Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Інформація про проведені заходи 2001-2022 


2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2001-2011

Інформація про проведені заходи

Інститут держави і права ім.В.М.Корецького був організатором та співорганізатором багаточисельних наукових заходів: конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

2010 рік


  1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та перспективи розвитку європейського права: досвід для України», м. Шамоні, Франція,  9 – 16 січня 2010 р.
  2. Круглий стіл молодих вчених «Принципи верховенства права і законності : проблеми право розуміння та застосування» м. Київ, 18 травня 2010 р. 
  3. Науково-практична конференція «Концепція правової держави у світлі Декларації про державний суверенітет і Конституції України» м. Київ, 21 червня 2010 р.
  4. Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання розвитку законодавства Угорщини та України» м. Будапешт, 24 червня 2010 р. (співорганізатори: Київський університет права НАН України, Інститут права Угорської академії наук)
  5. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи її вдосконалення» м. Суми, 4-5 червня 2010 р.  (співорганізатори: Національний банк України, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»)
  6. Науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної відповідальності» м. Київ, 3 червня 2010 р.;
  7. Публічна дискусія щодо наукової доповіді професора Крістофера  Осакве на тему: «Теорія делікту в романо-германському та англо-американському праві: поняття, реквізити й класифікація» м. Київ, 10 червня 2010 р. (співорганізатор: Українська асоціація порівняльного правознавства );
  8. ІІ Міжнародний науковий симпозіум «Дні порівняльного правознавства» м. Київ, травень 2010 р. (співорганізатори: Українська асоціація порівняльного правознавства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Прикарпатський юридичний інститут Львівського ДУВС);
  9. Міжнародна наукова конференція «Проблеми та перспективи розвитку вітчизняного права» в рамках IV читань пам’яті Володимира Михайловича Корецького;
  10. Міжнародна науково-практична конференція «300 років Конституції Гетьмана України Пилипа Орлика: проблеми становлення і розвитку українського державотворення»;
  11. ХХІІІ Міжнародна історико-правова конференція «Методологічні проблеми історико-правових досліджень»;
  12. Міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення законодавства і практики щодо забезпечення доступу до архівної інформації в Україні
  13. ІІ Міжнародний науковий семінар, присвячений пам’яті В’ячеслава Липинського «Консерватизм як чинник модернізації у контексті розвитку України і Польщі»;
  14. Угорсько-українська наукова конференція «Нові елементи розвитку законодавства України і Угорщини»;
  15. Треті наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького;
  16. Міжнародний круглий стіл-практикум «Досвід і проблеми викладання порівняльного правознавства у пострадянських країнах»;
  17. Міжнародна наукова конференції «Шості юридичні читання» Правова культура, правова свідомість і право»;
  18. Міжнародний круглий стіл «Публічно-приватне партнерство в Україні: можливості та ризики»;
  19. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне право навколишнього середовища: стан та перспективи розвитку»;
  20. Міжнародна наукова конференція «Держава і право у світлі сучасної юридичної думки». До 75-річчя академіка НАН України Ю.С. Шемшученка.

Крім того, протягом року наукові співробітники Інституту взяли участь у більш ніж 100 наукових конференціях, конгресах, з’їздах, семінарах, симпозіумах, „круглих столах” та інших заходах.

 

2009 рік


У 2009 році Інститут був організатором та співорганізатором таких наукових заходів:

 1. Міжнародний симпозіум „Дні порівняльного правознавства в Києві”, 8 – 11 квітня 2009 р., м. Київ.
 2. Міжнародна наукова конференція „Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку” (До 60-ти річчя Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 1949-2009), 13 травня 2009 р., м. Київ.
 3. Науково-практична конференція „Актуальні проблеми реалізації Конституції України і проблеми її удосконалення”, 25 червня 2009 р., м. Київ.
 4. Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права”, 30 – 31 жовтня 2009 р., м. Київ.
 5. Міжнародна науково-практична конференція „П’яті юридичні читання”, 23-24 квітня, м. Київ
 6. Міжнародна науково-практична конференція „Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку”, 27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківська обл.
 7. Методологічний семінар “Теоретико-методологічні проблеми сучасного конституціоналізму та державного управління в Україні”, 27 жовтня 2009 р., м. Київ
 8. Наукові читання, присвячені пам’яті В.М.Корецького, 18 лютого 2009 р., м. Київ
 9. VI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Економічний та соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”, 26-27 лютого 2009 р., м. Тернопіль
 10. ХХІ Міжнародна історико-правова конференція „Категорії, поняття і терміни історико-юридичної науки”, 23–26 квітня, м. Миколаїв.
 11. ХХІІ Міжнародна історико-правова конференція присвячена пам’яті віце-президента Міжнародної асоціація істориків права професора О. В. Тимощука, 17-20 вересня, смт. Миколаївка Автономної Республіки Крим.

Крім того, протягом року наукові співробітники Інституту взяли участь у більш ніж 100 наукових конференціях, конгресах, з’їздах, семінарах, симпозіумах, „круглих столах” та інших заходах.

27 жовтня 2009 року у Великому конференц-залі Національної академії наук України відбувся науково-методологічний семінар на тему: "Теоретико-методологічні проблеми розвитку сучасного конституціоналізму та державного управління в Україні".

Семінар організовано в рамках постійно діючого в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України методологічного семінару: "Юридична наука і суспільство (проблеми теорії і практики)".

Семінар "Теоретико-методологічні проблеми розвитку сучасного конституціоналізму та державного управління в Україні" організовано з метою поглиблення теоретико-методологічних підходів до проведення наукових досліджень у галузі публічної влади в Україні в контексті теорії і практики сучасного конституціоналізму, актуальних питань вітчизняного конституційного процесу та державного управління. З вступним словом виступили: віце-президент НАН України, академік НАН України В.М. Геєць, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України Ю.С. Шемшученко.

На семінарі виступили з доповідями: директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Ю.С. Шемшученко, Міністр юстиції України М.В. Оніщук, начальник Головного управління державної служби України Т.В. Мотренко, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, академік НАН України Ю.А.Левенець, директор Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, академік НАН України М.В.Попович, завідувач відділу моніторингу ефективності законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент АПрН України Н.Р.Нижник, народний депутат України, кандидат політичних наук Ю.Р.Мірошниченко, головні наукові співробітники та завідувачі відділів Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Інституту соціології НАН України.

У роботі семінару брали участь народні депутати України, керівні працівники Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, ЦВК України та інших державних органів, Академії правових наук України, а також науковці інститутів НАН України та викладачі вищих навчальних закладів.

Після виступів відбулась наукова дискусія, основними питаннями якої стали: сучасний конституціоналізм і юридична наука; актуальні проблеми теорії і практики сучасного конституціоналізму; проблеми організації та здійснення публічної влади в Україні; парламентаризм як умова утвердження конституціоналізму і побудови в України демократичної правової держави; проблеми конституційно-правової відповідальності та конституційного процесу в Україні; конституційно-правові аспекти державного управління в Україні; стан, основні напрями і шляхи вдосконалення системи державного управління; розвиток демократичних засад функціонування органів виконавчої влади та державної служби; проблеми адміністративної реформи та оптимізації структури державного управління, підвищення його якості і ефективності; судово-правова реформа в контексті утвердження конституціоналізму в Україні; порівняльно-правові аспекти розвитку конституціоналізму в Україні; політико-правові проблеми проведення конституційної реформи в Україні.

За результатами семінару прийняті відповідні рекомендації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Методологічного семінару
"Теоретико-методологічні проблеми розвитку сучасного конституціоналізму
та державного управління в Україні"

Обговоривши проблеми публічної влади в Україні в контексті теорії і практики сучасного конституціоналізму, актуальні питання вітчизняного конституційного процесу та державного управління, а також завдання юридичної науки та методологічні аспекти теоретичного дослідження цих проблем, учасники методологічного семінару відзначають наступне.

Суспільне призначення юридичної науки в цілому і конституційного та адміністративного права, зокрема, найбільш виразно виявляється у державотворчій практиці, з якої конституційно-правова та адміністративно-правова наука отримує емпіричний матеріал для теоретичних узагальнень. Звертаючись до практики державного будівництва в Україні, юридична наука виявляє основні тенденції, що складаються в цьому процесі, визначає актуальні проблеми, які потребують їх осмислення та розв’язання. У свою чергу, саме практикою перевіряються принципові висновки і теоретичні та методологічні рекомендації, сформовані наукою.

Принциповою засадою в сучасний період є те, що суспільно-політичне життя України характеризується правовим нігілізмом, неповагою до закону і права, розбалансуванням системи державного управління, пануванням так званої політичної доцільності у вирішенні більшості питань суспільного життя. Під тиском домінування політики над правом формується викривлене праворозуміння не тільки у громадян, а й у політичної верхівки суспільства, складаються хибні уявлення про політико-правову природу суспільного і державного устрою країни, призначення та роль окремих політичних і державних інститутів. Насамперед, це стосується місця і ролі парламенту та глави держави в системі державного управління суспільством, завдань і напрямів реформування державних інститутів на засадах сучасного конституціоналізму.

Зважаючи на це, учасники методологічного семінару вважають, що головним завданням юридичної науки і, особливо, науки конституційного права та науки державного управління на даному етапі є пізнання сучасних тенденцій у розвитку державності, теоретичне визначення необхідних перетворень у державно-правовій сфері та вироблення науково обгрунтованої стратегії, тактики й механізмів реалізації політико-правової та адміністративної реформ в Україні. Для вирішення цих завдань необхідно активізувати дослідження фундаментальних проблем юридичної науки, спрямовані на формулювання теоретико-методологічних засад реформування публічної влади в Україні, розробку концептуальних підходів і механізмів реалізації політико-правової реформи, науково обгрунтованих підходів до конституційного процесу в Україні та забезпечення поступального розвитку її правової системи.

У зв’язку з цим перед юридичною наукою постають нові теоретичні проблеми у сфері державотворення і правотворення. З цією метою учасники методологічного семінару вважають за необхідне:

 1. У науково-теоретичній і практичній діяльності враховувати те, що відсутність єдиних науково обгрунтованих засад реформування державної влади в Україні негативно впливає на розвиток політико-юридичного процесу, стримує необхідні суспільству реформи, продовжує хибну практику перетворень у публічно-правовій сфері методом спроб і помилок, що дезорганізує систему державної влади та місцевого самоврядування, знижує рівень законності, спричиняє виникнення нових конфліктів всередині влади, посилення правового нігілізму, спричиняє втрату довіри громадян до політичних і владних інститутів, зневіру в їх спроможності вирішувати нагальні проблеми.

 2. Визнати, що реформування публічної влади в Україні має виходити з визначення конкретної необхідності реформ; послідовної демократизації конституційного ладу України; підпорядкування реформ публічної влади принципу відповідальності держави перед людиною; оптимального співвідношення політики та права, реалізації принципу верховенства права, додержання конституційної законності та уникнення політичних і юридичних конфліктів в процесі реформування публічної влади; побудови системи публічної влади в Україні на началах єдності влади та раціонального розподілу владних повноважень, ефективної взаємодії інститутів держави і місцевого самоврядування; здійснення науково обгрунтованого управління процесами реформування державних інститутів.
 3. Взяти до уваги, що визначальним фактором розвитку України як демократичної, правової держави є реалізація принципів конституціоналізму, утвердження демократії і парламентаризму.
 4. Забезпечення ефективності управлінської діяльності, створення соціального середовища, яке передбачає наявність наукової організації всіх сторін суспільного життя.
 5. Подолання калькування західних моделей державного управління, стихійного, формування державного апарату і неконтрольованого розростання бюрократичного апарату.
 6. Констатувати, що спроби здійснення адміністративної реформи в Україні виявилися непродуктивними через низький рівень наукового та організаційного забезпечення конкретних адміністративних процедур.
 7. Наголосити на тому, що здійсненню судово-правової реформи в Україні перешкоджає прагнення окремих політичних сил і владних структур підпорядкувати організацію та функціонування судової влади власним корпоративним інтересам, а не принципу відповідальності держави перед людиною.
   
  Посилити увагу до таких функцій судової влади як розв'язання правових суперечок, здійснення судового контролю, судовий захист прав і свобод людини і громадянина.
 8. Поглибити теоретико-методологічний аспект дослідження проблем реформування державної влади та місцевого самоврядування в Україні в умовах європейської інтеграції та адаптації національної правової системи до системи міжнародного права. Звернути особливу увагу на критичний аналіз світового досвіду щодо реформування національних судових систем.
 9. Наголосити на тому, що поспішність, недостатня підготовленість і теоретична необгрунтованість здійснюваних перетворень у сфері державної влади неминуче призводить до негативних наслідків і є шкідливою з точки зору інтересів суспільства, суперечить принципу відповідальності держави перед людиною за свою діяльність. Рекомендувати органам державної влади, учасникам політичного процесу в Україні у своїх рішеннях стосовно здійснення політико-правової реформи враховувати висновки і пропозиції вітчизняної правової науки, а відповідним органам державної влади запровадити практику обов’язкової наукової та юридичної експертизи таких рішень.
 10. Увійти з поданням до Кабінету Міністрів України з приводу одержання державного замовлення на теоретичне дослідження комплексної теми "Проблеми ефективності державного управління і державної служби в Україні" з опрацюванням відповідних рекомендацій і пропозицій для директивних органів. Виконання цього замовлення покласти на Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та інші академічні науково-дослідні інститути.
 11. Опублікувати матеріали методологічного семінару окремим виданням.

 

25 червня ц.р. відбулася науково-практична конференція, присвячена 13-й річниці від дня прийняття Конституції України «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ». Її організаторами були Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України та Інститут законодавства Верховної Ради України.

Примітною рисою цієї конференції стало не тільки те, що вона була організована і відбулася в академічному та парламентському наукових закладах із залученням народних депутатів України, представників державних органів, відомих науковців та практиків – правознавців, політологів, соціологів, економістів країни, але й, головним чином, те, що її учасники головну увагу приділили не стільки політичним, скільки суто нагальним для суспільства, для пересічних громадян практичним аспектам втілення в життя положень Основного закону держави та визначенню шляхів їх можливої модернізації.

У вступному слові при відкритті конференції академік-секретар Відділення історії, філософії і права Національної академії наук О.С.Оніщенко розкрив історичне значення прийняття Конституції для утвердження Української  держави, розповів про основні етапи  конституційного процесу та його подальші перспективи.

З доповідями виступали директор Інституту держави і права, академік Ю.С. Шемшученко, директор Інституту законодавства, член-кореспондент НАН України О.Л. Копиленко, голова Центральної виборчої комісії, член-кореспондент НАН України В.М.Шаповал, народний депутат України Ю.Р.Мірошніченко та інші. Відзначивши роль Конституції України як правової основи розвитку української державності та формування національної правової системи, учасники конференції зосередились довкола обговорення наступних проблем:

 • порушення цілісності системи влади і можливості внесення часткових змін до Конституції, зокрема, з питань, які не викликають сумнівів у представників різних політичних сил;
 • конституційного забезпечення етнополітичного процесу;
 • подолання розбіжностей між нормативним і доктринальним рівнями тлумачення принципових правових понять, таких, зокрема, як «дух і буква закону», «пільги і привілеї» та ін.;
 • відповідність Конституції базовим характеристикам національної ідентичності і політичної культури суспільства;
 • роль кодифікації законодавства у механізмі забезпечення прав і свобод людини;
 • конституційне регулювання місцевого і регіонального самоврядування та багатьох інших.

У прийнятих рекомендаціях учасники конференції запропонували: по-перше, розширити проблематику наукових досліджень з теорії державного будівництва, розвитку конституціоналізму і реформування публічної влади, по-друге, забезпечити більш вагому участь вчених-юристів у підготовці наукових пропозицій і коментарів з питань застосування чинної Конституції України, а також з питань реформування державних інститутів і місцевого самоврядування, розвитку національної правової системи і, по-третє, посилити роз’яснювальну роботу щодо популяризації положень чинної Конституції України серед населення, підготовку та видання науково-популярної літератури, підручників і посібників конституційно-правового напрямку; поглибити вивчення Конституції України у вищих юридичних навчальних закладах, а також інших закладах освіти.

Друга частина конференції проходила вже в Інституті законодавства у формі науково-експертних слухань вкрай актуальної на сьогодні проблеми щодо конституційно-правових засад вдосконалення банківської сфери України, шляхів оздоровлення фінансово-кредитної системи держави.

Доповідачі та виступаючі, серед яких були провідні співробітники цього Інституту В.К.Черняк, В.Я.Шевчук, О.А.Кириченко, А.Т.Ковальчук, а також фахівці-практики фінансово-банківської сфери – голова правління АКБ “Аркада” К.М.Паливода, віце-президент ВАТ “КІНТО” В.Г.Мельничук та інші, всебічно проаналізували ситуацію, яка нині склалася у фінансово-економічному секторі, акцентували увагу на основних ризиках й загрозах, висловили своє бачення посткризових перспектив соціально-економічного розвитку України.

Зокрема, наголошувалось, що аби запобігти руйнації фінансової системи країни, Центральний банк та Уряд повинні мати чітко розроблений план дій, відповідно до якого і реагувати на прояви кризи. Зазначалось і те, що в окремих банківських та небанківських фінансових установах країни вже напрацьовано і апробовано фінансово-кредитні моделі, уміле застосування яких дозволяє цим установам навіть в нинішніх кризових умовах утриматися “на плаву”, успішно займатися капітальним інвестуванням.

Учасники слухань констатували, що нинішні реальні макроекономічні загрози є свідченням провалу державними регуляторами установлених для них чинним законодавством функцій. Вихід з нинішньої кризи можливий лише на основі системних, законодавчо забезпечених і скоординованих дій. За висновком науковців, визначальним кроком для оздоровлення фінансової системи країни має стати закріплення в Конституції України положення про те, що єдиним платіжним засобом на території держави є гривня. Також були схвалені основні концептуальні положення модернізації банківської системи та її законодавчого забезпечення в умовах фінансової кризи, висловлені конкретні пропозиції щодо внесення змін та доповнення  і до закону “Про Національний банк України”.

Загалом конференція засвідчила, що наукова громадськість має чимало слушних пропозицій з удосконалення основних положень чинного законодавства, приведення його у відповідність з вимогами часу.

2008 рік


2 квітня 2008 року у Великому конференц-залі Національної академії наук України Інститутом держави і права ім.В.М.Корецького НАН України та юридичною фірмою “Салком” проведено методологічний семінар на тему “Проблеми організації державної влади в Україні в контексті політико-правової реформи”.

Цей захід організовувався в рамках постійного методологічного семінару “Юридична наука і суспільство (проблеми теорії і практики)”, який щорічно відбувається в Інституті держави і права ім.В.М.Корецького НАН України.

В семінарі взяли участь керівні працівники Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної академії наук України, Академії правових наук України, науковці і викладачі вищих навчальних та науково-дослідних установ м.Києва.

Основними питаннями цьогорічної наукової дискусії стали: власне теоретико-методологічні засади реформування державної влади в Україні; фактори, що зумовлюють потребу реформування політичної системи і публічної влади в Україні; політико-правова реформа: необхідність, поняття, зміст, проблеми і перспективи реалізації в Україні; поділ і єдність державної влади в Україні: поняття співвідношення; державна влада і місцеве самоврядування в Україні (проблеми забезпечення взаємодії); утвердження парламентаризму – ключовий фактор розвитку України як демократичної правової держави; адміністративна реформа в контексті політико-правової реформи в Україні; судова-правова реформа в Україні: необхідність, концептуальні засади, проблеми реалізації; конституційний процес і розвиток національної правової системи; проблеми організації державної влади в аспекті європейської інтеграції України.

Семінар відкрив директор Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, академік НАН України Ю.С.Шемшученко, який у своєму вступному слові порушив такі основні питання:

 • необхідність системного, науково обгрунтованого підходу до вирішення питань організації державної влади, що має метою високоефективну діяльність всіх органів державної влади, доповнення чинної Конституції України нормою про узгодженість їх діяльності;
 • потреба у закріпленні Основним Законом України системи органів державної влади і таких їх основних функцій: законодавчої, виконавчої (Кабінет Міністрів України), судової, контролюючої, узгоджувальної (Президент України) та уникнення дублювання цих функцій; необхідність прийняття конституційних законів, вдосконалення чинного законодавства, зокрема Закону України “Про Кабінет Міністрів України”;
 • “спасіння” українського парламентаризму, адже сьогоднішні складнощі в цій сфері серед іншого мають своєю головною причиною завчасний перехід до пропорційної виборчої системи за умови відсутності в Україні усталеної багатопартійності, отже, необхідно змінити виборчу систему та внести низку відповідних змін і доповнень до Конституції України, розробити Виборчий кодекс;
 • проблема форми державного правління, зокрема необхідність дальшого становлення в Україні парламентсько-президентської республіки;
 • потреба вдосконалення судової системи, її реформування, в т.ч. спрощення цієї системи, покращення доступу громадян до правосуддя, зміни порядку призначення суддів, скасування безстрокового їх перебування на посаді;
 • необхідність науково-теоретичного забезпечення реформ, активізації відповідних досліджень.

Далі методологічний семінар продовжився виступом Міністра юстиції України М.В.Оніщука, присвяченим аналізу різних форм організації державної влади в Україні. Зазначалося, що на даний час достатньо поширеною є концепція дуалістичної природи виконавчої влади. Разом з тим доповідач виклав іншу концепцію (запропонована назва - “президентціоналізм”), що передбачає зміну предметної діяльності парламенту - закріплення за Верховною Радою України та народними депутатами України лише суто законодавчих повноважень.

Крім того, конституційно-правовий статус Президента України набуває інших рис, в т.ч. узгоджувальну функцію арбітра нації. Щодо повноважень Президента України як гаранта додержання Конституції, то це, зокрема, надає главі держави право розпускати парламент з політичних підстав. В рамках зазначеної концепції переглянуто і управлінські повноваження Президента України. Так, пропонується, що глава держави міг би доручати парламентській коаліції право формувати уряд, який би після отримання вотуму довіри парламенту потім затверджувався Президентом України. Повноваження глави держави щодо місцевих державних адміністрацій, як передбачається, залежатимуть від їх природи.  Якщо ці органи набуватимуть рис префектур, тоді за Президентом України слід залишити повноваження призначення їх голів, якщо за місцевими державними адміністраціями залишається їх теперішній правовий статус, то зазначене повноваження слід передати Кабінету Міністрів України.  Президент України міг би формувати суддівський корпус (одноосібно або через очолювану ним Вищу раду юстиції), призначати Генерального прокурора України.  Таким чином, повноваження Президента України збільшуються, але це повноваження не управлінські.

Разом з тим доповідачем було наголошено, що вказані положення є відкритими для обговорення та дальшого теоретичного дослідження.

Саме в такому напрямі й відбувалася подальша наукова дискусія. Зокрема, висловлювалася думка, що виходячи із викладених доповідачем положень дуалізм виконавчої влади не тільки не зникає, але й посилюється - до цього ще додається діяльність консультативно-дорадчих органів при Президентові України (д.ю.н., проф., член-кор. АПрН України В.П.Нагребельний); порушувалося питання про співвідношення дуалізму виконавчої влади та системою стримувань та противаг (д.ю.н., проф., член-кор. АПрН України Є.Б.Кубко); про доцільність положення ст.102 Конституції України щодо Президента України як гаранта додержання Конституції України (д.ю.н., проф. В.Л.Наумов).

Доповідачем було висловлено свою позицію щодо цих питань, зокрема, що проблема полягає не в самих консультативно-дорадчих органах, а в невірній практиці застосування їх рішень, у т.ч. Ради національної безпеки та оборони. Стосовно Секретаріату Президента, то виходячи з необхідності єдності управлінської волі, цей орган, на думку доповідача, може виконувати певні функції в оформленні рішень Президента України щодо голів місцевих державних адміністрацій. Щодо співвідношення дуалізму і системи стримувань та противаг, доповідач зазначив, що остання є занадто широкою концепцією в розглядуваному аспекті, проте дійсною необхідною. Так, Президент України повинен мати право розпускати парламент з політичних підстав, з іншого боку, мають бути вдосконалені положення Конституції України щодо імпічменту глави держави. Стосовно Президента України як гаранта додержання Конституції України, то відповідний припис слід залишити в Основному Законі, водночас положення про те, що глава держави є гарантом дотримання прав і свобод людини і громадянина можливо виключити, оскільки це належить до повноважень судів.

Основною темою виступу голови Вищого адміністративного суду України О.М.Пасенюка стала судова реформа, роль в ній адміністративної юстиції. Зокрема, було наголошено, що саме адміністративні суди є найбільш ефективним і дієвим інструментом обмеження державного свавілля, запровадження відповідальності держави перед особою, захисту громадянського суспільства та прав осіб, невтручання в їх свободу. Разом з тим доповідач зазначив, що на даний час адміністративна юстиція зіткнулася з рядом правових проблем, зокрема в судочинстві, та детально розглянув деякі з них. Крім того, підкреслювалася необхідність реформування судової системи не з “чистого аркушу” -  потрібно зосередитися на помилках “Малої судової реформи”, у т.ч. нереформованості процесуального законодавства, перевантаженості  адміністративних судів. Треба також вдосконалити механізм призначення і відкликання суддів.

Цей виступ викликав жваве обговорення серед учасників семінару, зокрема щодо проблем касаційного оскарження рішень в адміністративному судочинстві (д.ю.н., проф., акад. АПрН України В.І.Семчик), необхідності і доцільності підготовки коментарю Кодексу адміністративного судочинства України (д.ю.н., проф., член-кор. АПрН України В.Б.Авер’янов), внесення змін до Конституції України і процесуального законодавства (д.ю.н., проф., акад. АПрН України Н.С.Кузнєцова).

Віце-президент АПрН України, д.ю.н., проф., акад. АПрН України О.В.Петришин у своєму виступі аналізував парламентсько-президентську республіку як форму правління та її особливості в Україні. Зазначалося, що вказана форма правління як така не є хибною, її запровадження обумовлено, зокрема, євроінтеграційним курсом України, а також тим, що більшість пострадянських республік обрали саме цю форму правління. Проте запровадження в Україні парламентсько-президентської республіки має певні складнощі, в т.ч. через відсутність необхідного високого рівня політико-правової культури, усталені стереотипи про доцільність лише президентської форми правління. Зазначалися розбіжності щодо розуміння самого поняття дуалізму виконавчої влади, необхідність збалансованості повноважень законодавчої і виконавчої влади, цілісності влади, заради чого необхідна узгодженість дій її різних гілок, яку забезпечуватиме саме Президент України.

Питання оцінки змішаної форми правління, недостатність теоретичних джерел і засад для дослідження цього питання розглядалися у виступі д.ю.н., проф., член-кор. АПрН України В.Б.Авер’янова, члена Робочої групи Національної конституційної ради.

Наголошувалося, що парламентсько-президентська форма правління як така є гнучкою, забезпечує взаємодію різних гілок влади, певні конституційно-правові інститути, наприклад, парламентська інвеститура, діють саме в цій моделі. Згідно з думкою доповідача, дуалізм виконавчої влади, притаманний  для змішаної форми правління, в умовах України є перешкодою для узурпації влади. Висловлювалися пропозиції виключити з компетенції Президента України сферу національної безпеки, залишивши питання оборони і зовнішньої політики, які зробити дискреційними повноваженнями глави держави. В.Б.Авер’янов також звернувся до вже порушеного питання призначення голів місцевих адміністрацій та навів аргументи щодо свого бачення цього повноваження глави держави.

Доповідачу ставилося багато питань, зокрема щодо взаємовідносин центральних та місцевих органів виконавчої влади (д.ю.н., проф., акад. НАН України Ю.С.Шемшученко), напрямків діяльності Робочої групи, конституційно-правового закріплення відносин власності (д.ю.н., проф., акад. АПрН України Я.М.Шевченко). Доповідач зазначив, що пропонується скасування рівня районних державних адміністрацій та виключення з Конституції України переліку форм власності.

У своєму виступі д.ю.н., проф., член-кор. АПрН України Кубко Є.Б. вказав, що методологічні семінари Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України вже не раз зверталися до питання публічної влади, її організації. Щодо сьогоднішнього заходу, то треба визначити саме на методологічному рівні, що є юридичними і політичними проблемами організації державної влади в Україні в контексті здійснюваних реформ. Наголошувалося на необхідності зміцнення теоретичних політологічних і юридичних засад дослідження цієї проблематики, а також питання відповідальності державної влади, її посадових осіб та політичних партій, розробки юридичного інструментарію, який би забезпечував розподіл державної влади, її реформування.

Виступ заступника Керівника апарату Верховної Ради України - керівника Головного юридичного управління М.О.Теплюка розпочався з того, що згідно з Конституцією України принцип поділу влад в Україні є визначальним та разом з тим таким, що несе відбиток національної культури, традицій та особливостей. Зокрема, на даний час відбувається відхід від традиційної моделі зазначеного принципу – глава держави стає арбітром нації, а також одночасно діють дві тенденції: розподілу гілок влади та їх єдності у своєму першоджерелі – народі України. Вказувалася низька ефективність державної влади щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, потреба вдосконалення положення Конституції України щодо ідеологічної багатоманітності та необхідність компромісу між політичними партіями, узгодженої діяльності парламентських фракцій.

У виступі д.ю.н., проф., член-кор. АПрН України Н.М.Оніщенко увага акцентувалася на взаємодії громадянського суспільства, держави і державної влади, перерозподілі соціального простору між ними. Доповідачем вказувалося, що хоча в Україні за державою і залишається виконання ролі структуруючої інституції, її діяльність має корегуватися демократичними методами, необхідний соціально-політичний баланс між громадянським суспільством і державою. Також увага зверталася на потребі концептуального осмислення, теоретичного дослідження відповідальності держави перед суспільством і особою. При цьому держава має нести таку відповідальність не тільки у зовнішніх, але й у внутрішніх відносинах. 

В.П.Горбатенко, д.п.н., проф., зосередився на системній кризі в Україні, її ознаках, зокрема кризі легітимності, яка на даний час охопила всі гілки державної влади. Доповідачем наголошувалося, що дана криза не вписується в традиційні класичні схеми, а набула інших ознак, зокрема це: відсутність терпимості, ескалація вимог до влади, низький рівень її ефективності, слабкість і непослідовність, високий рівень корумпованості влади. У виступі запропоновано шляхи вирішення зазначеної проблеми: посилення ролі інтелігенції, всебічне формування еліти з цього прошарку суспільства, якомога широке залучення консервативних елементів, подолання непрофесіоналізму та корумпованості бюрократії тощо, а також звернуто увагу на потребу глибокого дослідження зворотного зв’язку між державою і громадянським суспільством.

У виступі д.ю.н., проф. О.І.Ющика розглядалося співвідношення політико-правової реформи і конституційного процесу. Доповідач зазначив відсутність теоретичних фундаментальних досліджень цих категорій, брак їх вірного розуміння не тільки політиками, а й науковцями. Згідно з думкою доповідача співвідношення наведених категорій: політико-правової реформи як одночасного взаємопов’язаного перетворення інститутів політичної влади і конституційного процесу як виду законодавчого процесу є методологічною засадою організації державної влади в Україні. О.І.Ющиком наголошувалося на потребі одночасної широкомасштабної політико-правової реформи та внесенні змін до Конституції України, осмислених як актуальні, конкретні потреби та реально можливих як в матеріальному так і процесуальному значенні.

Я.М.Шевченко, д.ю.н., проф., акад. АПрН України, вказала на сполучення управлінських і ринкових факторів в розвитку економіки України, а також на поширення тіньових структур, сфери неформальних зв’язків між державою і бізнесом. Підкреслювалася необхідність економічного діалогу між управлінськими суб’єктами, бізнесом і неприбутковими структурами громадянського суспільства, опосередкування правом такого спілкування. Доповідач зазначила, що на даний час цей діалог знаходиться в процесі свого розвитку і вимагає наукового осмислення.

Наприкінці методологічного семінару із заключним словом виступив директор Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, академік НАН України Ю.С.Шемшученко. Серед підсумків семінару зазначено високий рівень наукової дискусії, актуальність тем виступів і доповідей, викладених в них висновків, зокрема наявність декількох позицій щодо проблем дуалізму виконавчої влади і форми державного правління, в т.ч. місця і ролі Президента України виходячи з особливого значення його статусу; потреба дальшого дослідження питання юридичної відповідальності держави як проблеми загальнотеоретичного характеру, політичної і конституційної відповідальності, дієвості цього інституту.

Крім того, в 2008 році Інститут був організатором та співорганізатором таких наукових заходів:

 • Наукові читання про творчу спадщину В.М.Корецького, м.Київ, 18 лютого;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми становлення і розвитку конституційної держави в Україні», присвячена 70-ій річниці з дня народження першого голови Конституційного Суду України Л.П.Юзькова, м.Хмельницький, 14-15 березня;
 • Міжнародна наукова конференція «Четверті юридичні читання», м.Київ, 3-4 квітня;
 • ХІХ міжнародна історико-правова конференція «Інтеграційні процеси в історії права, держави, юридичної думки та правоохоронної діяльності», с. Гута, Івано-Франківська обл., 15-18 травня;
 • Науково-практична конференція для молодих вчених «Правова система України в світлі європейського вибору», м.Київ, 13 червня;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Державний контроль за додержанням земельного та екологічного законодавства: стан, проблеми, шляхи вдосконалення», м.Київ, 17 червня;
 • Наукова конференція «Конституція України: здобутки і перспективи», м.Київ, 24 червня;
 • ХХ міжнародна історико-правова конференція «Земля і земельні відносини в історії права, держави і юридичної думки», м. Судак, 25-28 вересня;
 • Науково-практична конференція «Проблеми забезпечення прав людини в Україні в світлі Загальної декларації прав людини», присвяченої 60-й річниці проголошення Загальної декларації прав людини ООН, м.Київ, 10 листопада;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка О. О. Малиновського і сучасність», м. Рівне, 4-6 грудня;
 • Круглий стіл «Організаційно-правові проблеми забезпечення інноваційного розвитку в АПК України», м.Київ, 11 грудня;
 • Круглий стіл для молодих вчених «Європейські засади розвитку України на сучасному етапі», м.Київ, 17 грудня;
 • Наукова конференція «Проблеми удосконалення правового забезпечення енергозбереження та використання альтернативних джерел  в Україні», м.Київ, 19 грудня;
 • Міжнародна науково-правова конференція «Розбудова космічного права» - до 10-річчя Угоди між НКАУ, НАНУ, Росавіакосмосом та РАН «Про створення Міжнародного центру космічного права».

2007 рік


 1. Другий міжнародний науково-практичний семінар “Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку”. - 25-29 квітня 2007 р., м.Сімферополь – м.Алушта.
 2. Методологічний семінар «Національна держава і право в умовах глобалізації». - лютий 2007 р., м.Київ.
 3. Міжвузівська науково-теоретична конференція “Сучасний стан розвитку законодавства в Україні”. - 24-30 січня 2007 р., м. Косів.
 4. IV Національна науково-теоретична конференція “Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування”. - 15-17 червня 2007 р., м.Одеса.
 5. Наукова конференція “Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми теорії і практики”. - 25 червня 2007 р., м.Київ.
 6. Міжнародна наукова конференція „Треті юридичні читання”. – 25-26 квітня 2007 р., м.Київ.
 7. Науково-практичний семінар „Актуальні проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні в контексті конституційної реформи” - 20 вересня 2007 р., м.Київ.
 8. Міжнародний “круглий” стіл „Децентралізація влади – дієвий механізм побудови демократичної української держави”, 4 грудня 2007 р., м.Київ.
 9. Міжнародна наукова конференція в рамках III читань пам’яті академіка Володимира Михайловича Корецького „Вітчизняна юридична наукова спадщина і сучасність”. - 26-27 квітня 2007 р., м.Дніпропетровськ.
 10. ХVII історико-правова конференція “Регіональні аспекти історико-правових досліджень” - 31травня-3 червня, м.Святогірськ.
 11. ХVІІІ історико-правова конференція “Проблеми протидії злочинності: історико-правовий аспект”. - 13-17 вересня, смт.Стерегуще.
 12. Науково-практична конференція „Організаційно-правові проблеми інвестиційної діяльності в АПК України”. – м.Київ.
 13. Міжнародна науково-практична конференція “Правові проблеми залучення інвестицій у сільське господарство та соціальну сферу села”. - 24 травня 2007 р., м.Київ.
 14. Круглий стіл на тему: «Соціально-економічні та політико-правові проблеми подальшої розбудови Української незалежної держави». - 22 серпня 2007 р., - м.Київ.
 15. Наукова конференція «Правове забезпечення енергетичної безпеки України». - 18 грудня  2007 р., м.Київ.
 16. Всеукраїнська теоретична й науково-практична конференція з правознавства, політології та соціології „Трансформація політичної системи: соціальні перетворення і законодавчий процес”. - 22 травня 2007 р., м.Київ.
 17. Міжнародна науково-практична конференція “Шості осінні юридичні читання”. - 26-27 жовтня 2007 р., м.Хмельницький.
 18. Міжнародна науково-практична конференція „Розвиток цивільного законодавства країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав на сучасному етапі” (Доповідь Я.М. Шевченко „Еволюція цивільного законодавства: проблеми і перспективи”). - 15-16 листопада 2007 р., м.Белгород, РФ.
 19. Круглий стіл „Сучасні проблеми захисту прав людини в Україні (теорія і практика)”. - 6 грудня 2007 р., м. Київ.

2006


 1. Науково – теоретична конференція “Юриспруденция ХХІ века: горизонты развития”. - 4-6 січня 2006 р., м. Київ.
 2. Методологічні семінари для молодих науковців. - 23 березня 2006, 11 квітня 2006, червень 2006, м. Київ.
 3. Науково-практична конференція “Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми теорії і практики”(до 10-річчя Конституції України). - 26 червня 2006 р., м. Київ.
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція “Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку”. - 22 серпня 2006 р., м. Київ.
 5. Міжнародна науково – практична конференція “Правовые механизмы предотвращения и преодоления социальных конфликтов”. - 29-30 вересня 2006 р., м. Севастополь.
 6. Науково-практична конференція “Актуальні проблеми розвитку адміністративного законодавства України”. - 30 листопада – 1 грудня 2006 р., с.Глібівка.
 7. Науково-практична конференція „Порівняльне правознавство на пострадянському просторі: сучасний стан і перспективи розвитку”. - 27-29 квітня 2006 р., м.Сімферополь.
 8. Науково-практична конференція „Трансформація політичних систем у державах на постсоціалістичному просторі: уроки для України”. - 7 грудня 2006 р., м.Київ.
 9. Методологічний семінар „Теоретико-методологічні проблеми ефективності законодавства України”. - 11 квітня 2006 р., м.Київ.
 10. Науково-методологічний семінар „Проблеми удосконалення екологічного законодавства України”. - 24 жовтня 2006 р., м.Київ.
 11. Круглий стіл „Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України”. - 25 травня 2006 р., м.Київ.
 12. Симпозіум ООН – Україна з космічного права "Статус, застосування та прогресивний розвиток міжнародного та національного космічного права". - 6-10 листопада 2006 р., м.Київ.
 13. Всеросійська науково-практична конференція "Проблеми правового регулювання аграрних відносин та розвитку агропродовольчих ринків в Російській Федерації". - січень 2006 р., м.Москва, РФ.
 14. Міжнародна науково-практична конференція "Стан та перспективи розвитку юридичної науки та освіти". - 17-18 листопада 2006 р., м.Київ.
 15. Міжнародна наукова конференція "Проблеми вдосконалення земельного та агарного законодавства України: перспективи в ХХІ столітті". - 27-28 квітня 2006 р., м.Біла Церква.
 16. Сесія Комітету ООН з питань мирного використання космічного простору. - червень
  2006 р., м.Київ.
 17. 2-а Міжнародна наукова конференція „Екологічна Конституція Землі як економіко-правова основа глобальної стратегії сталого розвитку та екологічної безпеки планети”. - 13-14 квітня 2006 р., м.Львів.
 18. Всеукраїнська науково-практична конференція "Споживча кооперація України: історія, сучасність, перспективи". - 17-18 жовтня 2006 р., м.Київ.
 19. Загальні збори секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, присвячені 140 річчю від дня народження М. П. Василенка. - 12 квітня 2006 р., м.Київ
 20. ХV історико-правова конференція “ Ґенеза держави і права” (Запоріжжя). - 2-4 червня
  2006 р., м.Запоріжжя.
 21. ХVІ історико-правова конференція “Природа, право і держава: історико-юридичні аспекти”. - 15-18 вересня 2006 р., м.Севастополь.
 22. Парламентські слухання „Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження тендерного насильства”. - 26 листопада 2006 р., м.Київ.
 23. Громадські слухання „Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи”. - травень 2006 р., м.Київ.
 24. ІУ Всесвітній форум українців. - 19 серпня 2006 р., м.Київ.

2005


 1. І історико-правова конференція “Право в системі соціальних норм: історико-правовий аспект”. – 20-22 травня, м.Чернівці.
 2. ХІV історико-правова конференція “Міграційні процеси в Україні і світі: історико-юридичні аспекти”. - 4-7 вересня, м.Севастополь.
 3. Майстер-клас І. Б. Усенко та Л. О. Зайцева з питань забезпечення викладання історико-юридичних дисциплін в рамках Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи – предтечі Києво-Могилянської академії “Інноваційні технології у вищій юридичній освіті”. -  25-28 травня, м.Київ.
 4. Всеукраїнська наукова конференція „Другі юридичні читання”. - 18 травня, м.Київ.
 5. І міжнародна науково-методична конференція „Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу”. - 11-12 березня, м.Хмельницький.
 6. Міжнародна науково-практична конференція „Перспективи міжнародної інтеграції агропромислового комплексу України „МІА України 2005”. - 24 червня, м.Київ.
 7. Міжнародна конференція „Принцип верховенства права: теорія та практика”. - 5-6 грудня, м.Київ.
 8. Науково-теоретична конференція „Стан та перспективи розвитку аграрного права”, присвячена 80-річчю з дня народження акад. АПрНУ В.З.Янчука. - 26-27 травня, м.Київ.
 9. Методологічний семінар „Демократичні процеси розбудови української державності та громадянського суспільства”. - 26 травня, м.Київ.
 10. Круглий стіл, присвячений 14-й річниці з дня проголошення незалежності України. -23 серпня, м.Київ.
 11. Спільне розширене засідання вчених рад Інститутів ВІФП НАНУ на тему „Роль і значення Конституції України у розвитку суспільства і держави” (присвячене 9-й річниці Конституції України). - 23 червня, м.Київ.
 12. Семінар „Проблеми застосування системного підходу у державно-правових дослідженнях”. - 19 грудня, м.Київ.
 13. Міжнародна конференція „Україна на витку XXI сторіччя: режими нерозповсюдження та експортний контроль в Україні”. - 9-10 червня, м.Київ.
 14. Семінар з актуальних проблем міжнародного гуманітарного права. - 11-13 листопада 2005 р., м.Київ.
 15. Українсько-німецький правовий семінар «Україна-Німеччина: погляд на законодавство, шляхи його вдосконалення та зближення в рамках європейського права». -21-22 вересня, м.Київ
 16. Круглий стіл. Гендерний аспект Європейського права. Досвід адаптації законодавства країн Центральної та Східної Європи. - 11 жовтня, м.Київ.
 17. Круглий стіл. Звіт програми ПРООН рівних можливостей. - 15 грудня, м.Київ.

2004


 1. Міжнародна наукова конференція "Методологічні аспекти юридичної науки на сучасному етапі" (до 55 — річчя інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України). — 14 травня 2004 р., м. Київ.
 2. Міжнародна наукова конференція "Проблеми розвитку української державності на сучасному етапі". — 19 серпня 2004 р., м. Київ.
 3. Науково-практична конференція "Вибори: рівність можливостей". — 6 вересня 2004 р., м. Київ.
 4. Всеукраїнська наукова конференція "Юридичні читання молодих вчених". — 23-24 квітня 2004 р., м. Київ.
 5. Методологічний семінар "Громадянське суспільство і держава в Україні: проблеми взаємодії". — 26 січня 2004 р., м.Київ.
 6. Міжнародна науково-практична конференція "Запорізькі правові читання". — 30 червня — 2 липня 2004 р., м.Запоріжжя.
 7. Міжнародна науково-практична конференція "Адміністративне право в контексті європейського вибору України. — лютий 2004 року, м.Київ.
 8. Міжнародна наукова конференція "Проблеми адаптації вищої освіти в України до європейських стандартів і принципів Болонського процесу" . — 23-26 березня 2004 р., м. Сніна, Словаччина.
 9. Міжнародна наукова конференція "Конституційний контроль на рубежі століть: актуальні проблеми та перспективи розвитку". — 10-11 червня 2004 р., м. Тирасполь, Придніпровська Молдовська Республіка.
 10. Міжнародна наукова конференція "Розширення європейського Союзу: нові реалії та перспективи на міжнародному ринку вищої освіти і науки. — 24-25 листопада 2004 р., Словаччина.
 11. Круглий стіл з питань перспектив розвитку співробітництва в сфері науки між Україною і Угорською республікою. — 26 листопада 2004 р., м.Токай, Угорщина.
 12. Міжнародний семінар "Проблеми і перспективи наближення законодавства України до законодавства країн Європейського Союзу на сучасному етапі". — 5-7 грудня 2004 р., м.Краків, Польща.
 13. 8-мая Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы охраны интеллектуальной собственности". — 6-11 вересня 2004 р., м.Алушта.
 14. Міжнародна науково-практична конференція "Реформування правової системи України: проблеми і перспективи її розвитку в контексті Європейських інтеграційних процесів". — 28-29 квітня 2004 р., м.Київ.
 15. Науково-практична конференція "Актуальні проблеми формування законодавчих засад переходу до інноваційної моделі економіки України. — 14 травня 2004 р., м.Київ.
 16. Міжнародна наукова конференція "Еволюція цивільного законодавства проблеми теорії і практики". — 28 — 29 квітня 2004 р., м. Харків.
 17. Семінар — тренінг з питань основних положень нового Цивільного Кодексу України." (Асоціація американських юристів Advocacy Partners Civil Code Training). — 28 — 30 вересня 2004 р., м. Судак.
 18. Науково-практичний семінар з проблем досягнення істини в суді .— 15 листопада 2004 р., м.Київ.
 19. Круглий стіл "Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо зміцнення верховенства права в Україні". — 22 вересня 2004 р., м.Київ.
 20. Науково-практичний семінар "Актуальні проблеми реалізації судово-правової реформи в Україні". — 20 травня 2004 р., м.Київ.
 21. ХІ історико-правова конференція "Місцеві органи державної влади та самоврядування: історико-правовий аспект. — 16-18 квітня 2004 р., м.Суми.
 22. ХІІ історико-правова конференція "Етнонаціональні чинники в історії державно-правового будівництва". — 10-13 вересня 2004 р., м.Бахчисарай.
 23. Науково-практична конференція "Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні". — 8 липня 2004 р., м.Харків.

2003


 1. Міжнародна наукова конференція, присвячена пам'яті В.М. Корецького. — 18-19 лютого 2003 р., м.Київ.
 2. Юридична наука та освіта: історія, сучасність, перспективи. ІХ історико-правова конференція. — червень 2003 р., м.Рівне.
 3. Історико-правові проблеми автономізму та федералізму. — вересень 2004 р.
 4. Науково-практична конференція "Проблеми кодифікації законодавства України". — 14 травня 2003 р.
 5. Філософія права: стан і тенденції розвитку в Україні і світі. — травень 2004 р.
 6. ІІІ Національна науково-теоретична конференція "Українське адміністративне право: стан і перспективи реформування".
 7. Методологічний семінар "Цивільний та господарський кодекси України: проблеми теорії і практики реалізації. — 3 червня 2003 р.
 8. Круглий стіл по обговоренню проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України". — березень 2003 р.

2002


 1. Науково-практична конференція "Становлення і розвиток правової системи України". — 21 березня 2002 р., м. Київ.
 2. Міжнародна історико-правова конференція "История государства и права Украины и России: взгляд из ХХІ века. — 17-18 травня 2002 р., м. Курськ, РФ.
 3. VІІІ історико-правова конференція "Юридична біографістика: історія, сучасність та перспективи". — 15-18 вересня, м.Феодосія.
 4. Науково-практична конференція "Захист прав кредиторів: проблеми і шляхи вирішення". — грудень 2002 р., м.Київ.
 5. Науково-практична конференція "Проблеми місцевого самоврядування в Україні". — 21жовтня 2002 р., м.Київ.
 6. Науково-практична конференція "Товарний знак: держава, економіка, право". — Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності ІДП НАНУ, грудень 2002 р., м.Київ.
 7. Методологічний семінар "Земельний кодекс України: проблеми реалізації". — 28 березня 2002 р., м.Київ.
 8. Науково-практичний семінар "Проблеми адаптації енергетичного законодавства України до законодавства ЄС: порівняльний аналіз". — 28 травня 2002 р., м.Київ.
 9. Робочий семінар з актуальних проблем розвитку системи перегляду судових рішень в Україні. — Київський університет права, Юридичний клуб — 27 вересня 2002 р., м.Київ.
 10. Науково-практичний семінар "Проблеми і перспективи вдосконалення енергетичного законодавства України та його адаптація до законодавства ЄС". — 27 вересня 2002 р., м.Київ
 11. Методологічний семінар "Конституційно-правові проблеми українського державотворення". — 17 грудня 2002 р., м.Київ.
 12. Круглий стіл "Посилення ролі Європейських інституцій по боротьбі з транскордонною злочинністю". — 21 жовтня 2002 р., м.Київ.
 13. Міжнародний круглий стіл "Проблеми гармонізації законодавства України і країн Європи у сфері підприємницької діяльності". — 13 травня 2002 р., м.Київ.  

2001


 1. Науково-практична конференція "Проблеми і перспективи розвитку та реалізації законодавства України". — 19 квітня 2001 р., м.Київ.
 2. Міжнародна науково-теоретична конференція "Юридична наука на перехресті століть травень". — 2001 р., м.Харків.
 3. Наукова конференція "Конституція України — основа модернізації держави та суспільства". — 21-22 червня 2001 р., м.Харків.
 4. Міжнародна науково-практична конференція "Парламентаризм в Україні: теорія і практика". — 26 червня 2001 р., м.Київ.
 5. Міжнародна наукова конференція "Проблеми права на зламі тисячоліть". — лютий 2001 р., м.Дніпропетровськ.
 6. Наукова конференція "Україна. Десять років незалежності". — 21 серпня 2001 р., м.Київ.
 7. Методологічний семінар "Парламентаризм в України: теорія і практика. — 20 лютого 2001 р., м.Київ.
 8. Методологічний семінар "Адміністративна реформа: стан та перспективи". — 18 грудня 2001 р., м.Київ.
 9. Круглий стіл "Правові питання регіонального співробітництва держав в сфері космічної діяльності". — вересень 2001 р., м.Київ.
 10. Круглий стіл "Проблеми реалізації нового Кримінального кодексу України". — 21 листопада 2001 р., м.Київ.
 11. Круглий стіл "Актуальні проблеми реформування юридичної освіти в Україні. — 21 березня 2001 р., м.Київ.

1 2

<<Вверх

G Analytics
сайт создан компанией