Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Персональний склад відділу

Персональний склад відділу міжнародного права та
порівняльного правознавства

Завідувач відділу

Денисов Володимир Наумович - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Становлення та розвиток державно-правових інститутів Об'єднаної Республіки Танзанія» (1969 р.), дисертація на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук на тему «Правові системи країн Тропічної Африки, що звільнилися від Британської колоніальної залежності (Історико-теоретичне дослідження)» (1981 р.).

ORСID ID: 0000-0003-0790-4224
Профіль у Google Scholar:https://scholar.google.com/citations?user=bS48ys4AAAAJ&hl=uk
Електронна пошта: interlaw.kisl@gmail.com


Провідні наукові співробітники

Акуленко Віктор Іванович - доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства. Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук на тему «Проблеми становлення і розвитку законодавства про охорону пам’яток культури в Україні (1917-1991 рр.)» (1992 р.).

Профіль у Google Scholar:
Електронна пошта: viakulenko@ukr.net

Кресін Олексій Веніамінович - доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства, керівник Центру порівняльного правознавства. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Політоко-правова спадшина української еміграції першої половини XVIII ст.» (2001 р.), дисертація на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук на тему «Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII – першій третині ХІХ століття: компаративна концептуалізація» (2017 р.).

ORСID ID: 0000-0002-4016-6596
Профіль у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=2ArBIX0AAAAJ
Електронна пошта: okresin@gmail.com


Старші наукові співробітники

Савчук Костянтин Олександрович - кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Міжнародно-правові погляди академіка В.Е. Грабаря» (2002 р.).

ORСID ID: 0000-0001-6966-1139,

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=P-9-DeIAAAAJ&hl=uk
Електронна пошта: konstantinsavchuk@rambler.ru

Павко Яна Анатоліївна – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав в Арктиці» (2018 р.).

ORСID ID: 0000-0003-2602-9592
Електронна пошта: yanapavko@gmail.com

Переверзєва Ольга Сергіївна - кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Міжнародний комерційний арбітражний суд з вирішенням спорів у сфері торговельного мореплавства» (2006 р.).

ORСID ID: 0000-0002-4857-6469
Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=veBhTtwAAAAJ&hl=ru
Електронна пошта: sector_sea_law@ukr.net

Проценко Ірина Миколаївна -  кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Приватно-правові засади регулювання торговельних відносин в Німеччині» (2016 р.).

ORСID ID: 0000-0001-6404-1061

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=rmbHs1UAAAAJ
Електронна пошта: iraprocenko@ukr.net

Фалалєєва Людмила Григорівна – доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правові аспекти становлення та розвитку виконавчих органів Європейського Союзу» (2003 р.). дисертація на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук на тему «Захист основоположних прав у інтеграційному правопорядку Європейського Союзу» (2021 р.).

ORСID ID: 0000-0001-6089-2459

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=rmbHs1UAAAAJ
Електронна пошта: lyudmilafal@ukr.net


Наукові співробітники відділу:

Суржинський Максим Ігорович - кандидат юридичних наук, науковий співробітник. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Громадянство України як конституційно-правовий інститут» (2009 р.).


Лаборант відділу:

Ходош Валерія Валеріївна – лаборант І-ї категорії.


Контактна інформація відділу:

тел.: (044) 278-75-33
адреса: вул.. Трьохсвятительська 4, м. Київ, 01001
електронна пошта: interlaw.kisl@gmail.com

G Analytics
сайт создан компанией