Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Оголошення про конкурс

Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 01 грудня 2023 р.

на заміщення  вакантних посад:

 • завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою
  (доктор юридичних наук, професор);
 • завідувач Сектору правових проблем політології (доктор політичних наук);
 • завідувач відділу організації підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидат юридичних наук/кандидат історичних наук / доктор філософії);
 • науковий співробітник відділу організації підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидат юридичних наук/кандидат економічних наук/ доктор філософії);
 • молодший науковий співробітник співробітник відділу організації підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (доктор філософії / магістр з державного управління);

Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу  на  адресу:
01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.

Довідки за телефоном: 278-81-27; nadya_kaminskaya@ukr.net

Перелік документів, які подають претенденти:

1. письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;

2. копію документа, що посвідчує особу;

3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4. автобіографію;

5.копію трудової книжки (за наявності) для кандидатів, які не працюють в Інституті ;

6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання,  військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7. перелік наукових праць кандидата та їх відбитки у паперовому або електронному  вигляді, опублікованих впродовж останніх пяти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

 • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • у наукових виданнях інших держав;
 • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Повний перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

 • копії документів про підвищення кваліфікації,
 • монографії (розділи у колективних монографіях), підручники і навчальні посібники
  (розділи у них);
 • авторські законопроекти або їх концепції, участь у законопроектних роботах;
 • посилання на наукові  онлайн-профілі.

8. письмову згоду на обробку персональних даних.

У разі подання документів, визначених пунктом 1-8,  на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат РDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку  наукових досліджень і розробок на посаді.

Список кандидатів. які подали заявки та необхідні документи для обрання на вакантні посади за конкурсом. який оголошений 01 грудня 2023 р.


Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 09 жовтня 2023 р.

 • на заміщення  вакантної посади головного наукового співробітника відділу проблем державного управління та адміністративного права (доктор юридичних наук, доктор наук з державного управління/професор)

Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу  на  адресу:
01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.

Довідки за телефоном: 278-81-27; nadya_kaminskaya@ ukr.net

Перелік документів, які подають претенденти:

1. письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;

2. копію документа, що посвідчує особу;

3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4. автобіографію;

5. копію трудової книжки (за наявності) для кандидатів, які не працюють в Інституті ;

6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання,  військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7. перелік наукових праць кандидата та їх відбитки у паперовому або електронному  вигляді, опублікованих впродовж останніх пяти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

 • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • у наукових виданнях інших держав;
 • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Повний перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

 • копії документів про підвищення кваліфікації;
 • монографії (розділи у колективних монографіях), підручники і навчальні посібники (розділи у них);
 • авторські законопроекти або їх концепції, участь у законопроектних роботах;
 • посилання на наукові  онлайн-профілі.

8. письмову згоду на обробку персональних даних.

У разі подання документів, визначених пунктом 1-8,  на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат РDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку  наукових досліджень і розробок на посаді.

Список кандидатів, які подали заяви та необхідні документи для обрання за конкурсом на вакантну посаду головного наукового співробітника відділу проблем державного управління та адміністративного права,
який оголошено 09 жовтня 2023 р.

Список переможців конкурсу на заміщення вакантної посади, який було оголошено 09 жовтня 2023 р.Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 17 квітня 2023 р.

 • на заміщення  вакантної посади старшого наукового співробітника відділу
  проблем кримінального права, кримінології та судоустрою
  (кандидат юридичних наук/ доктор філософії)

Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу на адресу:
01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.

Довідки за телефоном: 278-81-27; nadya_kaminskaya@ ukr.net

Перелік документів, які подають претенденти:

1. письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;

2. копію документа, що посвідчує особу;

3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4. автобіографію;

5. копію трудової книжки (за наявності) для кандидатів, які не працюють в Інституті ;

6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7. перелік наукових праць кандидата та їх відбитки у паперовому або електронному  вигляді, опублікованих впродовж останніх пяти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

 • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • у наукових виданнях інших держав;
 • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Повний перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

 • копії документів про підвищення кваліфікації,
 • монографії (розділи у колективних монографіях), підручники і навчальні посібники
  (розділи у них);
 • авторські законопроекти або їх концепції, участь у законопроектних роботах;
 • посилання на наукові онлайн-профілі.

8. письмову згоду на обробку персональних даних.

У разі подання документів, визначених пунктом 1-8, на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат РDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку наукових досліджень і розробок на посаді.Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 3 квітня 2023 р.

на заміщення  вакантної посади

 • завідувача відділу проблем аграрного, земельного та екологічного та космічного права (доктор юридичних наук)

Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу на адресу:
01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.

Довідки за телефоном: 278-81-27; nadya_kaminskaya@ ukr.net

Перелік документів, які подають претенденти:

1. письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;

2. копію документа, що посвідчує особу;

3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4. автобіографію;

5. копію трудової книжки (за наявності) для кандидатів, які не працюють в Інституті ;

6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання,  військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7. перелік наукових праць кандидата та їх відбитки у паперовому або електронному  вигляді, опублікованих впродовж останніх пяти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

 • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • у наукових виданнях інших держав;
 • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Повний перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

 • копії документів про підвищення кваліфікації,
 • монографії (розділи у колективних монографіях), підручники і навчальні посібники (розділи у них);
 • авторські законопроекти або їх концепції, участь у законопроектних роботах;
 • посилання на наукові  онлайн-профілі.

8. письмову згоду на обробку персональних даних.

У разі подання документів, визначених пунктом 1-8,  на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат РDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку  наукових досліджень і розробок на посаді.

Список кандидатів, які подали заяви та необхідні документи для обрання за конкурсом на вакантну посаду завідувача відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, який оголошено 03. квітня 2023 р.


Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 02 січня 2023 р.

на заміщення  вакантної посади

 • провідного наукового співробітника відділу проблем державного управління та адміністративного права (доктор наук з державного управління/ доктор юридичних наук);

Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу  на  адресу:
01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.

Довідки за телефоном: 278-81-27; nadya_kaminskaya@ ukr.net

Перелік документів, які подають претенденти:

1. письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;

2. копію документа, що посвідчує особу;

3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4. автобіографію;

5. копію трудової книжки (за наявності) для кандидатів, які не працюють в Інституті ;

6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання,  військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7. перелік наукових праць кандидата та їх відбитки у паперовому або електронному  вигляді, опублікованих впродовж останніх пяти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

 • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • у наукових виданнях інших держав;
 • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Повний перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

 • копії документів про підвищення кваліфікації,
 • монографії (розділи у колективних монографіях), підручники і навчальні посібники (розділи у них);
 • авторські законопроекти або їх концепції, участь у законопроектних роботах;
 • посилання на наукові онлайн-профілі.

8. письмову згоду на обробку персональних даних.

У разі подання документів, визначених пунктом 1-8,  на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат РDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку наукових досліджень і розробок на посаді.

Список кандидатів, які подали заяви та необхідні документи для обрання за конкурсом на вакантні посади Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України, який оголошено 13 липня 2022 р.


Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 13 липня 2022 р.

на заміщення  вакантних посад:

 • завідувача відділу проблем аграрного, земельного та екологічного та космічного права (доктор юридичних наук);
 • наукового співробітника відділу теорії держави і права (кандидат юридичних наук/доктор філософії);
 • наукового співробітника відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою (кандидат юридичних наук/доктор філософії).

Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу  на  адресу:
01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.

Довідки за телефоном: 278-81-27; nadya_kaminskaya@ ukr.net

Перелік документів, які подають претенденти:

1. письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;

2. копію документа, що посвідчує особу;

3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4. автобіографію;

5. копію трудової книжки (за наявності) для кандидатів, які не працюють в Інституті ;

6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання,  військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7. перелік наукових праць кандидата та їх відбитки у паперовому або електронному  вигляді, опублікованих впродовж останніх пяти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

 • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • у наукових виданнях інших держав;
 • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Повний перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

 • копії документів про підвищення кваліфікації,
 • монографії (розділи у колективних монографіях), підручники і навчальні посібники (розділи у них);
 • авторські законопроекти або їх концепції, участь у законопроектних роботах;
 • посилання на наукові  онлайн-профілі.

8. письмову згоду на обробку персональних даних.

У разі подання документів, визначених пунктом 1-8, на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат РDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку  наукових досліджень і розробок на посаді.

Список кандидатів, які подали заяви та необхідні документи для обрання за конкурсом на вакантні посади Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України, який оголошено 13 липня 2022 р.

Список переможців конкурсу на заміщення вакантних посад, який було оголошено 13 липня 2022 р.


Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 5 травня 2022 р.

на заміщення  вакантних посад:

 • провідного наукового співробітника відділу теорії держави і права;
 • завідувача відділу проблем державного управління та адміністративного права.

Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу  на  адресу:
01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.

Довідки за телефоном: 278-81-27; nadya_kaminskaya@ ukr.net

Перелік документів, які подають претенденти:

1. письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;

2. копію документа, що посвідчує особу;

3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4. автобіографію;

5. копію трудової книжки (за наявності) для кандидатів, які не парцюють в Інституті ;

6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання,  військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7. перелік наукових праць кандидата та їх відбитки у паперовому або електронному  вигляді, опублікованих впродовж останніх пяти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

 • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • у наукових виданнях інших держав;
 • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Повний перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

 • копії документів про підвищення кваліфікації,
 • монографії (розділи у колективних монографіях), підручники і навчальні посібники
  (розділи у них);
 • авторські законопроекти або їх концепції, участь у законопроектних роботах;
 • посилання на наукові  онлайн-профілі.

8. письмову згоду на обробку персональних даних.

У разі подання документів, визначених пунктом 1-8, на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат РDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку  наукових досліджень і розробок на посаді.

Список кандидатів, які подали заяви та необхідні документи для обрання за конкурсом на вакантні посади Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, який оголошений 05 травня 2022 р.


Список переможців конкурсу на заміщення вакантних посад, який було оголошено 05 травня 2022 р.


Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 1 лютого 2022 р.

на заміщення  вакантної посади

 • провідного наукового співробітника відділу конституційного права та місцевого самоврядування
Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу  на  адресу:
01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.
Довідки за телефоном: 278-81-27; nadya_kaminskaya@ ukr.net

Перелік документів, які подають претенденти:

1. письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;

2. копію документа, що посвідчує особу;

3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4. автобіографію;

5. копію трудової книжки (за наявності) для кандидатів, які не парцюють в Інституті;

6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7. перелік наукових праць кандидата та їх відбитки у паперовому або електронному  вигляді, опублікованих впродовж останніх пяти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

 • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • у наукових виданнях інших держав;
 • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Повний перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

 • копії документів про підвищення кваліфікації,
 • монографії (розділи у колективних монографіях), підручники і навчальні посібники (розділи у них);
 • авторські законопроекти або їх концепції, участь у законопроектних роботах;
 • посилання на наукові  онлайн-профілі.

8. письмову згоду на обробку персональних даних.

У разі подання документів, визначених пунктом 1-8,  на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат РDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку  наукових досліджень і розробок на посаді.

Список переможців конкурсу на заміщення вакантних посад, який було оголошено 10 грудня 2021 р.; 01 лютого 2022 р.


Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 10 грудня 2021 р.

на заміщення  вакантних посад:

 • старшого наукового співробітника відділу історико-правових досліджень
  (доктор філософії / кандидат наук);

Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу на адресу:
01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.
Довідки за телефоном: 278-81-27; nadya_kaminskaya@ukr.net

Перелік документів, які подають претенденти:

1. письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;

2. копію документа, що посвідчує особу;

3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4. автобіографію;

5. копію трудової книжки (за наявності) для кандидатів, які не парцюють в Інституті;

6. копії документів про вищу освіту, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7. перелік наукових праць кандидата та їх відбитки у паперовому або електронному  вигляді, опублікованих впродовж останніх пяти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

 • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • у наукових виданнях інших держав;
 • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Повний перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

 • копії документів про підвищення кваліфікації, про присвоєння вченого звання;
 • монографії (розділи у колективних монографіях), підручники і навчальні посібники (розділи у них);
 • авторські законопроекти або їх концепції, участь у законопроектних роботах;
 • посилання на наукові  онлайн-профілі.

8. письмову згоду на обробку персональних даних.

У разі подання документів, визначених пунктом 1-8, на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат РDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку  наукових досліджень і розробок на посаді.

Список переможців конкурсу на заміщення вакантних посад, який було оголошено 10 грудня 2021 р.; 01 лютого 2022 р.


Інститут держави і права
імені В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 1 вересня 2021 р.

на заміщення  вакантної посади:

 • провідного наукового співробітника відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою  в галузі  кримінального права

Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу  на  адресу: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.
Довідки за телефоном: 278-81-27; nadya_kaminskaya@ukr.net

Перелік документів, які подають претенденти:

1. письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;

2. копію документа, що посвідчує особу;

3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4. автобіографію;

5. копію трудової книжки (за наявності) для кандидатів, які не парцюють в Інституті ;

6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання,  військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7. перелік наукових праць кандидата та їх відбитки у паперовому або електронному  вигляді, опублікованих впродовж останніх пяти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

 • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • у наукових виданнях інших держав;
 • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.
Повний перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

 • копії документів про підвищення кваліфікації,
 • монографії (розділи у колективних монографіях), підручники і навчальні посібники (розділи у них);
 • авторські законопроекти або їх концепції, участь у законопроектних роботах;
 • посилання на наукові  онлайн-профілі.

8. письмову згоду на обробку персональних даних.

У разі подання документів, визначених пунктом 1-8,  на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат РDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку  наукових досліджень і розробок на посаді.

Cписок кандидатів, які подали заяви та необхідні документи для обрання за конкурсом на вакантні посади Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, оголошений 1 вересня 2021 р.

Список переможців конкурсу на заміщення вакантних посад, який було оголошено 1 вересня 2021 р.


Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 1 червня 2021 р.

на заміщення  вакантних посад:

 1. старшого наукового співробітника відділу конституційного права та місцевого самоврядування (доктор філософії/ кандидат наук);
 2. старшого наукового співробітника відділу правових проблем політології (доктор філософії/ кандидат наук);

Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу  на  адресу: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.
Довідки за телефоном: 278-81-27; nadya_kaminskaya@ ukr.net

Перелік документів, які подають претенденти:

1. письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі;
2. копію документа, що посвідчує особу;
3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4. автобіографію;
5. копію трудової книжки (за наявності) для кандидатів, які не парцюють в Інституті;
6. копії документів про вищу освіту, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7. перелік наукових праць кандидата та їх відбитки у паперовому або електронному  вигляді, опублікованих впродовж останніх пяти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема, опублікованих:

 • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • у наукових виданнях інших держав;
 • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Повний перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

 • копії документів про підвищення кваліфікації, про присвоєння вченого звання;
 • монографії (розділи у колективних монографіях), підручники і навчальні посібники (розділи у них);
 • авторські законопроекти або їх концепції, участь у законопроектних роботах;
 • посилання на наукові  онлайн-профілі.

8. письмову згоду на обробку персональних даних.

У разі подання документів, визначених пунктом 1-8,  на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат РDF, кожен документ окремим файлом).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку  наукових досліджень і розробок на посаді.

Список кандидатів, які подали заяви та необхідні документи для обрання за конкурсом на вакантні посади Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, оголошений 1 червня 2021 р.

Список переможців конкурсу на заміщення вакантних посад, який було оголошено 1 червня 2021 р.


Інститут держави і права
імені В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 1 квітня 2021 р.

на заміщення  вакантних посад:

 1. старшого наукового співробітника відділу міжнародного права та порівняльного правознавства (кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник/доцент);
  Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу  на  адресу:
  01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.
  Довідки за телефоном: 278-81-27

Перелік документів, які подають претенденти:

 1. Заява про участь у конкурсі.
 2. Список наукових праць.
 3. Особовий листок з обліку  кадрів та автобіографія.
 4. Копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання.
 5. Звіт про роботу за попередній період (від претендентів, які працюють в Інституті).
 6. Копія паспорту.
 7. Копія картки фізичної особи-платника податків.
 8. Фото (3х4).

Список переможців конкурсу на заміщення вакантної посади, який було оголошено 1 квітня 2021 р.


Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 1 лютого 2021 р.

на заміщення  вакантних посад:

 1. старшого наукового співробітника відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою (кандидат юридичних наук, доцент);
  Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу на адресу:
  01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім. 228.
  Довідки за телефоном: 278-81-27

Перелік документів, які подають претенденти:

 1. Заява про участь у конкурсі.
 2. Список наукових праць.
 3. Особовий листок з обліку  кадрів та автобіографія.
 4. Копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання.
 5. Звіт про роботу за попередній період (від претендентів, які працюють в Інституті).
 6. Копія паспорту.
 7. Копія картки фізичної особи-платника податків.
 8. Фото (3х4).

Список переможців конкурсу на заміщення вакантної посади
Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України,
оголошений 1 лютого 2021 р.

Список кандидатів, які подали заяви та необхідні документи для обрання
за конкурсом на вакантну посаду Інституту держави і права імені В.М.
Корецького НАН України, оголошений 1 лютого 2021 р.


Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 1 листопада 2020 р.

на заміщення  вакантних посад:

 1. провідного наукового співробітника відділу правових проблем політології (доктор політичних  наук);
  Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу на  адресу:
  01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.
  Довідки за телефоном: 278-81-27

Перелік документів, які подають претенденти:

 1. Заява про участь у конкурсі.
 2. Список наукових праць.
 3. Особовий листок з обліку  кадрів та автобіографія.
 4. Копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання.
 5. Звіт про роботу за попередній період (від претендентів, які працюють в Інституті).
 6. Копія паспорту.
 7. Копія картки фізичної особи-платника податків.
 8. Фото (3х4).

Список переможців конкурсу на заміщення вакантної посади, який було оголошено 1 листопада 2020 р.

Список кандидатів, які подали заяви та необхідні документи для обрання на посаду за конкурсом на вакантну посаду Інституту держави ы права Імены В.М. Корецького НАН України оголошений 1 листопада 2020 р.


Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 1 липня 2020 р.

на заміщення вакантних посад:

 1. провідного наукового співробітника відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права (доктор юридичних наук);
  Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу  на  адресу:
  01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.
  Довідки за телефоном: 278-81-27

Перелік документів, які подають претенденти:

 1. Заява про участь у конкурсі.
 2. Список наукових праць.
 3. Особовий листок з обліку кадрів та автобіографія.
 4. Копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання.
 5. Звіт про роботу за попередній період (від претендентів, які працюють в Інституті).
 6. Копія паспорту.
 7. Копія картки фізичної особи-платника податків.
 8. Фото (3х4).

Список кандидатів, які подали заяви та необхідні документи для обрання за конкурсом на вакантну посаду Інституту держави і права імені В.М, Корецького НАН України, оголошений 1 липня 2020 р.


Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
з 20 листопада 2019 р.

на заміщення вакантних посад:

 1. наукового співробітника відділу правових   проблем політології
  (кандидат політичних/юридичних наук);
 2. старшого наукового співробітника відділу правових проблем політології
  (кандидат політичних/юридичних наук, доцент/старший науковий співробітник);

Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу на адресу:
01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.
Довідки за телефоном: 278-81-27

Перелік документів, які подають претенденти:

 1. Заява про участь у конкурсі.
 2. Список наукових праць.
 3. Особовий листок з обліку  кадрів та автобіографія.
 4. Копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання.
 5. Звіт про роботу за попередній період (від претендентів, які працюють в Інституті).
 6. Копія паспорту.
 7. Копія картки фізичної особи-платника податків.
 8. Фото (3х4).

Список переможців конкурсу на заміщення вакантних посад, який було оголошено 20 листопада 2019 року.


Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 16 вересня 2019 р.

на заміщення  вакантних посад:

1.наукового співробітника відділу  проблем кримінального права, кримінології та судоустрою (кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник/ доцент);
2. завідувача відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права (доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент/ професор);

Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу  на  адресу:
01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.
Довідки за телефоном: 278-81-27

Перелік документів, які подають претенденти:
1.Заява про участь у конкурсі.
2. Список наукових праць.
3. Особовий листок з обліку  кадрів та автобіографія.
4. Копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання.
5. Звіт про роботу за попередній період (від претендентів, які працюють в Інституті).
6. Копія паспорту.
7. Копія картки фізичної особи-платника податків.
8. Фото (3х4).

Список переможців конкурсу на заміщення
вакантних посад. який було оголошено 16 вересня 2019 р.


Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС
з 1 квітня 2019 р.
на заміщення посади:

1. Старшого наукового співробітника відділу  теорії держави і права (кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник/ доцент);

Заяви та документи надсилати протягом місяця з дня оголошення конкурсу  на адресу:
01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, кім.228.
Довідки за телефоном: 278-81-27

Перелік документів, які подають претенденти:
1.Заява про участь у конкурсі.
2. Список наукових праць.
3. Особовий листок з обліку  кадрів та автобіографію.
4. Копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання.
5. Звіт про свою роботу за попередній період (від претендентів, які працюють в Інституті).
6. Копія паспорту.
7. Копія індивідуального коду.
8. Фото (3х4).


Список кандидатів на обрання за конкурсом від 01.04.2019

G Analytics
сайт создан компанией