Про відділ міжнародного права та порівняльного правознавства

Про Відділ

Проблематика з міжнародного права була одним з основних наукових напрямів, розробка якого почалась зі створенням у 1949 р. Сектору держави і права АН України (з 1969 р. – відповідний Інститут).

З цього часу зазначений напрям очолив засновник і перший керівник Інституту держави права АН України академік В.М. Корецький. Визнанням у світі наукового авторитету академіка АН УРСР В.М. Корецького стало обрання його у 1960 р. на XV сесії Генеральної Асамблеї ООН та Радою Безпеки ООН членом Міжнародного Суду ООН (в Гаазі), а в 1968 р. – віце-президентом Суду. Цю посаду він обіймав до лютого 1970 р.

В.М. Корецький був обраний почесним членом Індійського товариства міжнародного права (1960), членом-кореспондентом (1965), дійсним (1977), а потім почесним членом Інституту міжнародного права, академіком Мексиканської академії міжнародного права (1969), членом-кореспондентом Аргентинської асоціації міжнародного права (1971).

Одночасно на посади наукових співробітників відділу були прийняті М.К. Михайловський та Н.М. Ульянова, які згодом стали докторами юридичних наук, відомими фахівцями у сфері міжнародного права.

З 1984 р. і на даний час відділ очолює доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України Володимир Наумович Денисов.

У відділі в різні часи успішно працювали доктори юридичних наук В.І. Євінтов, О.Ф. Висоцький, Г.Ю. Бувайлик, В.І. Сапожніков і кандидати юридичних наук М.П. Дружков, А.П. Єфименко, І.В. Николайко, О.П. Мартиненко, О.М. Овсюк, О.В. Пирогов, О.О. Покрещук, Д.Е. Рибальчик, С.Б. Раскалєй, В.П. Степанов, В.В. Фуркало, А.Г. Хачатурян, О.О. Шишко, С.В. Чорний та ін.

Протягом більше ніж п’ятидесяті років науковці відділу міжнародного права та порівняльного правознавства досягли помітних результатів. В стінах Інституту створено чимало фундаментальних праць з актуальних проблем міжнародного права та порівняльного правознавства, проводиться експертна робота на звернення Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури і туризму України, Служби безпеки України, активно готуються наукові кадри.

Діяльність ряду провідних науковців відділу стала широко відомою світовій науковій громадськості, міжнародним органам та міжнародним організаціям.

У 1998 р. В.І. Акуленко, В.Н. Денисову та В.В.Максимову присуджено Премію Спілки юристів України (3 місце) в номінації «Збірники нормативних актів» за підготовку і видання збірника «Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн. 2. Правова охорона культурних цінностей».

У 1998 р. Комітетом Ради міністрів Ради Європи В.І. Євінтова було обрано від України членом Європейського Комітету по упередженню катування, а також нелюдських і таких, що принижують гідність видів поводження і покарання, який діє згідно з відповідною Європейською Конвенцією.

У цьому ж році В.І. Євінтов на запрошення уряду Франції брав участь у Всесвітніх урочистостях, присвячених 50-річчю Загальної декларації прав людини (10 грудня, Париж).

Адреса електронної пошти interlaw.kisl@gmail.com

 

+8 (044) 278-75-33

G Analytics
сайт создан компанией