Проведені заходи 2017

22 вересня 2017 року відділом проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права  Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України проведено Всеукраїнський круглий стіл на тему «Децентралізація влади як чинник розвитку аграрного, екологічного, земельного та інших природоресурсних галузей права».

Відкрив засідання круглого столу директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України  Шемшученко Ю.С. 

У роботі «круглого столу» взяли участь як співробітники Інституту держави і права, так і інші видатні вчені та фахівці провідних вищих навчальних закладів України, зокрема Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного університету «Одеська юридична академія», а також представники Головного науково-експертного управління Верховної Ради України.

Детальніше >>


Людиноцентризм в праві: теоретико-прикладні аспекти16 травня 2017 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України відбулася щорічна міжнародна науково-практична конференція «Людиноцентризм в праві: теоретико-прикладні аспекти».

У конференції взяли участь провідні вчені-юристи України, представники центральних та вищих органів державної влади, наукової молоді, а також студенти провідних вищих навчальних закладів України. Всі учасники конференції полемічно і, водночас, толерантно обговорили фундаментальні проблеми, пов’язані із забезпеченням прогресивного державно-правового розвитку та тих чинників, що справляють на нього визначальний вплив.

Детальніше >>


G Analytics
сайт создан компанией