Доктор філософії

Слободянюк П.Л. Судовий захист потерпілих як юридична гарантія прав людини в Україні.

Гринчак І.В. Міжнародний третейський суд як засіб врегулювання міжнародних спорів.

Поворознюк М.І. Адмінiстративний позов як засіб реалізації прав громадян на судовий захист в публічно-правових відносинах.

Тулба К.Г. Правове регулювання міжнародних поїздок громадян у міжнародних договорах України.

Лізунова О. Д. Конституційно-правові основи інформаційного забезпечення виборів в Україні.

Корнієнко-Зєнкова Н. М. Конституційне право людини знати свої права та обов’язки в Україні (питання теорії і практики).

Черновол О.П. Обов язки людини і громадянина теоретичні моделі правового забезпечення та реалізації.

Дерунець Статус торговельних представництв та місій у міжнародному праві (організаційно-правові питання).

Артемчук Д.О. Поділ державної влади в контексті конституційної юриспруденції (загальнотеоретичний і функціональний аспекти).

Грінь А.А. Дискреційні повноваження органів виконавчої влади України та їх реалізація.

Півторак Г.Ф. Ґенеза інституту реального зв’язку судна з державою прапора в міжнародному морському праві.

Андрієвська О.В. Конституційно-правові обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Неколяк Р.В. Державне регулювання наукової і науково-технічної діяльності (організаційно-правовий аспект).

Борисова К.С. Конституційні засади забезпечення права на житло в Україні.

Горобець Н.Г. Захист права власності в практиці Європейського Суду з прав людини.

Джихад Маджед Мохаммад Аль Шару. Інституційні механізми і процедури ООН в сфері боротьбі з расизмом і расовою дискримінацією.

Тептюк Є.П. Конституційне право на доступ до публічної інформації (проблеми законодавчого регулювання та судового захисту).

Товпеко Я.К. Реалізація конституційно-правових норм про права людини щодо сексуальних меншин (порівняльно-правове дослідження).

Ярова А.О. Міжнародно-правові аспекти відповідальності за забруднення морського середовища в результаті аварійного випадку.

Пилипишин П.Б. Конституційно-правова відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні.

Гончарова Ю.А. Роль та місце принципу гендерної рівності в сучасному міжнародному праві.

G Analytics
сайт создан компанией