Вибори директора
Інституту держави і права імені
В.М. Корецького Національної
академії наук України

Про розмір оплати за надання платних послуг Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України
(Наказ № 23 від 29.02.2024 р.)


Правила прийому на навчання
до аспірантури та докторантури Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України
в 2024 році


Акуленко В І.
Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова венциклопедичному інтер’єрі до 70-річчя Інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України
(1949–2019)

Євроатлантичний вектор України: національна доповідь./ ред.кол. С.І. Пирожков,І.О.Кресіна, А.І. Кудряченко, Ю.С. Шемшученко та ін.Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Національна академія наук України,2019. 328 с.

Правова позиція щодо статусу Автономної Республіки Крим

Рецензія на Енциклопедію міжнародного права (Том 1)


Бібліометричний профіль інституту держави і права імені
В.М. Корецького НАН України у
Google Scholar


Наукові відділи інституту

Відділ теорії держави і права

Відділ проблем державного управління та адміністративного права

Відділ конституційного права та місцевого самоврядування

Відділ проблем аграрного, земельного, екологічного та космічного права

Відділ проблем кримінального права, кримінології та судоустрою

Відділ міжнародного права та порівняльного правознавства

Відділ правових проблем політології

Відділ проблем цивільного, трудового і підприємницького права

Відділ історико-правових досліджень

Центр енциклопедичних юридичних досліджень

Центр теоретичних проблем законотворчості

Центр енергетичного та ядерного права

Центр банківського права

Центр місцевого самоврядування

Міжнародний центр правових проблем інтелектуальної власності

Міжнародний центр космічного права

Центр правових проблем гендерної політики

G Analytics
сайт создан компанией