Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Нагребельний Володимир Петрович

Нагребельний Володимир Петрович (23 січня 1953 р., с. Крилівка Андрушівського р-ну Житомирської обл.,Україна). Заступник директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України. У 1979 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка) за спеціальністю «правознавство». З серпня 1979 р. працює в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України на посадах стажиста-дослідника, молодшого наукового співробітника, вченого секретаря; з 1993 р. по теперішній час — заступник директора з наукової роботи, одночасно з 1999 р. — директор Центру банківського права при Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України (на безоплатній основі).

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Організаційно-правові питання управління матеріально-технічним забезпеченням сільського господарства» (спеціальність 12.00.02, нині — 12.00.07). Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1987 р. У 2002 р. обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України).

Основні напрями наукової діяльності — організаційно-правові проблеми державного регулювання і державного управління; адміністративно-правове забезпечення відносин в економічній і соціальній сферах; правове регулювання інвестиційної, підприємницької і банківської діяльності; енергетичне право; правові засади функціонування фондового ринку в Україні; правове регулювання зовнішньоекономічних відносин. Опублікував понад 500 наукових праць, серед яких: «Управление материально-техническим обеспечением сельского хозяйства» (1985), «Малый бизнес: правовой статус и бухгалтерский учет предприятий» (у співавт., 1994), «Державне управління в Україні: централізація і децентралізація» (у співавт., 1997), «Державне управління: теорія і практика» (у співавт., 1998), «Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи» (у співавт., 1998), «Основи інвестиційного права України: Навчальний посібник» (у співавт., 2003), «Фінансове право України: Навчальний посібник: Загальна частина» (у співавт., 2004), «Господарське процесуальне право України: Підручник» (у співавт., 2006), «Демократичні засади державного управління та адміністративне право» (у співав., 2010), «Правовий статус Національної академії наук України. Історія та сучасність» (у співав., 2018) та ін. (всього співавторство в 25 колективних монографіях, співавторство у 17 підручниках і посібниках, науково-популярних виданнях тощо).

За весь період роботи підготував 15 кандидатів наук, неодноразово очолював екзаменаційну комісію на випускних іспитах бакалаврів та магістрів права в провідних вузах України.

Бере активну участь у законопроектній роботі, зокрема у розробці проектів законів України з питань адміністративно-правового регулювання, інвестиційної, підприємницької та банківської діяльності, науки і освіти, транспорту, енергетики, кооперативних та зовнішньоекономічних відносин, господарського судочинства та ін. (близько 30), підготовці науково-правових експертних висновків на відповідні законопроекти та проекти підзаконних нормативно-правових актів (понад 200). Брав і бере участь у підготовці науково-правових експертних висновків для Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, правоохоронних органів та центральних органів виконавчої влади, окремих юридичних та фізичних осіб.

Виконує обов’язки члена редколегії щорічника наукових праць «Правова держава», збірника наукових праць «Держава і право»; науково-практичного журналу «Судова апеляція»; юридичного журналу «Право України»; наукового журналу «Альманах права»; науково-практичного журналу «Екологічне право»; Всеукраїнського громадсько-політичного і теоретичного журналу «Трибуна». Є заступником голови Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради (МКМР) з правової освіти населення при Міністерстві юстиції України; заступником голови Наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових досліджень; членом Міжвідомчої постійної робочої групи з питань реалізації проекту «Глобальні бібліотеки» при Міністерстві культури України; членом Громадської ради при Національному банку України; членом Ради Київської міської організації Союзу юристів України; членом постійно діючого третейського суду при Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати.

Заслужений юрист України (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004); нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ ступеня (2009), «За заслуги» ІІ ступеня (2013), Грамотою Верховної Ради України (2003), Почесною грамотою Верховної Ради України (2008), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1999), Почесною грамотою Президії Національної академії наук України (2009), Почесною грамотою Міністерства юстиції України (2011) та ін. відзнаками; лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2008), І-го і ІІІ-го щорічних конкурсів Спілки юристів України на краще юридичне монографічне видання (1998, 2000).

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией