Оголошення про конкурс

Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 20 листопада 2019 р.

на заміщення  вакантних посад:

 1. наукового співробітника відділу правових   проблем політології
  (кандидат політичних/юридичних наук);
 2. старшого наукового співробітника відділу правових проблем політології
  (кандидат політичних/юридичних наук, доцент/старший науковий співробітник);

Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу на адресу:
01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.
Довідки за телефоном: 278-81-27

Перелік документів, які подають претенденти:

 1. Заява про участь у конкурсі.
 2. Список наукових праць.
 3. Особовий листок з обліку  кадрів та автобіографія.
 4. Копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання.
 5. Звіт про роботу за попередній період (від претендентів, які працюють в Інституті).
 6. Копія паспорту.
 7. Копія картки фізичної особи-платника податків.
 8. Фото (3х4).

Список переможців конкурсу на заміщення вакантних посад, який було оголошено 20 листопада 2019 року.


Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 16 вересня 2019 р.

на заміщення  вакантних посад:

1.наукового співробітника відділу  проблем кримінального права, кримінології та судоустрою (кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник/ доцент);
2. завідувача відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права (доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент/ професор);

Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу  на  адресу:
01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.
Довідки за телефоном: 278-81-27

Перелік документів, які подають претенденти:
1.Заява про участь у конкурсі.
2. Список наукових праць.
3. Особовий листок з обліку  кадрів та автобіографія.
4. Копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання.
5. Звіт про роботу за попередній період (від претендентів, які працюють в Інституті).
6. Копія паспорту.
7. Копія картки фізичної особи-платника податків.
8. Фото (3х4).

Список переможців конкурсу на заміщення
вакантних посад. який було оголошено 16 вересня 2019 р.


Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 1 квітня 2019 р.
на заміщення посади:

1. Старшого наукового співробітника відділу  теорії держави і права (кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник/ доцент);

Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу  на адресу:
01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.
Довідки за телефоном: 278-81-27

Перелік документів, які подають претенденти:
1.Заява про участь у конкурсі.
2. Список наукових праць.
3. Особовий листок з обліку  кадрів та автобіографію.
4. Копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання.
5. Звіт про свою роботу за попередній період (від претендентів, які працюють в Інституті).
6. Копія паспорту.
7. Копія індивідуального коду.
8. Фото (3х4).


Список кандидатів на обрання за конкурсом від 01.04.2019

G Analytics
сайт создан компанией