Доктор філософії

Пилипишин П.Б. Конституційно-правова відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні.

Гончарова Ю.А. Роль та місце принципу гендерної рівності в сучасному міжнародному праві.

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Крахмальова К.О. Адміністративно-правове забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Свириденко Г.В. Правомірна поведінка (теоретико-прикладні засади).

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Панченко Л.Є. Новітні форми міжнародно-правового регулювання миротворчої діяльності.

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Бондарук В.О. Розвиток юридичної науки і освіти в Замойській Академії (1594-1784 рр.).

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Отрош В.М. Міжнародна правосуб'єктність Суверенного Мальтійського Ордену.

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Білляр К.Л. Особливості правотворчої функції Міжнародної морської організації (ІМО).

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Коваль Н.В. Координаційні, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби при Президентові України.

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Водянніков О.Ю. Принцип податкової недискримінації в праві СОТ та ЄС (порівняльний аналіз)

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Чан Т.В. Организационно-правовое обеспечение туризма во Вьетнаме (сравнительный анализ с Украиной)

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Гачкевич А.О. Міжнародно-правові погляди Людвіка Ерліха

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Бондар К.П. Особливості правової природи арбітражних механізмів міжнародного центру з врегулюування інвестиційних спорів (ІКСІД)

Лісовська М.М. Партійна символіка у виборчому процесі України Малишева Ю.В. Цілеспрямовані санкції та їх застосування Радою Безпеки ООН

G Analytics
сайт создан компанией