Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2022 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Дирекція інституту

Дирекція Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Шемшученко Юрій Сергійович – директор Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік Академії правових наук України, Іноземний член Російської академії наук.

8–(044)-278-51-55


Скрипнюк Олександр Васильович - заступник директора Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Заслужений юрист України.

8-(044)-278-41-11


Нагребельний Володимир Петрович – заступник директора Інституту, кандидат юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України.

8–(044)-279-04-12


Пархоменко Наталія Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Заслужений юрист України.

8–(044)-278-58-91


G Analytics
сайт создан компанией