Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Всеукраїнський круглий стіл «Децентралізація влади як чинник розвитку аграрного, екологічного, земельного та інших природоресурсних галузей права»

Децентралізація влади22 вересня 2017 року відділом проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права  Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України проведено Всеукраїнський круглий стіл на тему «Децентралізація влади як чинник розвитку аграрного, екологічного, земельного та інших природоресурсних галузей права».

Відкрив засідання круглого столу директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України Шемшученко Ю.С. 

У роботі «круглого столу» взяли участь як співробітники Інституту держави і права, так і інші видатні вчені та фахівці провідних вищих навчальних закладів України, зокрема Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія», Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного університету «Одеська юридична академія», а також представники Головного науково-експертного управління Верховної Ради України.

З доповідями виступили завідувач відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України Малишева Н.Р., завідувач сектору проблем аграрного та земельного права Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України Кулинич П.Ф., старший науковий співробітник відділу проблем космічного та екологічного права Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України Олещенко В.І., Президент Асоціації українських правників Костицький В.В., професор кафедри земельного та аграрного права КНУ імені Тараса Шевченка Носік В.В., завідувач кафедри трудового, екологічного та аграрного права Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Кобецька Н.Р., в.о. завідувача кафедри земельного та аграрного права юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка Коваленко Т.О., завідувач кафедри екологічного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Краснова М.В., завідувач кафедри цивільного та господарського права Національного університету біоресурсів і природокористування України Піддубний О.Ю., професор кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука Національний університет біоресурсів і природокористування України Гафурова О.В. та інші.

Всеукраїнський круглий стіл Всеукраїнський круглий стіл

Під час круглого столу обговорили проблеми децентралізації влади в Україні та її вплив на розвиток суспільних відносин в аграрній, екологічній, земельній та інших природоресурсних сферах. Особливу увагу було приділено обговоренню прийнятому у першому читанні  законопроекту № 4355 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною земель».

За результатами круглого столу було видано збірник тез доповідей.

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией