Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Персональний склад відділу

Список співробітників відділу кримінального права, кримінології та судоустрою

Костенко Олександр Миколайович

Завідуючий відділом, доктор юридичних наук, професор
Кваша Оксана Олександрівна

провідний науковий співробітник відділу, доктор юридичних наук, професор

Сірий Микола Іванович

старший науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук

Ландіна Анна Валентинівна

старший науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук

Нерсесян Армен Сабірович

старший науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук

Гацелюк Віталій Олександрович

старший науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук

Кубальський Владислав Нарцизович

науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук, доцент

Козлюк Людмила Григорівна

науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук

Гетьман Андрій Борисович

молодший науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук

Завітневич Роман Юрійович

лаборант I категорії

G Analytics
сайт создан компанией