Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Публікації відділу конституційного права та місцевого самоврядування

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ за 2014–2024 рр.


Право в умовах війни: питання теорії та практики: міжнародна колективна монографія (Батанов О.В. та ін.)/ за заг. ред. Бисаги Ю.М., Бєлова Д.М., Берч В.В., Скрипнюка О.В., Дешко Л.М., Заборовського В.В. та Продан В.І. Братислава, Ужгород: Інститут професійного розвитку, 2023. 192 c.

Право в умовах війни. Питання теорії та практики

Право в умовах війни: питання теорії та практики:


Відновлення та системний післявоєнний розвиток України – переможниці в умовах нового світового правопорядку: аналіз, погляди, передбачення: міжнародна колективна монографія (Батанов О.В. та ін.) / за заг. ред. Бисаги Ю.М., Бєлова Д.М., Пироги І.С., Берч В.В., Скрипнюка О.В., Дешко Л.М., Заборовського В.В. та Продан В.І. Братислава, Ужгород: РІК-У, 2023. 288 с.

Відновлення та системний післявоєнний розвиток УкраїниДецентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2023 р., м. Львів) / [за наук. ред. проф. О.В. Батанова, доц. Р.Б. Бедрія]. Київ; Львів; Щецин: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 208 с.

Децентралізація публічної влади в Україні.Здобутки, проблеми та перспективи. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (12.05.23 м.Львів)

Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи


Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз: монографія / С.І. Пирожков, О.В. Скрипнюк, В.А. Смолій, В.А. Явір та ін. Київ : Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, 2022. 552 с.

Національна стійкість України. Стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз. Національна доповідь

Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз


Правова доктрина і державність: вектор взаємозвязку / О.В.Скрипнюк, Ю.С.Шемшученко, Н.М.Оніщенко та ін. : монографія. Київ: Наукова думка. 2022. 431 с.

Правова доктрина і державність. Вектор взаємозв'язку

Правова доктрина і державність: вектор взаємозвязку


Сучасний унітаризм: доктрина і практика: монографія. До 30-річчя незалежності України / Ю. С. Шемшученко, О. В. Скрипнюк, О. В. Батанов та ін.; від. ред. Ю. С. Шемшученко. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2021. 514 c.

Сучасний унітаризм доктрина і практика монографія.
До 30-річчя незалежності України

Сучасний унітаризм: доктрина і практика


Конституційно-правові проблеми місцевого самоврядування та децентралізації публічної влади в Україні: монографія / за ред. доктора юрид. наук, професора О. В. Батанова; передмова академіка НАН України Ю. С. Шемшученка та академіка НАПрН України О. В. Скрипнюка. Київ: Талком, 2021. 498 с.

Конституційно-правові проблеми місцевого самоврядування та децентралізації публічної влади в Україні монографія

Конституційно-правові проблеми місцевого самоврядування та децентралізації публічної влади в Україні:


Децентралізація публічної влади в Україні у контексті зарубіжного досвіду та євроінтеграційних процесів: колективна монографія / За наук. ред. проф. О. В. Батанова, доц. Р. Б. Бедрія; передмова академіка НАН України Ю. С. Шемшученка. Львів: СПОЛОМ, 2021. 388 с.

Децентралізація публічної влади в Україні у контексті зарубіжного досвіду та євроінтеграційних процесів

Децентралізація публічної влади в Україні у контексті зарубіжного досвіду та євроінтеграційних процесів


Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації: монографія: У 3 т. / за заг. ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка та акад. НАПрН України О. В. Скрипнюка / Т. 3: Громадянське суспільство і держава: правові проблеми взаємодії в умовах модернізації та євроінтеграції України. Львів: Вид-во «Друкарня «Папуга», 2021. 548 c.

Громадянське суспільство в Україні. Сучасний стан, виклики, стратегія модернізації. 3-й том

Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації


Батанов О.  В., Сметана В.  В.  Конституційно-правове забезпечення правозахисної діяльності у сфері місцевого самоврядування: досвід компаративного аналізу: монографії. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 316 с.

Конституційно-правове забезпечення правозахисної діяльності у сфері місцевого самоврядування. Досвід компаративного аналізу

Конституційно-правове забезпечення правозахисної діяльності у сфері місцевого самоврядування: досвід компаративного аналізу


Батанов О. В., Голяк Л. В. Служби захисту прав людини у сфері місцевого самоврядування (інститут муніципального омбудсмана): досвід компаративного аналізу: монографія. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 340 с.

Служби захисту прав людини у сфері місцевого самоврядування (інститут муніципального омбудсмана) досвід компаративного аналізу

Служби захисту прав людини у сфері місцевого самоврядування


Місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних державах: порівняльно-правові аспекти: монографія / за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора О. В. Батанова, доктора юридичних наук, професора О. В. Марцеляка та доктора юридичних наук, професора А. Берлінгуера. Київ: Вид-во «Основа», 2020. 672 с.

Місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних державах порівняльно-правові аспекти монографія

Місцеве самоврядування в Україні та зарубіжних державах: порівняльно-правові аспекти


Національна правова система в умовах глобалізації: чинники реформування та оновлення: До 70-річчя створення Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України / Шемшученко Ю.С., Скрипнюк О.В., Оніщенко Н.М., та ін. Київ: Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН Укаїни, 2019. 108 с.

Національна правова система в умовах глобалізації чинники реформування та оновлення. Науково-аналітична доповідь

Національна правова система в умовах глобалізації: чинники реформування та оновлення


Євроатлантичний вектор України: національна доповідь / ред. кол. С. І. Пирожков, І. О. Кресіна, А. І. Кудряченко, Ю. С. Шемшученко та ін. Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України, 2019. 328 с.

Євроатлантичний вектор України. Національна доповідь

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь


Контроль за діяльністю органів публічної влади: національний досвід та міжнародні стандарти: аналітична доповідь. / Ю.С. Шемшученко (керівник кол. авт.), О.В. Скрипнюк, Н.Р. Малишева та ін. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2018. 182 с.

Контроль за діяльністю органів публічної влади: національний досвід та міжнародні стандарти: аналітична доповідь


Національна академія наук України: правові засади організації та діяльності: до 100-річчя утворення НАН України: монографія / відп. ред. академік НАН України Шемшученко Ю. С. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2018. 574 с.

Національна академія наук України. Правові засади організації та діяльності

Національна академія наук України: правові засади організації та діяльності


Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації: монографія: У 3 т./ за заг. ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка, акад. НАПрН України О.В.Скрипнюка/ Т.1: Загальнотеоретичні та конституційно-правові аспекти розвитку  громадянського суспільства в Україні. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2017. 676 с.

Громадянське суспільство в Україні сучасний стан, виклики, стратегія модернізації монографія

Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації


Взаємодія держави і громадянського суспільства як фактор суспільної консолідації в Україні: правові аспекти / О.В. Скрипнюк, Ю.С. Шемшученко, О.М. Костенко та ін. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 117 с.

Взаємодія держави і громадянського суспільстваяк фактор суспільної консолідації в Укарїні. Правові аспекти. Науково-аналітична записка

Взаємодія держави і громадянського суспільства як фактор суспільної консолідації в Україні: правові аспекти


Формула демократії: «Народ – Конституція – влада». 20-річчю Конституції України присвячується / О. Мороз, О. Ющик, О. Скрипнюк та ін. Київ: Парламентське видавництво, 2016. 308 с.

Формула демократії. Народ-Конституція-Влада

Формула демократії: «Народ – Конституція – влада».


Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму: монографія / [Ю. С. Шемшученко, О. В. Батанов, А. Р. Крусян та ін.] ; наук. ред. Ю. С. Шемшученко, відп. ред. Н. М. Пархоменко. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2014. 262 с.

Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму

Конституційний процес в Україні та світовий досвід конституціоналізму


Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі: монографія / [Шемшученко Ю. С., О. І. Ющик, О. В. Скрипнюк та ін.] / за ред. Ю. С. Шемшученка, О. І. Ющика.  Київ: Вид-во «Юридична думка», 2014. 316 с.

Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі

Теоретичні проблеми розвитку конституційного законодавства України на сучасному етапі


G Analytics
сайт создан компанией