Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Загальна інформація

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво у 2022 році

Як і в попередні роки, Інститут підтримує сталі зв’язки з науковцями, Литви, Польщі, Іспанії, Словаччини, інших країн. Інститут є базисом і осередком Міжнародної асоціації істориків права, що об’єднує фахівців з різних країн, визначає і координує дослідження за пріоритетними науковими напрямами.

Горбатенко В.П. обраний іноземним членом Польської академії наук і мистецтв (Polska Akademia Umiejetności) (Рішення загальних зборів Польської академії наук і мистецтв від 11 червня 2022 р., затверджене Президентом Республіки Польща 01 вересня 2022 р.).

Акад. НАН України Ю.С.Шемшученко - дійсний член Міжнародної академії екологічного права (США).

Н.Р. Малишева є членкинею-кореспонденткою Міжнародної академії астронавтики, міжнародним експертом ООН з питань освіти в галузі космічного права, членкинею Міжнародної спілки права навколишнього середовища; членкинею Міжнародного союзу збереження природи;

У звітному періоду налагоджується співпраця із провідними науковими центрами Західної та Центральної Європи. Так, А. Ю. Іванова здійснила два міжнародні стажування. Була запрошеним науковим співробітником Пріоритетної програми 1859 «Досвід і очікування. Історичні основи поведінкової економіки» в Берлінському університеті Гумбольдта. Програма фінансується за рахунок Німецького дослідницького фонду (Deutsche Forschungsgemeinschaft) та об'єднує міждисциплінарну групу істориків, економістів, інформаційників. В рамках програми продовжувала досліджувати історію конституцієтворення періоду Української Народної Республіки та брала участь у загальному дослідженні впливу конституцієтворчого процесу на економічні очікування.

Також А. Ю. Іванова була запрошеним науковим дослідником Віденського університету, в проекті ERC (European Research Council) «Нетериторіальна автономія як захист меншин у Європі. Інтелектуальна та політична історія мандрівної ідеї, 1850-2000». Проект здійснюється у та об’єднує міждисциплінарну групу істориків, фахівців з вивчення націоналізму та етнічності, міжнародних відносин, порівняльної історії для вивчення транснаціональних історій нетериторіальної автономії як інтелектуальної концепції зі складною історією в Європі та як прикладний політичний інструмент у поводженні з національною різноманітністю. Більшість основної команди зосереджена на особливостях реалізації ідеї нетериторіальної автономії в постімперський та міжвоєнний період у Центральній та Східній Європі. В рамках проекту досліджувала історію підготовки і авторство закону Української Народної Республіки «Про національно-персональну автономію» 1918 як частини конституційного процесу, що представляє значний інтерес як для української історії права, так і для європейських національних студій нетериторіальних автономій загалом. Стажування стало можливим завдяки отримання індивідуального гранту Австрійської Академії наук для соціо-гуманітарних досліджень.

У Humboldt University започатковано співробітництво з заснованим ними онлайн-журналом для оглядів академічних книг історичного спрямування під назвою H-Soz-Kult. Маючи понад 30 000 передплатників у більш ніж 100 країнах, він є одним із найбільших (і, можливо, найважливіших) такого роду в Європейському Союзі. У H-Soz-Kult започатковано спеціальну колекцію рецензій на книги, присвячені історії України та Східної Європи загалом. Наразі це рецензії з історії України на книжки, видані в Німеччині, США та Великій Британії (https://www.hsozkult.de/text/id/texte-5394). В рамках цієї співпраці вже вийшла англомовна рецензія А. Ю. Іванової та готується до друку рецензія Т. І. Бондарук. Це дозволить європейським дослідникам ближче ознайомитися із сучасним академічним доробком в галузі української історії права.

О. О. Малишевим спільно з О. В. Кресіним в минулому році налагоджено контакт із дослідницею історії козацтва М. Ю. Тратнер, що мешкає у Швеції. У рамках відповідної співпраці дослідниками перекладено та опрацьовано низку нових документів з історії України, що зберігаються в Державному архіві Швеції. У звітному році вийшов друком популярний фотоальбом деяких з цих документів з їх перекладами та коментарями, які зроблено зазначеними вченими.

Воєнні події та тоталітарна проросійська політика влади в Білорусі ускладнюють розвиток зв’язків з цією країною. Пандемія Covid-19 та запроваджений в Україні воєнний стан суттєво обмежили можливість проведення міжнародних конференцій та закордонних поїздок. Окремим демотивуючим чинником для налагодження міжнародної співпраці є формальне знецінення керівними академічними і освітянськими структурами тих міжнародних контактів, за наслідками яких не передбачається публікація статей у виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus і WOS. Сфера історії права традиційно не належить до «скопусованих», а наші закордонні колеги, особливо з континентальних країн Західної Європи, часом просто нічого не знають про наукометрію.

Н.Р. Малишева проходила стажування в Іспанії, університет Аліканте, факультет правових наук (серпень-жовтень 2022 р.). Вивчала екологічне право Іспаніі, працювала в бібліотеці факультету, прочитала лекцію для викладачів і студентів факультету «Екологічне право України та нові виклики перед ним у зв’язку з агресією рф проти України».

Я.В. Сімутіна здійснювала за програмою міжнародної академічної мобільності наукове стажування та проводила наукові дослідження у Школі права Брістольського університету (University of Bristol Law School), Об’єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, на підставі гранту від Британської академії наук (British Academy of Sciences) та Ради вчених з груп ризику (the Council for At-Risk Academics (Cara) з 01.09.2022 по 01.09.2024. Зміст: проведення порівняльно-правового наукового дослідження на тему «Реформа трудового законодавства в Україні: у пошуках рівноваги між захистом зайнятості та дерегуляцією» з метою вивчення позитивного досвіду та найкращих практик країн ЄС та Великої Британії. Брала участь в online Seminar «Labour Law Reform in Ukraine - Step To or Back the European Community», 29 of November 2022, Polish Scientific Network of Labour Law and Social Security «COOPERANTE» operating at the Faculty of Law and Administration at the University of Lodz (Реформа трудового права в Україні – крок до Європейської спільноти чи назад», 29 листопада 2022 р., Польська наукова мережа трудового права та соціального забезпечення «COOPERANTE», яка діє на факультеті права та адміністрації Університету Лодзі).

А.М.Гурова – проходила стажування у Франції, університеті Ля-Рощель з 01 вересня - 30 листопада 2022.

Я.А.Павко проходила міжнародне науково-педагогічне стажування з юридичних наук в Західному університеті імені Василя Голдіш (Арад, Румунія, 4 квітня-13 травня 2022 р.) на тему «Modern trends and directions of training future international lawyers». 6 кредитів (180 год.). Сertificate of participation in the scientific and pedagogical internship (U1305-1 UK). Виданий 13 травня 2022 року.

О.В.Кресін отримав грант на наукове дослідження (без виїзду з України – non-residential). Фундація імені Кшиштофа Скубішевського. Варшава. 1 квітня – 30 липня 2022 р, зміст: проведення наукового дослідження, а також проходить стажування як запрошений науковий співробітник в Університеті Лозанни. Лозанна (Швейцарія), 16 серпня 2022 р. – 15 серпня 2023 р. Зміст: проведення наукового дослідження, організація наукових конференцій і презентацій, відкритих лекцій. Провів відкриту лекцію у Тель-Авівському університеті «Origin of Comparative Law in the Early Nineteenth Century». Тель-Авів, 7 грудня 2022 р.

О.С.Переверзєва отримала сертифікат щодо проходження стажування 27-29.06.2022 р. у м. Лейпциг (Німмеччина). Міжнародний лейпцизький форум медіації. Тема1. Транскордонна медіація ЄС. Тема 2. Міжкультурна компетентність. Тема3. Новий підхід у наборі медіаторів.

О.М. Молявко протягом 2022 року була членом Німецько-українського об’єднання суддів, адвокатів та правознавців (Німеччина, Франкфурт).

Н.Р. Малишева - спільно з французьким університетом Ла Рошель організовано і проведено міжнародний колоквіум «Агресія Росії проти України: наслідки для довкілля. Екологічна солідарність у збройних конфліктах» (1-2 грудня 2022); спільно з японською стороною (Keio University) організувала і провела в Японії (Токіо) он-лайн і оф-лайн міжнародний безпековий форум з питань агресії рф проти України. Виступила з основною доповіддю «Armed aggretion of Russian Federation against Ukraine and International Security Law» («Збройна агресія російської федерації проти України та міжнародне безпекове право»); підготовлено і проведено міжнародний бізнес-форум, присвяченій космічній діяльності в Україні (організовано Міжнародним центром космічного права при Інституті держави і права імені В. М. Корецького НАН України спільно з Центром космічного права Японії), на якому Н. Р. Малишева зробила основну доповідь- презентацію: «Space activities and space business in Ukraine: yesterday, today, tomorrow» («Космічна діяльність та космічний бізнес в Україні: вчора, сьогодні, завтра»), присвячену космічній діяльності і космічному праву в Україні в умовах збройної агресії рф, а також взяла участь в дискусії і відповіла на численні запитання.

С.О.Короєд брав участь у міжнародній науковій конференції «The role of legal science in establishing a new world order in wartime and post war period», Baltic International Academy (Роль юридичної науки у встановленні нового світового порядку у воєнний та післявоєнний період», Балтійська міжнародна академія), м. Рига, Латвійська Республіка, 29-30 липня 2022 року, "Імплементація європейських засад електронного правосуддя в цивільний процес України".

Н.М. Оніщенко приймала активну участь у міжнародних конференціяїх: Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference «Scientific Trends and Trends in the Context of Globalization» (19-20 серпня 2022 р., Umeå, Швеція); Scientific Collection «InterConf», (116): with the Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (July 16-18, 2022). Ottawa, Canada; Formation of innovative potential of world science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the International Scientific and Theoretical Conference, August 19, 2022. Tel Aviv.; Sectoral research XXI: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), April 22, 2022. Chicago.

С.О.Сунєгін - III International Scientific and Practical Conference «Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences» (м. Кембридж, Велика Британія, 20 травня 2022 р.); ІІІ International Scientific and Theoretical Conference «Formation of Innovative Potential of World Science» (м. Тель-Авів, Ізраїль, 19 серпня 2022 р.); ІV Correspondence International Scientific and Practical Conference «Scientific Researches and Methods of Their Carrying Out: World Experience and Domestic Realities» (м. Відень, Австрія, 30 вересня 2022 р.).

Н.О.Клещенко - міжнарод. наук.-практ. Конф. Modern science: innovations and prospects. (24-26 липня 2022 р). SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. Конф. Formation of innovative potential of world science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the International Scientific and Theoretical Conference, August 19, 2022. Tel Aviv; Конф. Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference, November 11, 2022. Vilnius, Republic of Lithuania.

В.Ю.Васецький - International Scientific and Practical Conference «SCIENCE OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY: GLOBALIZATION AND TRANSFORMATION PROCESSES». Vinnytsia, Ukraine; Vienna, Austria. July 2022. Доповідь: Васецький В.Ю. Агресія Російської Федерації проти України: правові наслідки. III Correspondence International Scientific and Practical Conference SCIENCE OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY: GLOBALIZATION AND TRANSFORMATION PROCESSES. Grail of Science. 2022. No 17; 1 st International Scientific and Practical Conference «RECENT ADVANCES IN GLOBAL SCIENCE». VILNIUS, LITHUANIA 16-18.08.2022. Доповідь: Васецький В.Ю. Історико-правовий розвиток київської землі у другій половині ХІІІ – кінця ХІV ст. Proceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference RECENT ADVANCES IN GLOBAL SCIENCE. Scientific Collection «InterConf», (120). VILNIUS: Vaiga, 2022; International Scientific and Practical Conference “Global and regional aspects of sustainable development” February 26-28, 2022. Copenhagen, Denmark. Науково-практична конференція “ Доповідь: Васецький В.Ю. Історичні події XVII ст. як фактор становлення української соціальної держави Proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference “Global and regional aspects of sustainable development” Copenhagen, Denmark.

В.Н.Денисов, Л.Г. Фалалєєва виступили он-лайн з доповідями на міжнародній конференції «Modern technologies in teaching and EU legal practice – new approaches and challenges in the times of a war in Ukraine», організованій Faculty of Law, Palacky University, Olomouc Czech Republic. Тема доповіді: «New Aproaches to Cryptocurrency Regulation in the European Union Law».

І.М.Проценко виступила он-лайн з доповіддю на міжнародній конференції “Ukraine-Poland. The Choice of Law Aspects of War and Forced Displacement”, організованій факультетом права та управління Сілезького університету в м. Катовіце (8 грудня, м. Катовіце, Польща). Тема доповіді: «Особливості застосування «Намібійських винятків» в Україні».

Ця діяльність у підсумку становить суттєвий внесок у піднесення авторитету Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України як в Україні, так і на міжнародному рівні.

Співробітники Інституту є членами редакційних колегій зарубіжних юридичних наукових видань, зокрема, Кресін О.В. є членом редколегій: «The Lawer Quarterly» (Чехія); «Journal of Comparative Law» (Великобританія); «Journal of Constitutionalism and Human Rights» (Литва), а також почесним членом редаційної колегії «Zeszyty Naukowe Towarzystva Doktorantow Universitetu Jagellonskiego» (Польща).

Малишева Н. Р. є членкинею редколегії журналу «Космічна наука і технологія», що індексується у наукометричній базі даних Web of Science (категорія «А», в т.ч. з міжнародного права).

Денисов В.Н. та Фалалєєва Л. Г. є членами редакційної колегії наукового видання «European Studies – Тhe Review of European Law, Economics and Politics» (https://jmcentre.upol.cz/european-studies), що входить до міжнародної наукометричної бази даних Scopus.

В.П.Горбатенко - співредакторство українсько-польського журналу «Studia Politologica Ukraino-Polona».

О.В.Кукуруз - член редакційної ради польського журналу «Studia Politologiczne» (Варшавський університет).

G Analytics
сайт создан компанией