Доктор філософії

Півторак Г.Ф. Ґенеза інституту реального зв’язку судна з державою прапора в міжнародному морському праві.

Андрієвська О.В. Конституційно-правові обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Неколяк Р.В. Державне регулювання наукової і науково-технічної діяльності (організаційно-правовий аспект).

Борисова К.С. Конституційні засади забезпечення права на житло в Україні.

Горобець Н.Г. Захист права власності в практиці Європейського Суду з прав людини.

Джихад Маджед Мохаммад Аль Шару. Інституційні механізми і процедури ООН в сфері боротьбі з расизмом і расовою дискримінацією.

Тептюк Є.П. Конституційне право на доступ до публічної інформації (проблеми законодавчого регулювання та судового захисту).

Товпеко Я.К. Реалізація конституційно-правових норм про права людини щодо сексуальних меншин (порівняльно-правове дослідження).

Ярова А.О. Міжнародно-правові аспекти відповідальності за забруднення морського середовища в результаті аварійного випадку.

Пилипишин П.Б. Конституційно-правова відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні.

Гончарова Ю.А. Роль та місце принципу гендерної рівності в сучасному міжнародному праві.

G Analytics
сайт создан компанией