Загальна інформація

Наукове міжнародне співробітництво

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України підтримує багаторічні плідні зв’язки з великою кількістю науково-дослідних установ інших країн, зокрема з Інститутом держави і права РАН, Інститутом філософії і права АН Республіки Білорусь, Інститутом філософії, соціології і права АН Молдови, Інститутом міжнародної політики та регіональних досліджень Берлінського Вільного Університету, Центром ім.Лорда Скармена (Великобританія).

Встановлено співробітництво з Міжнародною асоціацією конфліктологів, Центром по міграції країн СНД, Інститутом етнополітики та етнополітології РФ, Інститутом соціології РАН, Академією гуманітарних наук та Академією соціальних наук РФ, Всеросійською асоціацією політологів, Центром демографії та екології людини (м.Москва, РФ), Центром по конфліктам при Президії РАН, Центром по біженцям (м.Москва, РФ).

Розвиваються наукові зв’язки і з навчальними закладами: Академією державного управління РФ, Санкт-Петербургським університетом МВС РФ, Чеською поліцейською академією, Поліцейською академією Іспанії, Академією підготовки керівних кадрів поліції ФРН тощо.

Крім того, Інститут активно взаємодіє з ООН, Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців (українське, російське і білоруське відділення), Представництвом ООН в Україні, бюро Міжнародної Організації Міграції в Києві, Українсько-Європейським консультативним центром з питань законодавства, представництвами Ради Європи і ОБСЄ в Україні, Міжнародною поліцейською асоціацією (м.Страсбург, Франція) тощо.

Міжнародне наукове співробітництво Інституту здійснюється також шляхом участі його працівників в конференціях, круглих столах, семінарах тощо, зустрічей з провідними вченими та експертами з США, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Швейцарі, Бельгії, Чехії та інших країн.

G Analytics
сайт создан компанией