Акредитація ОНП


Наказ Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти №1165-Е від 26.05.2021 р.


Наказ Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти №1196-Е від 31.05.2021 р.

У рамках акредитаційної експертизи освітньої програми «Право» за спеціальністю 081 «Право» усі охочі учасники освітнього процесу можуть долучатися до онлайн-зустрічі  з експертною групою за лінком.

Відомості про самооцінювання Освітньо-наукової програми "Право" підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівніна здобуття ступеня: доктор філософії (HhD) за спеціальністю: 081 - Право галузі знань: 08 - Право


Відомості про самооцінювання ОНП Право 2021.

G Analytics
сайт создан компанией