Доктор філософії

Годний С.П. Інститут лобізму в політиці як чинник демократизації українського суспільтства.

Тарасюк В.М. Політико-правові засади застосування інформаційних технологій в умовах гібридної війни.

Крутій В.О. Трансформація політичної системи суспільства в умовах гібридної війни.

Джус О.А. Міжнародне військове партнерство та його роль у забезпеченні державного суверенітету України.

Оснач О.М. Інститути та механізми модернізації міграційної політики (порівняльно-політологічний аналіз).

Таран Я.А. Українська діаспора Республіки Польща та її роль у демократичному розвитку сучасної України.

Лавренова К.О. Особливості розвитку гібридного політичного режиму в умовах демократизації.

Гнатенко Н.Г. Групи інтересів у Верховній Раді України (сутність і роль у формуванні державної політики).

Абуржейла С. Політичний компроміс як засіб подолання конфліктних і кризових ситуацій.

Мироненко В.П. Політико-правові засади формування і діяльності парламентської коаліції (зарубіжний досвід і Україна).

Слободян О.Ф. Воєнна політика пострадянських держав (порівняльний аналіз).

Жиган Д.Ф. Політико-правові засади застосування політичних технологій у виборчому процесі.

Крицкалюк Н.І. Інституціоналізація громадянського суспільства як чинник становлення демократії в Україні.

Далявська Т.П. Феномен невизнаних держав (політологічний аналіз).

Стичинська А.Б. Інституційне забезпечення політики України у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина.

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України.

Гербут І.А. Виборча інженерія як інструмент забезпечення політичної консолідації у демократичному суспільстві

Дем'яненко М.М. Популізм як політичний феномен і маніпулятивна технологія

Рибак І.В. Вплив інформаційно-маніпулятивних технологій на процес легітимації політичної влади в Україні

G Analytics
сайт создан компанией