Основні напрями наукової діяльності відділу

Основні напрями наукової діяльності відділу проблем аграрного,
земельногота екологічного права  за останні роки за останні роки

На зламі тисячоліть науковцями Відділу досліджувались такі планові науково-дослідні теми аграрно-правового та земельно-правового характеру, як:

  • проблеми права власності у сільському господарстві;
  • організаційно-правові проблеми державного забезпечення АПК України;
  • правові проблеми формування та розвитку аграрного і земельного ринків в Україні;
  • правові проблеми залучення інвестицій у розвиток сільського господарства та соціальної сфери села;
  • проблеми організаційно-правового забезпечення інноваційної діяльності в сільському господарстві;
  • проблеми розвитку аграрного та земельного права України.
G Analytics
сайт создан компанией