Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Матеріали конференцій

Захист прав, свобод і законних інтересів людини, громадянина та держави в умовах збройної агресії проти України. Зб. наук. праць. Матеріали ХІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 жовтня 2022 року) / Ред. колегія: О. В. Скрипнюк (співголова), І. Б. Усенко (співголова), Є. В. Ромінський (відповідальний секретар), А. М. Гурова, А. Ю. Іванова, П. С. Демченко. Київ: Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2023. 214 с.

У збірнику наукових праць представлені доповіді та повідомлення, подані на ХІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Захист прав, свобод і законних інтересів людини, громадянина та держави в умовах збройної агресії проти України». (Київ, 19 жовтня 2022 року).

Захист прав, свобод і законних інтересів людини, громадянина
та держави в умовах збройної агресії проти України
(Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,
м. Київ, 19 жовтня 2022 р.).


Конституція – основа розвитку держави і суспільства. До 25-річчя Конституції України. Зб. наук. праць. Матеріали ХІІ міжнар. наук. – практ. конф. (Київ, 24 червня 2021 року). / Ред. колегія: Н.М. Пархоменко (співголова), І.Б. Усенко (співголова), О.О. Малишев (відповідальний секретар), А.М. Гурова, А.Ю. Іванова, Є.В. Ромінський, П.С. Демченко. Київ Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2021. 210 с.  

ISBN 978-966-02-9878-1

У збірнику наукових праць представлені доповіді і повідомлення, подані на ХІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Конституція – основа розвитку держави і суспільства» До 25-річчя Конституція України (Київ, 24 червня 2021 року).

Конституція – основа розвитку держави і суспільства. До 25-річчя Конституції України.(Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24 червня 2021 року).


Організація юридичної науки та освіти в Україні й світі - історичний досвід, сучасний стан та майбутні перспективиОрганізація юридичної науки та освіти в Україні й світі: історичний досвід, сучасний стан та майбутні перспективи. Зб. Наук. праць. Матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 22 грудня 2020 року). До 85-річчя від дня народження та 55-ліття від початку наукової діяльності академіка НАН України Ю.С. Шемшученка/ Ред. колегія: Н.М. Пархоменко (співголова), І.Б. Усенко (співголова), О.О. Малишев (відповідальний секретар), А.М. Гурова,  А.Ю. Іванова, Є.В. Ромінський, П.С. Демченко. Київ: Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2021. 224 с.

ISBN 978-966-02-9739-5

У збірнику наукових праць представлені доповіді і повідомлення, подані на ХІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Організація юридичної науки та освіти в Україні й світі: історичний досвід, сучасний стан та майбутні перспективи» до 85-ліття від дня народження та 55-ліття від початку наукової діяльності академіка НАН України Ю.С. Шемшученка (м. Київ, 22 грудня 2020 року).

Організація юридичної науки та освіти в Україні й світі - історичний досвід, сучасний стан та майбутні перспективи. (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22 грудня 2020 року).


Auctoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві. зб. наук. праць. Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2019 р.). До 70-ліття  Інституту держави і права імені В. М. Корецького  НАН України / Ред. колегія: Н. М. Пархоменко (голова), О. О. Малишев (заступник голови), А. М. Гурова (секретар), В. К. Малолітнева, П. С. Демченко. Київ, 2019. 224 с. ISBN 978-966-02-9034-1 

У збірці представлено тези доповідей, подані на Х Міжнародну  науково-практичну конференцію «Auctoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві». До 70-ліття Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (Київ, 30 жовтня 2019 року).


Auctoritate magis quam imperio: Юридична наука у громадянському суспільстві. зб. наук. праць.
Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 30 жовтня 2019 р.)
.

Майбутнє науки в обріях права: зб.наук. праць. Матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 5 грудня 2018 р.). До 100-річчя Національної академії наук України / Ред. колегія: Н. М. Пархоменко (голова), О.О. Малишев (заступник голови), І.О. Кудерська (секретар), Т.І. Бондарук, А.М. Гурова, П.С. Демченко, А.Ю. Іванова, В.К. Малолітнева. Київ: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. 204 с. ISBN 978-966-02-8706-8.

У збірці представлено тези доповідей, подані на ІХ Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених «Майбутнє в обріях права. До 100-річчя Національної академії наук України (Київ, 5 грудня 2018 року).


Майбутнє науки в обріях права: зб.наук. праць.
Матеріали ІХ міжнар. аук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 5 грудня 2018 р.). До 100-річчя Національної академії наук України
.

Правова реформа: концепція, мета, впровадження. Зб. наук. праць.  Матеріали VIІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 лист. 2017 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 486 с. ISBN 978-966-7067-26-7 

У збірнику вміщено тексти наукових доповідей та повідомлень, присвячених актуальним теоретичним та практичним проблемам права. Правова реформа розглядається з позиції теорії права, а також через призму галузевих наук. Відображено окремі аспекти реформування українського законодавства у контексті євроінтеграції України. Окремо розміщено статті-дослідження біографії та наукової спадщини провідного вченого юриста, професора Ярославни Шевченко (1932-2017), публікується її бібліографія, вибрані праці, список опублікованих праць та ін.


Правова реформа: концепція, мета, впровадження. зб. наук. праць.
Матеріали VIІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 23 лист. 2017 р.)

Ефективність норм праваЕфективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VIІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 лист. 2016 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – Київ: Ніка-Центр, 2016. – 540 с.

У збірнику вміщено тексти наукових доповідей та повідомлень, присвячених актуальним теоретичним та практичним проблемам ефективності норм права. Ефективність розглядається з позиції теорії права, а також через призму галузевих наук. Окремо розміщено статті-дослідження біографії та наукової спадщини провідного вченого юриста, професора Василя Синайського (1876-1946), публікується його бібліографія, Лекції з цивільного процесу та ін.

Ефективність норм права

Юридичні факти в системі правового регулювання. Зб. наук. праць. Матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26 лист. 2015 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової. – К.: ВД «Дакор», 2015. – 630 с.

У збірнику вміщено тексти наукових доповідей та повідомлень, присвячених актуальним теоретичним та практичним проблемам юридичних фактів в системі правового регулювання.

Розглядаються юридичні факти з позиції теорії права, а також через призму галузевих наук. Окремо розміщено статті-дослідження біографії та наукової спадщини провідного вченого юриста, академік Всеукраїнської академії наук Станіслава Дністрянського (1870-1935), публікується його бібліографія та проект Конституції ЗУНР.

Юридичні факти в системі правового регулювання


 

G Analytics
сайт создан компанией