Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Робочі навчальні програми (анотації дисциплін) - доктор філософії

Обов'язкові навчальні дисципліни

Робоча навчальна програма з дисципліни "Методологія, організація та технологія наукових досліджень".

Робоча навчальна програма з дисципліни "Актуальні проблеми конституційного права".

Робоча навчальна програма з дисципліни "Фiлософiя науки i культури".

Робоча навчальна програма з дисципліни "Iноземна мова професiйного спрямування".

Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасний науковий текст".

Робоча програма навчальної дисципліни "Національні правові системи та міжнародне право".

Програма навчально-педагогічної практики підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні на здобуття ступеня доктор філософії.

Дисципліни вільного вибору аспіранта (аспіранту потрібно обати з переліку дисципліни і набрати 11 кредитів ЄКТС)

Робоча навчальна програма з дисципліни "Актуальні проблеми цивільного та сімейного права".

Робоча навчальна програма з дисципліни "Актуальні проблеми теорії держави і права".

Робоча навчальна програма з дисципліни "Цивільне процесуальне право".

Робоча навчальна програма з дисципліни "Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення".

Робоча навчальна програма з дисципліни "Актуальні проблеми аграрного права".

Робоча навчальна програма з дисципліни "Актуальні проблеми земельного та природоресурсного права".

Робоча навчальна програма з дисципліни "Проблеми адміністративного права та процесу".

Робоча навчальна програма з дисципліни "Актуальні проблеми екологічного права".

Робоча навчальна програма з дисципліни "Актуальні проблеми кримінального процесу, криміналістики, судової експертизи та оперативно-розшукової діяльності".

Робоча навчальна програма з дисципліни "Актуальні проблеми історико-правових досліджень".

Робоча навчальна програма з дисципліни "Сучасна конституційна доктрина і проблеми конституційного будівництва в Україні на сучасному етапі".

Робоча навчальна програма з дисципліни "Актуальні проблеми муніципального права".

Робоча навчальна програма з дисципліни "Актуальні проблеми модернізації політичної системи України".

Робоча навчальна програма з дисципліни "Проблеми інформаційного права".

Робоча навчальна програма з дисципліни "Проблеми фiнансового права".

Робоча навчальна програма з дисципліни "Сучасні проблеми кримінальної юстиції".


Робоча програма навчальної дисципліни "Сучаснi проблеми судоустрою, прокуратури, адвокатури".

G Analytics
сайт создан компанией