Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2023 році

Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Склад Ради молодих вчених

Склад Ради молодих вчених Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України

 

Голова Ради молодих вчених – Малишев О. О. – старший науковий співробітник

Заступник голови ради молодих учених – Гурова А. М. – науковий співробітник

Секретар ради молодих учених – Кудерська І. О. - аспірантка

 

Члени Ради молодих вчених

Сунєгін С. О. – старший науковий співробітник

Демченко П. С. – аспірант

Михайський О. Є. - аспірант

Сарнавський М. О. - аспірант

Шишикін С. М. – аспірант

G Analytics
сайт создан компанией