Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Атестація аспірантів

Для атестації аспірант повинен подати до наукового відділу Інституту такі документи:

  1. Індивідуальний план навчальної та наукової роботи аспіранта, погоджений з науковим керівником та затверджений на засіданні відділу.

  2. Звіт  про виконання  індивідуального плану  навчальної та наукової роботи аспіранта в 2-х примірниках (оформлений за зразком)

Присутність аспіранта на засіданні відділу обов'язкова

Після атестації весь пакет документів (з відповідними відмітками наукового відділу) та витяг з протоколу засіданні відділу аспірант повинен подати до відділу організації підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів (кабінет  228) до 25 квітня / 25 жовтня.

G Analytics
сайт создан компанией