Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Персональний склад відділу

Персональний склад відділ міжнародного права і порівняльного правознавства

Денисов Володимир НаумовичДенисов Володимир Наумович - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент національної академії правових наук, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу. Автор понад 250 наукових праць, серед яких індивідуальні та колективні монографії, підручники, збірники, статті тощо. До сфери його наукових інтересів належать проблеми: розвитку теорії та історії міжнародного права; взаємодії міжнародного права з внутрішнім правом держав; роззброєння; з’ясування специфіки соціальних та економічних прав людини як другого покоління прав людини; кодифікації міжнародної відповідальності держав; розвитку права міжнародної безпеки та міжнародного гуманітарного права.

Акуленко Віктор Іванович - доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу. Доробок В. І. Акуленко становить понад 250 наукових праць. Він вперше у вітчизняній юридичній науці започаткував дослідження широкого кола проблем з правової охорони історико-культурної спадщини України. В. І. Акуленко перший в Україні, хто з позицій міжнародного права дослідив проблему повернення культурних цінностей, втрачених під час Першої та Другої світових війн, як і повернення таких цінностей країнам їх походження після розпаду СРСР, обґрунтувавши при цьому концептуальну міжнародно-правову позицію України в переговорному процесі з Польщею, Німеччиною, Угорщиною та Росією.

Кресін Олексій Веніамінович - кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник, член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права. Має 517 наукових публікацій, зокрема понад 25 книг та брошур індивідуально й у співавторстві, є упорядником понад 30 видань, науковим редактором понад 30 видань. Член Європейської комісії проти расизму і нетерпимості з 2013 р. Президент Українського національного комітету Міжнародної асоціації юридичних наук з 2012 р. Координатор Українського національного комітету Міжнародної академії порівняльного права з 2012 р. Засновник і вчений секретар Української асоціації порівняльного правознавства з 2006 р.

Савчук Костянтин Олександрович - кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу. Опублікував понад 300 наукових праць, зокрема індивідуальну монографію, розділи у колективних монографіях, наукові статті у вітчизняних та зарубіжних юридичних періодичних виданнях. Брав активну участь у підготовці: шеститомної «Юридичної енциклопедії»; підготувавши до всіх томів цього видання 95 статей-термінів; Великого юридичного енциклопедичного словнику; є виконавчим секретарем редакційної колегії трьохтомної Енциклопедії міжнародного права, перший том якої вийшов в світ у 2014 р. Окрім цього, він входить до складу редколегій наукових юридичних періодичних видань: «Український щорічник міжнародного права», «Часопис Київського університету права». Член Української асоціації міжнародного права. Неодноразово виступав суддею Національного раунду Змагань з міжнародного права «Telders International Law Moot Court Competition».

Переверзєва Ольга Сергіївна - кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник. Має 70 наукових публікацій. Крім того, має понад 50 виступів на наукових конференціях, організатор низки конференцій. З 2004 р. – стажування у літній школі з міжнародного морського права Гаазької Академії міжнародного права (франц. мова) та з 2005 р. стажування у літній школі з міжнародного приватного морського права Гаазької Академії міжнародного права (франц. мова). У 2012 – 2013 рр. очолювала Центр з проблем торговельного мореплавства КУП НАН України. З 2015 – старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України.

Проценко Ірина Миколаївна - кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу. Автор 180 наукових праць, серед яких: 1 індивідуальна монографія, 9 розділів у колективних монографіях та інших колективних наукових виданнях, 8 розділів у навчальному посібнику, 2 курси лекцій з міжнародного приватного та міжнародного сімейного права, 1 брошура (у співавторстві), 30 наукових статей (з них 5 опубліковано у зарубіжних юридичних виданнях), близько 100 статтей-термінів у юридичних довідникових виданнях, зокрема у т. 5-6 Юридичної енциклопедії, т. І Енциклопедії міжнародного права, Великому енциклопедичному юридичному словнику. Також входила до колективу перекладачів з німецької мови на російську наукової статті В. М. Корецького «Проблемы международного торгового права в советском праве». Є членом Української асоціації міжнародного права.

Суржинський Максим Ігорович
- кандидат юридичних наук, науковий співробітник. Має більше 40 наукових публікацій. Був членом робочої групи при Секретаріаті Президента України (2008-2009) по підготовці змін до законодавчих актів з питань множинного громадянства. Учасник ряду проектів (2015-2016) з налагодження співпраці між Україною та країнами V4 “Вишеградської Четвірки” у сферах міжнародних відносин, енергетики та підприємництва. Учасник програми «Академія лідерства для розвитку» (LAD-2017).

G Analytics
сайт создан компанией