Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 24 від 29.03.2023 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно ліцензійних умов)

Відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності (для освітніх програм, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання) 
Відомості про засоби провадження освітньої діяльності (для освітніх програм, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти)
Інформація про гуртожитки
Інформація про проведення тендерних процедур
Охоронний договір на пам'ятку місцевого значення
Розпорядження №310 Про забезпечення аспірантів наукових установ НАН України гуртожитками та надання їм медичних послуг 
Договір про надання послуг з харчування
Виписка з ЄДР до договору про надання послуг з харчування
Договір про гуртожиток
Договір про харчування
Договір про медичні послуги
G Analytics
сайт создан компанией