Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Проєкти ОНП, РНП, НП

На цій сторінці оприлюднюються проєкти освітньо-наукових програм (ОНП), навчальних планів (НП), робочих програм навчальних дисциплін (РНП) з підготовки здобувачів вищої освіти  на третьому (освітно-науковому рівні) на здобуття  ступеня – доктора філософії (PhD) з метою їх громадського обговорення.

Запрошуємо всіх стейкхолдерів (заінтересованих осіб) - здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників ІДП НАНУ, надати відгуки побажання та пропозиції для покращення ОНП, НП, РНП.

До кожної освітньо-наукової програми, навчального плану, робочих навчальних програм дисциплін, що знаходяться на стадії обговорення можна висловити свої пропозиції та зауваження, які будуть спрямовані розробникам.

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу:
е-mail: idpnanu@gmail.com (тема - обговорення проєкту)

Пропонується для громадського обговорення проєкт Робочої програми навчальної дисципліни  «Національні правові системи та міжнародне право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку» для впровадження дисципліни  в 2022/2023 н/р. на 2-му році підготовки (4-ий семестр) здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії – як вибірковий компонент ОНП, циклу професійної  підготовки  за ОНП «Міжнародне право».

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 30 січня 2022 р.
е-mail: idpnanu@gmail.com  (тема - обговорення проєкту РПНД)


Проєкт робочої програми навчальної дисципліни
Національні правові системи та міжнародне право.

Пропонується для громадського обговорення проєкт Робочої програми навчальної дисципліни «Теорія і практика врегулювання етнополітичних конфліктів» для впровадження дисципліни  в 2022/2023 н/р.  на 2-му році підготовки (4-ий семестр) здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії – як вибірковий компонент ОНП, циклу професійної підготовки  за ОНП «Політологія».

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 30 січня 2022 р.
е-mail: idpnanu@gmail.com  (тема - обговорення проєкту РПНД)


Проєкт робочої програми навчальної дисципліни
Теорія і практика врегулювання етнополітичних конфліктів.

G Analytics
сайт создан компанией