Проєкти ОНП, РНП, НП

На цій сторінці оприлюднюються проєкти освітньо-наукових програм (ОНП), навчальних планів (НП), робочих програм навчальних дисциплін (РНП) з підготовки здобувачів вищої освіти  на третьому (освітно-науковому рівні) на здобуття  ступеня – доктора філософії (PhD) з метою їх громадського обговорення.

Запрошуємо всіх стейкхолдерів (заінтересованих осіб) - здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників ІДП НАНУ, надати відгуки побажання та пропозиції для покращення ОНП, НП, РНП.

До кожної освітньо-наукової програми, навчального плану, робочих навчальних програм дисциплін, що знаходяться на стадії обговорення можна висловити свої пропозиції та зауваження, які будуть спрямовані розробникам.

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу:
е-mail: idpnanu@gmail.com (тема - обговорення проєкту)


Пропонується для громадського обговорення проєкт Робочої програми навчальної дисципліни «Сучасний науковий текст» для впровадження дисципліни в 2021/2022 н/р. на 1-му році підготовки (2-ий семестр) здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії – як обов’язковий компонент ОНП, циклу загальної підготовки за ОНП «Право», ОНП «Міжнародне право», ОНП «Політологія»

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 1 вересня 2021 р.
е-mail: idpnanu@gmail.com (тема - обговорення проєкту РНП)


Проєкт робочої наукової програми Сучасний науковий текст.

Пропонується для громадського обговорення проєкт Робочої програми навчальної дисципліни «Національні правові системи та міжнародне право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку» для впровадження дисципліни  в 2021/2022 н/р. на 2-му році підготовки (2-ий семестр) здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії – як обов’язковий компонент ОНП, циклу професійної  підготовки  за ОНП «Право».

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 1 вересня 2021 р.
е-mail: idpnanu@gmail.com (тема - обговорення проєкту РНП)


Проєкт робочої навчальної програми з дисципліни Національні правові системи та міжнародне право.

G Analytics
сайт создан компанией