Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Керівні документи діяльності Інституту

Законодавство України

 1. Про наукову та науково-технічну діяльність: Закон України № 848-VIII від 23.11.2015 р.
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
 2. Про Вищу освіту: Закон України № 1556-VII від 01.07.2014 р.
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
 3. Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академії наук та статусу їх майнового комплексу»: Закон України № 3065-III від 07.02.2002 р.
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3065-14#Text
 4. Про наукову та науково-технічну експертизу: Закон України № 51/95-ВР від 15.02.1995 р.
  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text

Керівні нормативні документи Національної академії наук України

 1. Статут Національної академії наук України: Постанова Загальних зборів Національної академії наук України №2 від 14.04.2016 р.
 2. Положення про відділення Національної академії наук України: Постанова Президії Національної академії наук України №181 від 14.09.2016 р.
 3. Основні принципи організації та діяльності наукової установи НАН України: Постанова Президії Національної академії наук України №180 від  14.09.2016 р.
 4. Про символіку НАН України: Постанова Президії Національної академії наук України №16 від 23.01.2008 
 5. Про Етичний кодекс ученого України: Постанова Загальних зборів Національної академії наук України №2 від 15.04.2009 р.

Керівні нормативні документи Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України

 1. Статут Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
 2. Стратегія розвитку Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України на 2017-2026 рр.
 3. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України (нова редакція)
 4. Положення про позаштатного наукового працівника Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України (нова редакція)

G Analytics
сайт создан компанией