Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Центр банківського права

Керівникoм Центру банківського права при Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України є заступник директора Інституту Нагребельний Володимир Петрович.

Нагребельний В.П. - кандидат юридичних наук, член-кореспондент Академії правових наук України, заслужений юрист України, старший науковий співробітник, нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України. В 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Організаційно-правові проблеми управління матеріально-технічним забезпеченням сільського господарства",  підготовлено до захисту докторську дисертацію, присвячену організаційно-правовим проблемам інвестиційної діяльності в Україні.

За роки наукової діяльності В. П. Нагребельний опублікував близько 150 наукових праць (без урахування довідково-інформаційних матеріалів), у тому числі у зарубіжних виданнях. Серед публікацій – 1 індивідуальна монографія, 1 брошура, співавторство у 8 науково-популярних виданнях, самостійні розділи в 11 колективних монографіях, понад 70 наукових статей, рецензій тощо.

В наукових працях В. П. Нагребельного досліджуються організаційно-правові проблеми державного регулювання і управління в сфері інвестиційної діяльності, правового забезпечення формування ринкових відносин. Значна увага також приділена дослідженням організаційно-правових форм підприємницької діяльності, аналізу правового регулювання господарських відносин у сучасних умовах, вивченню юридичних аспектів фондового ринку, банківської діяльності, зовнішньоекономічних відносин тощо. В публікаціях останніх років основну увагу зосереджено на проблемах правового регулювання відносин у сфері економіки, державної підтримки підприємництва, питаннях законодавчого забезпечення діяльності органів виконавчої влади.

Свої теоретичні висновки і практичні пропозиції В. П. Нагребельний реалізує у законотворчому процесі; бере участь у роботі Комісій Верховної Ради України, робочих груп по підготовці відповідних законопроектів, зокрема, у розробці законів про підприємство, про підприємництво, про державну службу, про арбітражний суд, пакету законів про оподаткування, Арбітражно-процесуального кодексу України, про основи державної науково-технічної політики, антимонопольного і конкурентного законодавства, про антимонопольний комітет, про енергозбереження, про транспорт, про трубопровідний транспорт, про інтелектуальну власність та ін., а також проекту Закону про Кабінет Міністрів України.

Свою дослідницьку роботу В. П. Нагребельний активно поєднує з науково-організаційною, педагогічною та науково-громадською діяльністю, є членом Науково-консультативної ради при Вищому арбітражному суді України, членом Комітету законодавчих ініціатив при Президентові України, членом Координаційної ради з пріоритетного напряму розвитку науки і техніки "Наукові проблеми розбудови державності України", заступником головного редактора збірника наукових праць "Правова держава". Здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру Інституту.

Тел. Центру: 279 04 12

G Analytics
сайт создан компанией