Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Доктор філософії

Степаненко О.В. Протидія сепаратизму як складова державної етнонаціональної політики України.
Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Ріаханов Ш.Н. Формування політичної нації у Республіці Казахстан.
Годний С.П. Інститут лобізму в політиці як чинник демократизації українського суспільства.
Тарасюк В.М. Політико-правові засади застосування інформаційних технологій в умовах гібриної війнию.
Крутій В.О. Трансформація політичної системи суспільства в умовах гібридної війни.
Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Джус О.А. Міжнародне військове партнерство та його роль у забезпеченні державного суверенітету України.
Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Оснач О.М. Інститути та механізми модернізації міграційної політики (порівняльно-політологічний аналіз).
Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Таран Я.А. Українська діаспора Республіки Польща та її роль у демократичному розвитку сучасної України.
Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України

Лавренова К.О. Особливості розвитку гібридного політичного режиму в умовах демократизації.

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України

Абуржейла С. Політичний компроміс як засіб подолання конфліктних і кризових ситуацій.

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України

Гнатенко Н.Г. Групи інтересів у Верховній Раді України (сутність і роль у формуванні державної політики).

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України

Мироненко В.П. Політико-правові засади формування і діяльності парламентської коаліції (зарубіжний досвід і Україна).

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України

Слободян О.Ф. Воєнна політика пострадянських держав (порівняльний аналіз)

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України

Крицкалюк Н.І. Інституціоналізація громадянського суспільства як чинник становлення демократії в Україні

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України

Жиган Д.Ф. Політико-правові засади застосування політичних технологій у виборчому процесі

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України

Далявська Т.П. Феномен невизнаних держав (політологічний аналіз).

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України

Стичинська А.Б. Інституційне забезпечення політики України у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина.

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України

Гербут І.А. Виборча інженерія як інструмент забезпечення політичної консолідації у демократичному суспільстві.

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України

Дем'яненко М.М. Популізм як політичний феномен і маніпулятивна технологія.

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України

Рибак І.В. Вплив інформаційно-маніпулятивних технологій на процес легітимації політичної влади в Україні.

G Analytics
сайт создан компанией