Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Атестація аспірантів

Для атестації аспірант повинен подати до наукового відділу Інституту такі документи:

(присутність аспіранта на засіданні відділу обов'язкова)

  1. Індивідуальний план навчальної та наукової роботи аспіранта, погоджений з науковим керівником та затверджений на засіданні відділу.
  2. Звіт  аспіранта про виконання  індивідуального плану  навчальної та наукової роботи аспіранта  в 2-х примірниках (оформлений за зразком):
  3. Витяг з протоколу про результати атестації аспірата.

Весь пакет документів (до 25 жовтня) після атестації аспірант повинен  подати до відділу інформаційного та організаційного забезпечення наукових досліджень (кабінет  228).

G Analytics
сайт создан компанией