Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Акредитація ОНП


Наказ Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти №1165-Е від 26.05.2021 р.


Наказ Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти №1196-Е від 31.05.2021 р.

У рамках акредитаційної експертизи освітньої програми «Право» за спеціальністю 081 «Право» усі охочі учасники освітнього процесу можуть долучатися до онлайн-зустрічі  з експертною групою за лінком.

Відомості про самооцінювання Освітньо-наукової програми "Право" підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівніна здобуття ступеня: доктор філософії (HhD) за спеціальністю: 081 - Право галузі знань: 08 - Право


Відомості про самооцінювання ОНП Право 2021.


Рішення НАЗЯВО щодо акредитації ОНП Право.

G Analytics
сайт создан компанией