Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Персональний склад відділу

Персональний склад відділу проблем аграрного, земельного,
екологічного та космічного права

Малишева Натлія РафаелівнаМалишева Наталія Рафаелівна – завідувач відділу, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України, Заслужений юрист України, Член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики. Член Міжнародного інституту космічного права Міжнародної астронавтичної федерації.Кулинич Павло Федотович – провідний науковий співробітник відділу, завідувач сектором проблем аграрного та земельного права Інституту, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України.

Олещенко В’ячеслав Іванович – старший науковий співробітник відділу, директор Науково-дослідного центру енергетичного, ядерного та природоресурсного права Інституту, кандидат географічних наук, доцент, Заслужений юрист України, академік Української екологічної академії наук (відділення права та управління).

Семеняка Василь Васильович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу.

Красіліч Наталія Дмитрівна – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент.

Поліводський Олександр Анатолійлвич – кандидат юридичних наук, доцент, науковий співробітник відділу.

Гурова Анна Михайлівна - кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу

Батрин Станіслав Віталійович – кандидат юридичних наук, молодший науковий співробітник відділу.


Куліш Тетяна Василівна
– лаборант.

Співробітники відділу проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права, що працюють на громадських засадах

Єрмоленко Володимир Михайлович - доктор юридичних наук, професор.

Коваленко Тетяна Олександрівна – провідний науковий співробітник відділу, доктор юридичних наук, доцент.

Костицький Василь Васильович – доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України, народний депутат Верховної Ради України I, II, III – скликань.

Бусуйок Діана Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник.

Васянович Ольга Анатоліївна – кандидат юридичних  наук, доцент.

Джавадов Хікмет Аловсат Огли – науковий співробітник, кандидат юридичних наук.

Костенко Світлана Олексіївна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук.


Кузнецова Світлана Валентинівна
– позаштатний старший науковий співробітник відділу.

Латишева Вікторія Володимірівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук, доцент.

Муравська Марія Леонідівна – кандидат юридичних наук.

Ріпенко Артем Ігорович – кандидат юридичних наук. 

<<Вверх

G Analytics
сайт создан компанией