ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

16 травня 2017 року в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відбудеться щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Людиноцентризм в праві: теоретико-прикладні аспекти». Детальна інформація про конференцію міститься у прикріпленому файлі.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Щодо виступу С.П. Головатого у телепрограмі каналу 112 Україна

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)

Щодо публікації С.П. Головатого
у газеті "День"

 

 

 

Матеріали конференцій

Ефективність норм праваЕфективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VIІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 лист. 2016 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – Київ: Ніка-Центр, 2016. – 540 с.

У збірнику вміщено тексти наукових доповідей та повідомлень, присвячених актуальним теоретичним та практичним проблемам ефективності норм права. Ефективність розглядається з позиції теорії права, а також через призму галузевих наук. Окремо розміщено статті-дослідження біографії та наукової спадщини провідного вченого юриста, професора Василя Синайського (1876-1946), публікується його бібліографія, Лекції з цивільного процесу та ін.

Ефективність норм права


Юридичні факти в системі правового регулювання. Зб. наук. праць. Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 лист. 2015 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – К.: ВД «Дакор», 2015. – 630 с.

У збірнику вміщено тексти наукових доповідей та повідомлень, присвячених актуальним теоретичним та практичним проблемам юридичних фактів в системі правового регулювання.

Розглядаються юридичні факти з позиції теорії права, а також через призму галузевих наук. Окремо розміщено статті-дослідження біографії та наукової спадщини провідного вченого юриста, академік Всеукраїнської академії наук Станіслава Дністрянського (1870-1935), публікується його бібліографія та проект Конституції ЗУНР.

Юридичні факти в системі правового регулювання

 

G Analytics


сайт создан компанией