Атестація аспірантів

Для атестації аспірант повинен подати до наукового відділу Інституту такі документи:

(присутність аспіранта на засіданні відділу обов'язкова)

  1. Індивідуальний план навчальної та наукової роботи аспіранта, погоджений з науковим керівником та затверджений на засіданні відділу.
  2. Звіт  аспіранта про виконання  індивідуального плану  навчальної та наукової роботи аспіранта  в 2-х примірниках (оформлений за зразком):
  3. Витяг з протоколу про результати атестації аспірата.

Весь пакет документів (до 25 жовтня) після атестації аспірант повинен  подати до відділу інформаційного та організаційного забезпечення наукових досліджень (кабінет  228).

G Analytics
сайт создан компанией