Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Акредитація ОНП "Міжнародне право"


Заява про акредитацію ОНП "Міжнародне право".


Наказ Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти №2197-Е
від 21.12.2021 р.


Програма проведення акредитаційної експертизи в Інституті держави і права імені
В.М. Корецького НАН України освітньо-наукової програми Міжнародне право за спеціальністю 293-Міжнародне право.

У рамках акредитаційної експертизи освітньої програми «Міжнародне право» за спеціальністю 293 «Міжнародне право» усі охочі учасники освітнього процесу можуть долучатися до онлайн-зустрічі  з експертною групою за лінком.


Лінк для проведення онлайн зустрічі у рамках проведення акредитаційної експертизи.

Відомості про самооцінювання освітньо-наукової програми "Міжнародне право" підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівніня здобуття ступеня: доктор філософії (PhD) за спеціальністю: 293 – Міжнародне право, галузі знань: 29 – Міжнародні відносини.


Відомості про самооцінювання ОНП "Міжнародне право".

G Analytics
сайт создан компанией