Робочі навчальні програми (анотації дисциплін) - доктор філософії

Обов'язкові навчальні дисципліни

Робочі навчальні програми з дисципліни "Методологія, організація та технологія наукових досліджень".

Робочі навчальні програми з дисципліни "Актуальні проблеми конституційного права України".

Дисципліни вільного вибору аспіранта (аспіранту потрібно обати з переліку дисципліни і набрати 11 кредитів ЄКТС)

Робочі навчальні програми з дисципліни "Актуальні проблеми цивільного та сімейного права".

Робочі навчальні програми з дисципліни "Актуальні проблеми теорії держави і права".

Робочі навчальні програми з дисципліни "Цивільне процесуальне право".

Робочі навчальні програми з дисципліни "Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення".

Робочі навчальні програми з дисципліни "Актуальні проблеми аграрного права".

Робочі навчальні програми з дисципліни "Актуальні проблеми земельного та природоресурсного права".

Робочі навчальні програми з дисципліни "Актуальні проблеми адміністративного права та процесу".

Робочі навчальні програми з дисципліни "Актуальні проблеми екологічного права".

Робочі навчальні програми з дисципліни "Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності".

Робочі навчальні програми з дисципліни "Актуальні проблеми історико-правових досліджень".

Робочі навчальні програми з дисципліни "Сучасна конституційна доктрина і проблеми конституційного будівництва в Україні на сучасному етапі".

Робочі навчальні програми з дисципліни "Актуальні проблеми муніципального права".

Робочі навчальні програми з дисципліни "Актуальні проблеми модернізації політичної системи України".

Робочі навчальні програми з дисципліни "Проблеми інформаційного права".

Робочі навчальні програми з дисципліни "Сучасні проблеми кримінальної юстиції".

Робочі навчальні програми з дисципліни "Сучасні проблеми судоустрою, прокуратури, адвокатури".

G Analytics
сайт создан компанией