ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

16 травня 2017 року в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відбудеться щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Людиноцентризм в праві: теоретико-прикладні аспекти». Детальна інформація про конференцію міститься у прикріпленому файлі.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Щодо виступу С.П. Головатого у телепрограмі каналу 112 Україна

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)

Щодо публікації С.П. Головатого
у газеті "День"

 

 

 

Основні напря

 

На зламі тисячоліть науковцями Відділу досліджувались такі планові науково-дослідні теми аграрно-правового та земельно-правового характеру, як:

  • проблеми права власності у сільському господарстві;
  • організаційно-правові проблеми державного забезпечення АПК України;
  • правові проблеми формування та розвитку аграрного і земельного ринків в Україні;
  • правові проблеми залучення інвестицій у розвиток сільського господарства та соціальної сфери села;
  • проблеми організаційно-правового забезпечення інноваційної діяльності в сільському господарстві;
  • проблеми розвитку аграрного та земельного права України.

За результатами зазначених наукових досліджень підготовлені і видані п'ять  колективних монографій за редакцією В.І. Семчика: «Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві» (2001 рік); «Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні» (2003 рік); «Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні» (2006 рік); «Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові аспекти» (2008 рік); «Правові засади інноваційного розвитку в сільському господарстві України» (2010 рік).

Науковцями Відділу досліджувались такі планові науково-дослідні теми еколого-правового характеру, як:

·         проблеми систематизації екологічного законодавства України;

·         проблеми вдосконалення природоресурсного законодавства;

·         актуальні проблеми міжнародного і національного космічного та екологічного права;

·         методологічні засади розвитку міжнародного права навколишнього середовища.

За результатами зазначених наукових досліджень підготовлений та виданий за редакцією Ю.С. Шемшученко підручник (академічний курс) «Екологічне право України» (2005, 2008 роки).

 

 

G Analytics


сайт создан компанией