Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Умови прийому до аспірантури Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
2021 році

Умови прийому до докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України у 2021 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Нагребельний Володимир Петрович

Народився 23 січня 1953 р. у с. Крилівка Андрушівського р-ну Житомирської обл. У 1979 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка). З 1979 р. працює в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України на посадах стажиста-дослідника, молодшого наукового співробітника, вченого секретаря; з 1993 р. — заступник директора з наукової роботи, одночасно з 1999 р. — директор Центру банківського права при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.
У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Організаційно-правові питання управління матеріально-технічним забезпеченням сільського господарства» (спеціальність 12.00.02, нині 12.00.07). Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1987 р. У 2002 р. обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України (нині — Національна академія правових наук України).

Основні напрями наукової діяльності — організаційно-правові проблеми державного регулювання і державного управління у сфері економіки; правове регулювання інвестиційної, підприємницької і банківської діяльності; енергетичне право; правові засади функціонування фондового ринку в Україні; правове регулювання зовнішньоекономічних відносин. Опублікував близько 500 наукових праць, серед яких: «Управление матеріально-техническим обеспечением сельского хозяйства» (1985), «Малый бизнес: правовой статус и бухгалтерский учет предприятий» (у співавт., 1994), «Державне управління в Україні: централізація і децентралізація» (у співавт., 1997), «Державне управління: теорія і практика» (у співавт., 1998), «Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи» (у співавт., 1998), «Основи інвестиційного права України: Навчальний посібник» (у співавт., 2003), «Фінансове право України: Навчальний посібник: Загальна частина» (у співавт., 2004), «Господарське процесуальне право України: Підручник» (у співавт., 2006), «Демократичні засади державного управління та адміністративне право» (у співав., 2010), «Прововий статус Національної академії наук України. Історія та сучасність» (у співав., 2013) та ін.

Бере активну участь у законопроектній роботі, зокрема у розробці проектів законів України з питань інвестиційної, підприємницької та банківської діяльності, науки і освіти, транспорту, енергетики, кооперативних та зовнішньоекономічних відносин, господарського судочинства та ін. (близько 20), підготовці науково-правових експертних висновків на відповідні законопроекти та проекти підзаконних нормативно-правових актів (понад 100). Брав участь у підготовці науково-правових експертних висновків для Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України, Національного банку України та центральних органів виконавчої влади, окремих юридичних та фізичних осіб.

Є заступником голови редколегії щорічника наукових праць «Правова держава»; членом редколегії: збірника наукових праць «Держава і право»; науково-практичного журналу «Судова апеляція»; юридичного журналу «Право України»; наукового журналу «Альманах права»; науково-практичного журналу «Екологічне право»; Всеукраїнського громадсько-політичного і теоретичного журналу «Трибуна»; заступником Голови Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради (МКМР) з правової освіти населення при Міністерстві юстиції України; заступником голови Наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових досліджень; членом Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації проекту «Глобальні бібліотеки» при Міністерстві культури України; членом Громадської ради при Національному банку України; членом Ради Київської міської організації Союзу юристів України; членом Науково-консультвтивної ради при Вищому господарському суді України; членом постійно діючого третейського суду при Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати.

Заслужений юрист України (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2004); нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ ступеня (2009), ІІ ступеня (2013), Почесною грамотою Верховної Ради України (2008), Грамотою Верховної Ради України (2003), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1999), Почесною грамотою Президії Національної академії наук України (2009), Почесною грамотою Міністерства юстиції України (2011) та ін. відзнаками; лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2008).

<< Назад

G Analytics
сайт создан компанией