі соціального натуралізму.

Сірий Микола Іванович - кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук "Реалізація принципу гласності в діяльності суду першої інстанції по кримінальним справам" (1991).

Кваша Оксана Олександрівна - кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук "Організатор злочину (кримінально-правове та кримінологічне дослідження)" (1999).

Прилуцький Сергій Валентинович - кандидат юридичних наук, науковий співробітник,  дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук „Формування корпусу професійних суддів України" (2003).

Ландіна Анна Валентинівна - кандидат юридичних наук, молодший науковий співробітник,  дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук "Кримінально-правова охорона моральності в Україні" (2005).

Кубальський Владислав Нарцизович - кандидат юридичних наук, молодший науковий співробітник, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук "Кримінально-правові проблеми протидії тероризму в Україні" (2008).

Нерсесян Армен Сабірович - кандидат юридичних наук, молодший науковий співробітник, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук "Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності" (2008).

Дідик Сергій Євгенович - кандидат юридичних наук, молодший науковий співробітник, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук “Кримінально – правова охорона правосуддя від незаконних діянь судді як спеціального суб’єкта злочину” (2009).

Козлюк Людмила Григорівна - кандидат юридичних наук, молодший науковий співробітник, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук „Кримінологічна характеристика особистості злочинця, який вчинив статевий злочин щодо неповнолітнього” (2009).

Бабанли Расім Шагінович - кандидат юридичних наук, молодший науковий співробітник, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук „Погроза вбивством: значення та місце в системі кримінального права України” (2010).

G Analytics
сайт создан компанией