Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Доктор наук

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Риндюк В.І. Упорядкування законодавства України (теоретико-методологічні та техніко-юридичні аспекти).

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Бакумов О.С. Інституціоналізація відповідальності держави (теоретичні та конституційно-правові аспекти).

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Фалалєєва Л.Г. Захист основоположних прав у інтеграційному правопорядку Європейського Союзу.

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Різник С.В. Конституційність нормативно-правових актів (сутність, методологія оцінювання та система забезпечення в Україні).

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Островська Б. В. Міжнародно-правове регулювання права людини на життя в контексті біоетики.

Січевлюк В.А. Еволюція категорії правова суб'єктність (теоретико-прикладні засади).

Корнієнко П.С. Конституційна правозахисна діяльність в Україні (теоретико-методологічний аспект).

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Макаренко Л.О. Теоретико-методологічні аспекти пізнання та формування правової культури.

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Булкат М. С. Теоретико-правові засади судової влади (сучасний концепт).

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Вирішення територіальних спорів судом ООН теорія і практика Кононенко В.П.

Мушак Н. Б. Шенгенське acquis у праві Європейського Союзу.

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Кулько А.В. Міжнародно-правове регулювання використання та охорони транскордонних прісних вод.

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Отрош М.І. Місце і роль Католицької Церкви у міжнародному правопорядку.

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Антонов В.О. Конституційно-правові засади національної безпеки України.
 
Луцький Р.П. Теоретико-правові засади формування та розвитку сучасного позитивного права.

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Подорожна Т.С. Правовий порядок (теоретико-методологічні засади конституціоналізації)

 

 

G Analytics
сайт создан компанией