Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Гетьман Андрій Борисович

Гетьман Андрій Борисович – кандидат юридичних наук, молодший науковий співробітник відділу кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту.

Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права  (2006 р., диплом з відзнакою).

У 2013 захистив  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Конституційно-правові засади адміністративно-територіального устрою України» (спеціальність 12.00.02 – конституційне право. Муніципальне право).

Основні напрямки наукових досліджень – територіальна організація держави, адміністративно-територіальний устрій країни, проблеми становлення, конституційного закріплення.

Автор понад 40 наукових праць у сфері адміністративно-територіальної організації держави, гарантій адміністративно-територіального устрою (2010), принципів адміністративно-територіального устрою (2010), наукових підходів, основних напрямків щодо реформи  адміністративно-територіального устрою України (2011), адміністративно-територіального процесу України (2012), зокрема колективних монографій: «Проблеми теорії конституційного права України» (2013), «Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі» (2014).

Бере активну участь в науковому житті Інституту. Член Ради молодих вчених.

G Analytics
сайт создан компанией