Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Муравська Марія Леонідівна

МУРАВСЬКА МАРІЯ ЛЕОНІДІВНА (нар. 26.06.1980, м. Донецьк), кандидат юридичних наук.

Закінчила Донецький національний технічний університет (2002, технологія і техніка розвідки родовищ корисних копалин, економіка підприємства), Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (2006, землевпорядкування і кадастр), Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди (2011, юрист). З 2011 по 2014 роки навчалась в аспірантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

З 2002 по 2013 роки виконувала землевпорядні та землеоціночні роботи в приватних підприємствах. З 2014 року працює на посаді молодшого наукового співробітника в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України на громадських засадах. З грудня 2015 року працює у відділі з аграрних і екологічних питань та природокористування Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

В березні 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання створення і використання штучних водних об’єктів в Україні на землях приватної власності».

З червня 2016 року є членом Інституту європейського права (м. Відень, Австрія).

Є автором ряду наукових праць.
G Analytics
сайт создан компанией